Zbliża się termin składania prac na konkurs “MOJA PRZYGODA W MUZEUM”

Opublikowano: 10.05.2017


Do 26 maja tomaszowskie Muzeum przyjmuje prace plastyczne dzieci i  młodzieży ze szkół miejskich i powiatowych. Przypominamy, że prace powinny być prawidłowo podpisane np.:  imię i nazwisko ucznia, wiek podany w latach, pełna nazwa szkoły (nr tel.) tytuł pracy i imię i  nazwisko opiekuna ucznia.

Tomaszowskie Muzeum prowadziło warsztaty plastyczne których celem, było przygotowanie dzieci i  młodzieży do Konkursu plastycznego „Moja przygoda w Muzeum”. Uczestnicy projektu w pierwszej kolejności byli oprowadzani po Muzeum, zapoznając się z jego zbiorami
i działalnością, a następnie przystępowali do wykonania pracy plastycznej. Mogli wykonać jedną lub więcej prac z  zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności instytucji. Uczestnik projektu musiał sam dokonać wyboru, co z obszaru realizacji wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

Przypomnę, że Konkurs ma charakter międzynarodowy i adresowany jest do dzieci i  młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Głównym organizatorem  Konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu. Tomaszowskie Muzeum jest placówką, która od kilku lat bierze udział w tym Projekcie
i przeprowadza etap miejsko - powiatowy Konkursu, a nagrodzone prace w ilości od 1 - 40 przesyła do Muzeum Okręgowego w Toruniu.

tm.jpgPatronat Honorowy nad Konkursem w etapie miejsko – powiatowym objął Pan Mirosław Kukliński – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.


Konkurs jest promocją naszego regionu, jego historii i zabytków z nim związanych. Należy podkreślić, że dzieci biorące udział w konkursie, stają się ambasadorami naszego regionu.

Terminy Konkursu:

  1. Do 11 V 2017 r. uczestnictwo w warsztatach plastycznych w Muzeum
  2. Do 26 V 2017 r. – zbieranie prac
  3. 5 VI 2017 r. (poniedziałek) – posiedzenie Komisji Konkursowej
  4. 12 VI 2017 r. (poniedziałek) – podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród
  5. Do 25 VI 2017 r. – przesłanie prac do Muzeum w Toruniu