Ciekawostki z dziejów miasta na wystawie „Almanach Tomaszowa”

Opublikowano: 14 września 2020

Wystawa czasowa „Almanach Tomaszowa Mazowieckiego. 190 rocznica nadania praw miejskich” składa się z kilku części. Otwierają ją obiekty związane z początkami Tomaszowa i jego środowiskiem przyrodniczym. Na uwagę zasługują tu m.in. fotografie rodziny hrabiów Ostrowskich oraz dokumenty z lat 1821-1830, w tym odpis aktu nadania praw miejskich sporządzony 19 lipca 1830 r. Następnie przedstawiono rozwój przemysłu wraz z planem Tomaszowa, na którym zaznaczono poszczególne fabryki. Dalsze części wystawy poświęcone są mieszkańcom Tomaszowa. W pierwszym stuleciu istnienia miasto cechowała wielokulturowa struktura ludności – tu warto zwrócić uwagę na pamiątki związane z różnymi wspólnotami etnicznymi i wyznaniowymi, m.in. zwój Tory z tomaszowskiej synagogi, oryginalną chrzcielnicę używaną w kościele pw. św. Antoniego, a także cerkiewną tkaninę dekoracyjną. Dalej możemy zobaczyć fotografie tomaszowian z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz widokówki przedstawiające Tomaszów w tym samym okresie. Przedstawiono też tomaszowskie rzemiosło, szkolnictwo, straż pożarną, wojsko, policję, straż pożarną i harcerstwo i wreszcie udział tomaszowian w walkach wyzwoleńczych od Powstania Listopadowego po II wojnę światową. Do szczególnie cennych obiektów należą pochodzące z okresu międzywojennego sztandary Seminarium Nauczycielskiego im. Tadeusza Reytana oraz Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych. Wśród obiektów związanych z życiem codziennym mieszkańców można natomiast zobaczyć tomaszowskie pieniądze zastępcze z 1914 r. oraz pamiątki po dr. Witoldzie Szyszkowskim, lekarzu miejskim i prezesie PCK w Tomaszowie, zamordowanym w Katyniu w 1940 r. Dalej przedstawiono herb Tomaszowa Mazowieckiego oraz plany miasta z XIX i XX wieku; uzupełnieniem tej części jest zestawienie ulic Tomaszowa wraz z ich historycznymi nazwami. Wystawę zamykają okolicznościowe medale i monety upamiętniające jubileusze Tomaszowa Mazowieckiego obchodzone w latach 1980-2010 oraz kalendarium dziejów miasta. Zwiedzający mogą stworzyć własny „Almanach Tomaszowa”, zbierając dostępne na ekspozycji kartki z datami kluczowymi dla historii miasta. Wszystkie zaprezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego. Wystawę można oglądać od 8 września do 22 listopada 2020 r.

dr Daniel Warzocha
adiunkt działu historyczno-numizmatycznego

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny