Muzealia zostaną uwolnione…

Opublikowano: 7 września 2017

8 września 2017 r. o godz. 16.00 rozpoczynają się spotkania warsztatowe w ramach projektu „ Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników”

„Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników” to  partycypacyjny projekt wystawienniczo – edukacyjny, realizowany przez tomaszowskie Muzeum  dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi  w ramach konkursu „ Koalicje Kultury” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „ Bardzo Młoda Kultura 2016- 2018” . Przygotowania do realizacji programu rozpoczęły się 1 czerwca 2017 r.

Dla przypomnienia,program „Uwolnić z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników”  jest realizowany z okazji Jubileuszu 90 lecia istnienia Muzeum w Tomaszowie Maz. im. A. hr. Ostrowskiego przypadającego w 2017 r. Projekt ma umożliwić nie muzealnikom, czyli osobom nie związanym z  muzeum i muzealnictwem,  poprzez warsztaty w muzeum, poznanie placówki- specyfiki jej działalności, „oswojenie się” z instytucją i muzealiami . Efektem spotkań będzie przygotowanie wystawy czasowej „ Uwolnione z magazynów…” na bazie wybranych przez uczestników Projektu zabytków z muzealnych magazynów. Kuratorem wystawy (liderem) będzie „nie muzealnik” – absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunku Wzornictwo , obecnie student II roku Politechniki Łódzkiej  i I roku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ( studia II stopnia). Uczestnicy w ramach Projektu zrealizują cały proces powstawania ekspozycji: począwszy od kwerendy (wywiadu), wyboru eksponatów, opracowania scenariusza,  po aranżację, jej promocję i kuratorskie oprowadzenie. Projekt obejmować będzie dwanaście 120minutowych spotkań warsztatowych realizowanych przez pracowników merytorycznych Muzeum, we współpracy, w koalicji z Partnerem Projektu – Towarzystwem Przyjaciół Muzeum.

Patrona Honorowy nad Projektem objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Patronat medialny: Tomaszowski Informator Tygodniowy, Radio FAMA, Telewizja aMazing Tomaszów Mazowiecki.

Cel główny: Podniesienie poziomu uczestnictwa mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w przedsięwzięciach kulturalno – edukacyjnych, poprzez zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturowego dla różnych środowisk i grup wiekowych  oraz wzrost współpracy  pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i edukacji;

Cele szczegółowe: Wzrost współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi w sektorze kultury i edukacji; Zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych i możliwości uczestnictwa w  bezpłatnych  muzealnych spotkaniach warsztatowych łączących kulturę, historię, tradycję, sztukę i przyrodę,  oraz „uwolnienie”  przez nie muzealników wybranych muzealiów z magazynów na wystawę. Zachęcenie mieszkańców Tomaszowa Maz. i turystów do poznawania zbiorów muzealnych poprzez nieodpłatne zwiedzanie wystawy; Ukształtowanie w świadomości społeczności potrzeby korzystania z oferty muzealnej; Poszerzenie  wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu, jego znaczenia w historii, tradycji  i kulturze naszego narodu poprzez bezpośredni kontakt z muzealium.  Ukształtowanie w świadomości społeczności lokalnej potrzeby korzystania   z propozycji instytucji kultury, w tym działań muzealnych, zmiana postrzegania Muzeum –  jako „Skarbnicy” dziedzictwa kulturowego oraz miejsca żywej kultury i miejsca spotkań i rozwijania zainteresowań, otwartego, przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych, pozwalającego na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny, kreatywny i efektywny.

Rezultaty: Zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców Tomaszowa Maz. w przedsięwzięciach kulturalno–edukacyjnych poprzez zrealizowanie dwunastu bezpłatnych spotkań muzealnych poszerzających wiedzę o muzealiach, muzeum i dziedzictwie kulturowym regionu; wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego, wzrost wiedzy o dziedzictwie regionu, przygotowanie i prezentacja wystawy „Uwolnione z magazynów. Muzealia okiem nie muzealników” jako efektu partycypacji społecznej w działania wystawienniczo – edukacyjne Muzeum; wydanie folderu do wystawy;  poprawa postrzegania muzeum jako miejsca spotkań, dialogu przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych i różnych grup zainteresowań. Nietypowa forma obchodów roku jubileuszowego Muzeum; integracja różnych grup wiekowych- integracja międzypokoleniowa oraz pogłębianie wiedzy  z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych według zasady „ bawiąc – uczyć” i „nauka poprzez działanie”.

Otrzymanie nagrody i dofinansowania Projektu jest dla naszej placówki ogromnym wyróżnieniem. Mamy nadzieję, że projekt spełni oczekiwania uczestników i odbiorców.

W ramach projektu zrealizowanych będzie 12 spotkań w terminie od 8 września do 13 października 2017 r. :

Muzeum to nie boli… czyli pierwsza wizyta w Muzeum” – przeprowadzenie ankiety w celu określenia poziomu wiedzy uczestników przed rozpoczęciem Projektu, działania zapoznawcze- przedstawienie lidera – kuratora wystawy, przybliżenie wystaw stałych poprzez questing „ Poszukiwanie skarbu czyli muzealne podchody,
2. Muzeum – Muzealia – Muzealnik –– zapoznanie z dziejami muzealnictwa, historią tomaszowskiego Muzeum i jego zbiorami – wcielanie się w rolę muzealników, opracowywanie obiektów, tworzenie wystawy z własnych obiektów
3. „Dzień z życia muzealnika” ( prezentacja multimedialna), ” Muzeum bez tajemnic” cz.1 – Poznawanie muzealnych magazynów – dział archeologii, sztuki
4.” Zabytek w muzeum i co dalej?…” – prezentacja multimedialna, „ Muzeum bez tajemnic” cz.2 – Poznawanie muzealnych magazynów – dział historii i przyrody
5. „Muzeum bez tajemnic” cz.3 – Poznawanie muzealnych magazynów – dział etnograficzny i biblioteka
6. „Grunt to opakowanie! Narzędzia promocyjne w pigułce” – prezentacja multimedialna, „Uwalniamy muzealia’ –przygotowanie wystawy, plan pracy, rozdzielenie zadań, kwerenda
7. ” Muzeobiznes”  – gra edukacyjna oraz „Uwalniamy muzealia” – cd kwerendy, działania promocyjne
8. Uwalniamy muzealia – cd..kwerendy, opracowywanie scenariusza wystawy
9. „ Uwolnione z magazynów” – prezentacja muzealiów wybranych do wystawy, przygotowanie ostatecznej koncepcji wystawy, podział zadań
10 – 12 Montaż wystawy, promocja – akcja promocyjna pt.”” Słyszał Pan/Pani o uwolnionych muzealiach?

Uroczysty finał  – zakończenie projektu –podczas uroczystego otwarcia wystawy. Krótki wykład i podsumowanie projektu i prezentacja dokumentacji fotograficznej i filmowej oraz kuratorskie oprowadzenie po ekspozycji, przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej – 13 października 2017 r.

Już dzisiaj zapraszamy na wernisaż 13 października 2017 r. o godz. 17.00

Na bieżąco będziemy relacjonować działania w ramach projektu.

uwolnic.png

Zobacz również

Wystawa dotycząca fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic
Szanowni Tomaszowianie, pod koniec tego roku tomaszowskie Muzeum planuje otwarcie wystawy dotyczącej fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic. Chcemy sięgnąć...
Więcej
Jedna z wielu ścieżek Antoniego…
Wystawa o miejscu powstania jednej z najważniejszych pamiątek, które pozostawił po sobie Antoni hrabia Ostrowski. Kim jest – był Antoni hrabia Ostrowski?...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny