Moniuszko w pałacu Ostrowskich

Opublikowano: 17 września 2019

mon.jpgmon.jpg

Aktualizacja 23.10.2019 – Podsumowanie

 

Moniuszko w pałacu Ostrowskich – warsztaty interdyscyplinarne z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki

Projekt dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorząd, realizowany w ramach programu „ Współorganizacja Projektów Kulturalnych – Roku Moniuszki 2019”

Organizatorzy:

Łódzki Dom Kultury Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego

Partnerzy:

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum i Państwowa Szkoła Muzyczna im. prof. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Partner medialny:
e – Kalejdoskop ( 
www.ekalejdoskop.pl )

Termin realizacji: Od 15 sierpnia 2019 r. do 15 października 2019 roku

Adresaci:

Odbiorcy bezpośredni – ok. 300 osób – uczestnicy 15 warsztatów interdyscyplinarnych – dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic

Odbiorcy pośredni – ok 100 osób – uczestnicy wydarzenia finałowego

Cele projektu:

Celem głównym projektu „Moniuszko w pałacu Ostrowskich” jest upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Cele szczegółowe to: promocja i popularyzacja twórczości i biografii St. Moniuszki poprzez realizację bezpłatnych warsztatów interdyscyplinarnych oraz wykład o życiu kompozytora podczas podsumowania projektu; podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze zarówno dzieci jak i osób dorosłych, poprzez realizację bezpłatnych warsztatów i wydarzenia finałowego; integracja regionu oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi pokoleniowej poprzez przybliżenie epoki i czasów , w których żył i tworzył St. Moniuszko, podobnie jak Antoni hr. Ostrowski – syn założyciela Tomaszowa Mazowieckiego oraz fundator i właściciel pałacu Ostrowskich – obecnej siedziby tomaszowskiego Muzeum; wzrost wiedzy o dziedzictwie regionu; rozbudzanie zainteresowań i chęci poznawania dziedzictwa kulturowego; ukształtowanie w świadomości społeczności lokalnej potrzeby korzystania z propozycji instytucji kultury, w tym działań muzealnych; zmiana postrzegania Muzeum – jako „Skarbnicy” dziedzictwa kulturowego oraz miejsca żywej kultury i miejsca spotkań i rozwijania zainteresowań, otwartego, przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych, pozwalającego na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny, kreatywny i efektywny; poprawa postrzegania muzeum jako miejsca spotkań, dialogu przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych i różnych grup zainteresowań; integracja międzypokoleniowa oraz pogłębianie wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych według zasady „bawiąc – uczyć” i „nauka poprzez działanie”.

Opis projektu:

Moniuszko w pałacu Ostrowskich” to projekt muzealny realizowany z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego polskiego kompozytora, żyjącego i tworzącego swoje dzieła w XIX wieku, w czasach, w których również żył Antoni hr. Ostrowski (1782 – 1845) – syn założyciela Tomaszowa Mazowieckiego, wielki patriota, pionier przemysłu, innowator, właściciel pałacu Ostrowskich (wybudowanego w latach 1810 – 1830), który od 1950 roku jest siedzibą tomaszowskiego Muzeum.

Projekt obejmować będzie 15 interdyscyplinarnych warsztatów muzealnych przybliżających biografię i dzieła Stanisława Moniuszki oraz epokę , w której żył kompozytor. Zajęcia, trwające 120 minut, wzbogacone będą prezentacją multimedialną. Prowadzone będą metodami aktywnymi z zastosowaniem zasad neuronauki – poznawaniem poprzez działanie na zmysły (obraz, zapach, dźwięk, dotyk itp.). Każdy z uczestników podczas zajęć warsztatowych rozwiązywać będzie zadania, zagadki, krzyżówki, puzzle itp., zawarte w specjalnie opracowanej karcie zadań. W trakcie warsztatów, oprócz poznawania biografii i dzieł St. Moniuszki (muzyka w tle) uczestnicy wspólnie tworzyć będą portret kompozytora
(z wykorzystaniem szablonów i różnych technik plastycznych). Podsumowanie zajęć stanowić będzie gra „ Zagraj z Moniuszką”, po zakończeniu której wszyscy uczestnicy otrzymają butony i dyplomy „ Młodego znawcy Moniuszki”
z pamiątkowym stemplem. W piętnastu zajęciach muzealnych ogółem weźmie udział ok. 300 uczestników z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic. Wydarzeniem finałowym będzie spotkanie, które rozpocznie krótki koncert dzieł Moniuszki
w interpretacji uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. T. Wrońskiego
w Tomaszowie Mazowieckim, wykład pt. „Moniuszko znany i nieznany”, wystawa portretów Stanisława Moniuszki pt. „ Moniuszko w pałacu Ostrowskich” autorstwa uczestników warsztatów oraz podsumowanie Projektu (prezentacja multimedialna, dokumentacja fotograficzna, rozdanie dyplomów i podziękowań oraz ewaluacja). W Spotkaniu finałowym weźmie udział ok. 100 osób – uczestników warsztatów, wykonawców i zaproszonych gości.

Harmonogram działań w ramach projektu:

Do 10 września 2019 r. – działania przygotowawczo – organizacyjne

Opracowanie harmonogramu i konspektu warsztatów, materiałów oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych (m.in. puzzle, szablony do portretu, gra itp), opracowanie ankiet ewaluacyjnych

Rozmowy z partnerami, podpisanie listów intencyjnych o współpracy

Uzgodnienia merytoryczne i finansowe z realizatorami

Rekrutacja uczestników Projektu

Do 15 października 2019 r. działania promocyjno – informacyjne

Opracowanie materiałów promocyjnych ( logo projektu, buttony, certyfikaty/dyplomy i podziękowania, stempel) oraz ich upowszechnianie (afisze, zaproszenia, roll-up, pisma informacyjne, Internet, spotkania z mediami itp. – promocja projektu). Spotkania organizacyjne i informacyjne z uczestnikami, partnerami i realizatorami projektu- szczegółowe przedstawienie harmonogramu realizacji działań projektowych, bieżąca promocja projektu, relacja z przebiegu projektu – fotograficzna, monitoring,

Do 15 października 2019 r. działania administracyjno – techniczne związane z realizacją projektu

Podpisanie deklaracji o udziale w projekcie i współpracy

Zakup i przygotowanie niezbędnych materiałów oraz pomocy do realizacji projektu

Przygotowanie infrastruktury do realizacji projektu

Od 10 września do 10 października 2019 r. – realizacja 15. zajęć warsztatowych
pt. „ Moniuszko w pałacu Ostrowskich”

11 października 2019 r. godz. 17.00 – uroczysty finał projektu – wystawa, koncert, wykład i prezentacja multimedialna podsumowująca Projekt „Moniuszko w pałacu Ostrowskich”

dmon.png

Zobacz również

Uratujmy wspólnie gąsienice ROSI
„ROSI” to unikatowy transporter opancerzony Sd.Kfz. 251 wydobyty z odmętów rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim w 1996 r. Dzięki staraniom wielu pasjonatów oraz...
Więcej
Wystawa dotycząca fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic
Szanowni Tomaszowianie, pod koniec tego roku tomaszowskie Muzeum planuje otwarcie wystawy dotyczącej fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic. Chcemy sięgnąć...
Więcej

Partnerzy

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny