Muzealia zostaną uwolnione…

Opublikowano: 7 września 2017

8 września 2017 r. o godz. 16.00 rozpoczynają się spotkania warsztatowe w ramach projektu „ Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników”

„Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników” to  partycypacyjny projekt wystawienniczo – edukacyjny, realizowany przez tomaszowskie Muzeum  dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi  w ramach konkursu „ Koalicje Kultury” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „ Bardzo Młoda Kultura 2016- 2018” . Przygotowania do realizacji programu rozpoczęły się 1 czerwca 2017 r.

Dla przypomnienia,program „Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników”  jest realizowany z okazji Jubileuszu 90 lecia istnienia Muzeum w Tomaszowie Maz. im. A. hr. Ostrowskiego przypadającego w 2017 r. Projekt ma umożliwić nie muzealnikom, czyli osobom nie związanym z  muzeum i muzealnictwem,  poprzez warsztaty w muzeum, poznanie placówki- specyfiki jej działalności, „oswojenie się” z instytucją i muzealiami . Efektem spotkań będzie przygotowanie wystawy czasowej „ Uwolnione z magazynów…” na bazie wybranych przez uczestników Projektu zabytków z muzealnych magazynów. Kuratorem wystawy (liderem) będzie „nie muzealnik” – absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunku Wzornictwo , obecnie student II roku Politechniki Łódzkiej  i I roku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ( studia II stopnia). Uczestnicy w ramach Projektu zrealizują cały proces powstawania ekspozycji: począwszy od kwerendy (wywiadu), wyboru eksponatów, opracowania scenariusza,  po aranżację, jej promocję i kuratorskie oprowadzenie. Projekt obejmować będzie dwanaście 120minutowych spotkań warsztatowych realizowanych przez pracowników merytorycznych Muzeum, we współpracy, w koalicji z Partnerem Projektu – Towarzystwem Przyjaciół Muzeum.

Patrona Honorowy nad Projektem objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Patronat medialny: Tomaszowski Informator Tygodniowy, Radio FAMA, Telewizja aMazing Tomaszów Mazowiecki.

Cel główny: Podniesienie poziomu uczestnictwa mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w przedsięwzięciach kulturalno – edukacyjnych, poprzez zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturowego dla różnych środowisk i grup wiekowych  oraz wzrost współpracy  pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i edukacji;

Cele szczegółowe: Wzrost współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi w sektorze kultury i edukacji; Zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych i możliwości uczestnictwa w  bezpłatnych  muzealnych spotkaniach warsztatowych łączących kulturę, historię, tradycję, sztukę i przyrodę,  oraz „uwolnienie”  przez nie muzealników wybranych muzealiów z magazynów na wystawę. Zachęcenie mieszkańców Tomaszowa Maz. i turystów do poznawania zbiorów muzealnych poprzez nieodpłatne zwiedzanie wystawy; Ukształtowanie w świadomości społeczności potrzeby korzystania z oferty muzealnej; Poszerzenie  wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu, jego znaczenia w historii, tradycji  i kulturze naszego narodu poprzez bezpośredni kontakt z muzealium.  Ukształtowanie w świadomości społeczności lokalnej potrzeby korzystania   z propozycji instytucji kultury, w tym działań muzealnych, zmiana postrzegania Muzeum –  jako „Skarbnicy” dziedzictwa kulturowego oraz miejsca żywej kultury i miejsca spotkań i rozwijania zainteresowań, otwartego, przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych, pozwalającego na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny, kreatywny i efektywny.

Rezultaty: Zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców Tomaszowa Maz. w przedsięwzięciach kulturalno–edukacyjnych poprzez zrealizowanie dwunastu bezpłatnych spotkań muzealnych poszerzających wiedzę o muzealiach, muzeum i dziedzictwie kulturowym regionu; wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego, wzrost wiedzy o dziedzictwie regionu, przygotowanie i prezentacja wystawy „Uwolnione z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników” jako efektu partycypacji społecznej w działania wystawienniczo – edukacyjne Muzeum; wydanie folderu do wystawy;  poprawa postrzegania muzeum jako miejsca spotkań, dialogu przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych i różnych grup zainteresowań. Nietypowa forma obchodów roku jubileuszowego Muzeum; integracja różnych grup wiekowych- integracja międzypokoleniowa oraz pogłębianie wiedzy  z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych według zasady „ bawiąc – uczyć” i „nauka poprzez działanie”.

Otrzymanie nagrody i dofinansowania Projektu jest dla naszej placówki ogromnym wyróżnieniem. Mamy nadzieję, że projekt spełni oczekiwania uczestników i odbiorców.

W ramach projektu zrealizowanych będzie 12 spotkań w terminie od 8 września do 13 października 2017 r. :

Muzeum to nie boli… czyli pierwsza wizyta w Muzeum” – przeprowadzenie ankiety w celu określenia poziomu wiedzy uczestników przed rozpoczęciem Projektu, działania zapoznawcze- przedstawienie lidera – kuratora wystawy, przybliżenie wystaw stałych poprzez questing „ Poszukiwanie skarbu czyli muzealne podchody,
2. Muzeum – Muzealia – Muzealnik –– zapoznanie z dziejami muzealnictwa, historią tomaszowskiego Muzeum i jego zbiorami – wcielanie się w rolę muzealników, opracowywanie obiektów, tworzenie wystawy z własnych obiektów
3. „Dzień z życia muzealnika” ( prezentacja multimedialna), ” Muzeum bez tajemnic” cz.1 – Poznawanie muzealnych magazynów – dział archeologii, sztuki
4.” Zabytek w muzeum i co dalej?…” – prezentacja multimedialna, „ Muzeum bez tajemnic” cz.2 – Poznawanie muzealnych magazynów – dział historii i przyrody
5. „Muzeum bez tajemnic” cz.3 – Poznawanie muzealnych magazynów – dział etnograficzny i biblioteka
6. „Grunt to opakowanie! Narzędzia promocyjne w pigułce” – prezentacja multimedialna, „Uwalniamy muzealia’ –przygotowanie wystawy, plan pracy, rozdzielenie zadań, kwerenda
7. ” Muzeobiznes”  – gra edukacyjna oraz „Uwalniamy muzealia” – cd kwerendy, działania promocyjne
8. Uwalniamy muzealia – cd..kwerendy, opracowywanie scenariusza wystawy
9. „ Uwolnione z magazynów” – prezentacja muzealiów wybranych do wystawy, przygotowanie ostatecznej koncepcji wystawy, podział zadań
10 – 12 Montaż wystawy, promocja – akcja promocyjna pt.”” Słyszał Pan/Pani o uwolnionych muzealiach?

Uroczysty finał  – zakończenie projektu –podczas uroczystego otwarcia wystawy. Krótki wykład i podsumowanie projektu i prezentacja dokumentacji fotograficznej i filmowej oraz kuratorskie oprowadzenie po ekspozycji, przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej – 13 października 2017 r.

Już dzisiaj zapraszamy na wernisaż 13 października 2017 r. o godz. 17.00

Na bieżąco będziemy relacjonować działania w ramach projektu.

uwolnic.png

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny