„Historia tomaszowskich Żydów”

Opublikowano: 1 lutego 2013

Jesienią 2012 roku przypadła 70.rocznica zagłady tomaszowskiego getta. Ta tragiczna rocznica skłoniła Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim do przypomnienia mieszkańcom miasta roli jaką odegrali Żydzi w jego historii. W tym celu zorganizowana została sesja naukowa prezentująca wkład ludności żydowskiej w rozwój Tomaszowa Maz. na przestrzeni XIX i XX wieku.

Sesja zorganizowana przez Muzeum w Tomaszowie Maz. im. A. hr. Ostrowskiego odbyła się dnia 4 października 2012 roku w sali obrad Rady Miejskiej Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Na sesji wygłoszono cztery referaty:

  1. prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, Społeczeństwo żydowskie Tomaszowa Mazowieckiego w okresie zaborów,
  2. mgr Sławomir Ostrowski, Żydzi w życiu gospodarczym Tomaszowa Mazowieckiego w okresie międzywojennym,
  3. prof. dr hab. Marta Nartonowicz-Kot, Życie polityczno-społeczne żydowskiej ludności Tomaszowa Mazowieckiego w okresie międzywojennym,
  4. mgr Adam Sitarek, Zagłada tomaszowskich Żydów w czasie II wojny światowej.

Efektem sesji jest wydawnictwo noszące identyczny jak sesja tytuł „Historia tomaszowskich Żydów”. W wydawnictwie zamieszczono wymienione powyżej referaty. Publikację wstępem opatrzył mgr Andrzej Kędzierski. Recenzentem wydawnictwa jest prof. dr hab. Jarosław Kita.

Wydawnictwo można nabyć w tomaszowskim Muzeum.

mgr Andrzej Kędzierski

historia-tomaszowskich-zydow1.png

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny