I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego

Opublikowano: 30.04.2019

img093.jpg