„Historia tomaszowskich Żydów”

Opublikowano: 1 lutego 2013

Jesienią 2012 roku przypadła 70.rocznica zagłady tomaszowskiego getta. Ta tragiczna rocznica skłoniła Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim do przypomnienia mieszkańcom miasta roli jaką odegrali Żydzi w jego historii. W tym celu zorganizowana została sesja naukowa prezentująca wkład ludności żydowskiej w rozwój Tomaszowa Maz. na przestrzeni XIX i XX wieku.

Sesja zorganizowana przez Muzeum w Tomaszowie Maz. im. A. hr. Ostrowskiego odbyła się dnia 4 października 2012 roku w sali obrad Rady Miejskiej Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Na sesji wygłoszono cztery referaty:

  1. prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, Społeczeństwo żydowskie Tomaszowa Mazowieckiego w okresie zaborów,
  2. mgr Sławomir Ostrowski, Żydzi w życiu gospodarczym Tomaszowa Mazowieckiego w okresie międzywojennym,
  3. prof. dr hab. Marta Nartonowicz-Kot, Życie polityczno-społeczne żydowskiej ludności Tomaszowa Mazowieckiego w okresie międzywojennym,
  4. mgr Adam Sitarek, Zagłada tomaszowskich Żydów w czasie II wojny światowej.

Efektem sesji jest wydawnictwo noszące identyczny jak sesja tytuł „Historia tomaszowskich Żydów”. W wydawnictwie zamieszczono wymienione powyżej referaty. Publikację wstępem opatrzył mgr Andrzej Kędzierski. Recenzentem wydawnictwa jest prof. dr hab. Jarosław Kita.

Wydawnictwo można nabyć w tomaszowskim Muzeum.

mgr Andrzej Kędzierski

historia-tomaszowskich-zydow1.png

Zobacz również

Wykład o modzie romantycznej
Zapraszam Państwa do eksplorowania świata mody z okresu romantyzmu. Jak ubierała się Józefa z Morskich Ostrowska oraz Antonii hrabia Ostrowski? Co to...
Więcej
Polacy ratujący Żydów w okresie II wojny światowej
Zajęcie terytorium Polski przez III Rzeszę Niemiecką oznaczało śmiertelne zagrożenie dla ludności żydowskiej, stanowiącej w chwili wybuchu II wojny światowej ok....
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia
Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 11:00 - 15:00
Śr. 11:00 - 15:00
Czw. 11:00 - 15:00
Pt. 12:00 - 18:00
Sob. 11:00 - 15:00
Niedz. 11:00 - 15:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00

Bilety na wystawy stałe
Ulgowy 2,00 zł
Normalny 3,00 zł
Rodzinny 6,00 zł
Sobota bezpłatnie