Moniuszko w pałacu Ostrowskich

Opublikowano: 17 września 2019

mon.jpgmon.jpg

Aktualizacja 23.10.2019 – Podsumowanie

 

Moniuszko w pałacu Ostrowskich – warsztaty interdyscyplinarne z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki

Projekt dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorząd, realizowany w ramach programu „ Współorganizacja Projektów Kulturalnych – Roku Moniuszki 2019”

Organizatorzy:

Łódzki Dom Kultury Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego

Partnerzy:

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum i Państwowa Szkoła Muzyczna im. prof. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Partner medialny:
e – Kalejdoskop ( 
www.ekalejdoskop.pl )

Termin realizacji: Od 15 sierpnia 2019 r. do 15 października 2019 roku

Adresaci:

Odbiorcy bezpośredni – ok. 300 osób – uczestnicy 15 warsztatów interdyscyplinarnych – dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic

Odbiorcy pośredni – ok 100 osób – uczestnicy wydarzenia finałowego

Cele projektu:

Celem głównym projektu „Moniuszko w pałacu Ostrowskich” jest upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Cele szczegółowe to: promocja i popularyzacja twórczości i biografii St. Moniuszki poprzez realizację bezpłatnych warsztatów interdyscyplinarnych oraz wykład o życiu kompozytora podczas podsumowania projektu; podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze zarówno dzieci jak i osób dorosłych, poprzez realizację bezpłatnych warsztatów i wydarzenia finałowego; integracja regionu oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi pokoleniowej poprzez przybliżenie epoki i czasów , w których żył i tworzył St. Moniuszko, podobnie jak Antoni hr. Ostrowski – syn założyciela Tomaszowa Mazowieckiego oraz fundator i właściciel pałacu Ostrowskich – obecnej siedziby tomaszowskiego Muzeum; wzrost wiedzy o dziedzictwie regionu; rozbudzanie zainteresowań i chęci poznawania dziedzictwa kulturowego; ukształtowanie w świadomości społeczności lokalnej potrzeby korzystania z propozycji instytucji kultury, w tym działań muzealnych; zmiana postrzegania Muzeum – jako „Skarbnicy” dziedzictwa kulturowego oraz miejsca żywej kultury i miejsca spotkań i rozwijania zainteresowań, otwartego, przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych, pozwalającego na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny, kreatywny i efektywny; poprawa postrzegania muzeum jako miejsca spotkań, dialogu przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych i różnych grup zainteresowań; integracja międzypokoleniowa oraz pogłębianie wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych według zasady „bawiąc – uczyć” i „nauka poprzez działanie”.

Opis projektu:

Moniuszko w pałacu Ostrowskich” to projekt muzealny realizowany z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego polskiego kompozytora, żyjącego i tworzącego swoje dzieła w XIX wieku, w czasach, w których również żył Antoni hr. Ostrowski (1782 – 1845) – syn założyciela Tomaszowa Mazowieckiego, wielki patriota, pionier przemysłu, innowator, właściciel pałacu Ostrowskich (wybudowanego w latach 1810 – 1830), który od 1950 roku jest siedzibą tomaszowskiego Muzeum.

Projekt obejmować będzie 15 interdyscyplinarnych warsztatów muzealnych przybliżających biografię i dzieła Stanisława Moniuszki oraz epokę , w której żył kompozytor. Zajęcia, trwające 120 minut, wzbogacone będą prezentacją multimedialną. Prowadzone będą metodami aktywnymi z zastosowaniem zasad neuronauki – poznawaniem poprzez działanie na zmysły (obraz, zapach, dźwięk, dotyk itp.). Każdy z uczestników podczas zajęć warsztatowych rozwiązywać będzie zadania, zagadki, krzyżówki, puzzle itp., zawarte w specjalnie opracowanej karcie zadań. W trakcie warsztatów, oprócz poznawania biografii i dzieł St. Moniuszki (muzyka w tle) uczestnicy wspólnie tworzyć będą portret kompozytora
(z wykorzystaniem szablonów i różnych technik plastycznych). Podsumowanie zajęć stanowić będzie gra „ Zagraj z Moniuszką”, po zakończeniu której wszyscy uczestnicy otrzymają butony i dyplomy „ Młodego znawcy Moniuszki”
z pamiątkowym stemplem. W piętnastu zajęciach muzealnych ogółem weźmie udział ok. 300 uczestników z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic. Wydarzeniem finałowym będzie spotkanie, które rozpocznie krótki koncert dzieł Moniuszki
w interpretacji uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. T. Wrońskiego
w Tomaszowie Mazowieckim, wykład pt. „Moniuszko znany i nieznany”, wystawa portretów Stanisława Moniuszki pt. „ Moniuszko w pałacu Ostrowskich” autorstwa uczestników warsztatów oraz podsumowanie Projektu (prezentacja multimedialna, dokumentacja fotograficzna, rozdanie dyplomów i podziękowań oraz ewaluacja). W Spotkaniu finałowym weźmie udział ok. 100 osób – uczestników warsztatów, wykonawców i zaproszonych gości.

Harmonogram działań w ramach projektu:

Do 10 września 2019 r. – działania przygotowawczo – organizacyjne

Opracowanie harmonogramu i konspektu warsztatów, materiałów oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych (m.in. puzzle, szablony do portretu, gra itp), opracowanie ankiet ewaluacyjnych

Rozmowy z partnerami, podpisanie listów intencyjnych o współpracy

Uzgodnienia merytoryczne i finansowe z realizatorami

Rekrutacja uczestników Projektu

Do 15 października 2019 r. działania promocyjno – informacyjne

Opracowanie materiałów promocyjnych ( logo projektu, buttony, certyfikaty/dyplomy i podziękowania, stempel) oraz ich upowszechnianie (afisze, zaproszenia, roll-up, pisma informacyjne, Internet, spotkania z mediami itp. – promocja projektu). Spotkania organizacyjne i informacyjne z uczestnikami, partnerami i realizatorami projektu- szczegółowe przedstawienie harmonogramu realizacji działań projektowych, bieżąca promocja projektu, relacja z przebiegu projektu – fotograficzna, monitoring,

Do 15 października 2019 r. działania administracyjno – techniczne związane z realizacją projektu

Podpisanie deklaracji o udziale w projekcie i współpracy

Zakup i przygotowanie niezbędnych materiałów oraz pomocy do realizacji projektu

Przygotowanie infrastruktury do realizacji projektu

Od 10 września do 10 października 2019 r. – realizacja 15. zajęć warsztatowych
pt. „ Moniuszko w pałacu Ostrowskich”

11 października 2019 r. godz. 17.00 – uroczysty finał projektu – wystawa, koncert, wykład i prezentacja multimedialna podsumowująca Projekt „Moniuszko w pałacu Ostrowskich”

dmon.png

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny