Projekt „Taniec (nie) tylko pałacowy z historią w tle. Wakacyjne muzealne warsztaty historyczno–taneczne” zrealizowany!

Opublikowano: 13 lipca 2015

Projekt „ Taniec ( nie) tylko pałacowy z historią w tle…” , który Muzeum realizowało od 6 do 11 lipca 2015 r.,  to propozycja połączenia historii z tak wdzięczną formą rekreacji jaką jest taniec. 

Organizatorzy: Łódzki Dom Kultury   Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego i Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego

Projekt obejmował sześć  bezpłatnych spotkań muzealnych  – wykładów i warsztatów wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi poświęconych wybranym epokom historycznym, dziejom tańca, obowiązującym w danej epoce strojom, zwyczajom.
Spotkania wzbogaciła nauka wybranych tańców. Dopełnieniem całości było tworzenie przez uczestników elementów strojów z poszczególnych epok. 

Termin realizacji warsztatów: 6 – 11 VII 2015 r.

Program warsztatów
6 VII (poniedziałek) godz. 10.00 – 13.00 –
powitanie, przedstawienie celu i założeń Projektu oraz zespołu projektowego
– wykład : Średniowiecze – wprowadzenie do epoki – dr Gabriela Ziółkowska
– warsztaty taneczne: tańce średniowieczne kontra Hip Hop n- Kajetan Luteracki
– warsztaty plastyczne – „Autoportret” i „ Dublet, suknia, szata wierzchnia …– elementy stroju średniowiecznego” – Grażyna Srebrzyńska, dr Gabriela Ziółkowska, Jolanta Goździk 

7 VII (wtorek) godz. 10.00 – 13.00/ 8 VII (środa)  godz. 10.00 – 14.00
– wykład: Renesans – wprowadzenie do epoki – dr Gabriela Ziółkowska
– warsztaty taneczne – Balet dworski „ Cracovia Danza”
– warsztaty plastyczne  – Grażyna Srebrzyńska, dr Gabriela Ziółkowska, Jolanta Goździk
Moderator: Kajetan Luteracki

9 VII  ( czwartek) godz. 11.00 – 15.00
– warsztaty plastyczne „ Kryzy i mankiety” Grażyna Srebrzyńska, dr Gabriela Ziółkowska, Jolanta Goździk
– wykład : Romantyzm – wprowadzenie do epoki
– warsztaty taneczne – tańce epoki romantyzmu – Monika Saktura
Moderator: Kajetan Luteracki

10 VII (piątek) godz. 10.00 – 14.00
 – warsztaty taneczne: Tańce historyczne kontra Hip Hop i street dance – Kajetan Luteracki
– warsztaty plastyczne Grażyna Srebrzyńska, dr Gabriela Ziółkowska, Jolanta Goździk

11  VII  ( sobota) godz. 16.00 – 18.00 – Plac Kościuszki ( przy budynku Informacji Turystycznej)
16.00 –  Próba
17. 00 – Finał projektu: prezentacja „ mini produkcji choreograficznej „ Taniec (nie) tylko pałacowy …” i podsumowanie projektu, rozdanie certyfikatów i podziękowań

17.30  – otwarte warsztaty taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Kajetan Luteracki

Główne założenia projektu to: 

zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych i możliwości uczestnictwa w wakacyjnych bezpłatnych zajęciach warsztatowych łączących historię i taniec skierowanych do dzieci , młodzieży i dorosłych., 

pogłębianie wiedzy z zakresu historii połączonej z zajęciami tanecznymi  i wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych według zasady „ bawiąc – uczyć” i „nauka poprzez działanie”,

aktywizacja różnych grup wiekowych , 

Celem było również pokazanie, że Muzeum jest nie tylko „skarbnicą dziedzictwa kulturowego” – gdzie możemy obcować z oryginalnymi zabytkami, ale  także  jest miejscem żywej kultury,  otwartym i przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych, umożliwiającym spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny, kreatywny i efektywny. Założeniem było pokazanie , że w  Muzeum może być interesująco i atrakcyjnie, czasem nietypowo i zaskakująco.

Patronat honorowy nad Projektem objął Pan Marcin Witko Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

Patronat medialny Radio FAMA 

Projekt dofinansowany został ze środków Łódzkiego Domu Kultury  Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu „ Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2015” 

Realizatorami Projektu byli:

dr Gabriela Ziółkowska  – asystent działu historyczno – numizmatycznego w Muzeum , wykładowca w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Tryb. – odpowiedzialna za część historyczną, czyli wykłady wprowadzające , przybliżające poszczególne epoki historyczne

Kajetan Luteracki – choreograf, instruktor tańca ( taniec średniowieczny i tańce streetowe) , odpowiedzialny za  przygotowanie efektu końcowego – czyli prezentacji „ Taniec (nie) tylko pałacowy…”,  autor logo Projektu!

 Grażyna Srebrzyńska – starszy renowator działu sztuki, plastyk zajmująca się aranżacją wystaw, opracowywaniem projektów graficznych , koordynator projektów kulturalno – artystycznych ––  odpowiedzialna za warsztaty plastyczne i  tworzenie elementów strojów z poszczególnych epok

Jolanta Goździk – st. Bibliotekarz w Muzeum , pedagog, animator kultury 

Balet dworski Cracovia Danza – pp. Magdalena Żmuda i Krzysztof Antkowiak, pracownicy instytucji, która organizuje i wspiera różne działania popularyzujące wiedzę o sztuce i kulturze dworskiej, promuje tańce historyczne i etykietę dworską –  odpowiedzialni za naukę tańców renesansowych i etykietę dworską

Monika Saktura – choreograf, instruktor tańca  – pracownik Dzielnicowego Ośrodka Kultury  w Tomaszowie Maz – odpowiedzialna za naukę tańców epoki romantyzmu

Małgorzata Dróżdż i Barbara Grad – odpowiedzialne za kwestie finansowe i rozliczenie Projektu

 Koordynator i pomysłodawca projektu: Dorota Bill – Skorupa – muzealnik, edukator,  koordynator i pomysłodawca  wielu projektów muzealno – edykacyjnych w tym realizowanego od 2009 r. projektu Muzealna Akademia Malucha, uczestnik szkoleń, konferencji i warsztatów muzealnych, animacyjnych i kulturalnych, Słuchaczka seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Historii ( Instytut Muzealnictwa)

Partnerami Projektu byli:
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Ośrodek Kultury TKACZ w Tomaszowie Mazowieckim
Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Mazowieckim
Salon Mistrza Włodzimierza w Tomaszowie Mazowieckim

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
Adresaci:

uczestnicy warsztatów: dzieci w wieku 7 – 12 lat  – 33 osoby

Uczestnicy Finału: mieszkańcy miasta i turyści – ok. 300 osób.

W trakcie realizacji Projektu Uczestnicy po minimum 3 godziny ćwiczyli  przygotowując się do wydarzenia finałowego. Mimo wysiłku i bardzo napiętego programu spotkań muzealnych dzielnie przychodzili na zajęcia – za co dziękuję i Uczestnikom i Realizatorom. Jest to jeden z osiągniętych efektów naszego Projektu.

W Finale Projektu, który odbył się w centrum  Tomaszowa Mazowieckiego – na zrewitalizowanym Placu Kościuszki,  oprócz uczestników warsztatów, ich rodziców i rodzin, udział wzięli p. Zofia Szymańska – Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego , przedstawiciele Rady Powiatu  Tomaszowskiego,przedstawiciele tomaszowskich mediów,  mieszkańcy naszego miasta i turyści.

Po oficjalnym powitaniu, przedstawieniu założeń Projektu, przedstawieniu zespołu projektowego i uczestników warsztatów, krótko przybliżone zostały publiczności   strój, zwyczaje i tańce epoki średniowiecza, renesansu i romantyzmu. Wypowiedzi dr Gabrieli Ziółkowskiej i Kajetana Luterackiego dopełniła prezentacja  elementów strojów wykonanych przez uczestników Projektu. 

Głównym punktem Finału była 15 minutowa prezentacja układu tanecznego pt. „ Taniec (nie) tylko pałacowy…” Było to połączenie tańca rycerskiego, pawany, poloneza i hip hopu. Młodzi tancerze zaprezentowali się wspaniale. Pokazali, że można łączyć taniec historyczny i współczesny. Bawić się zarówno tańcząc taniec „ praczek” czy pawanę, jak i hip hop.

Po wręczeniu certyfikatów i podziękowań, zgodnie z programem Finału Projektu, Kajetan Luteracki poprowadził dla wszystkich chętnych warsztaty hip hopowe, w których wzięły udział zarówno dzieci, jak i dorośli.

Dyrektor Muzeum dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania Projektu

Uczestnikom i ich Rodzicom i Opiekunowi – p. Dorocie Bloch ,

Panu  Marcinowi Witko – Prezydentowi  Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Pani Zofii Szymańskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Łódzkiemu Domowi Kultury Instytucji Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
Pani Małgorzacie Śmiechowicz – Dyrektorowi i Pracownikom Wydziału Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Partnerom

Zespołowi Projektowemu i Realizatorom

Tomaszowskim Mediom

Pracownikom Muzeum

final.jpg

Zobacz również

Uratujmy wspólnie gąsienice ROSI
„ROSI” to unikatowy transporter opancerzony Sd.Kfz. 251 wydobyty z odmętów rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim w 1996 r. Dzięki staraniom wielu pasjonatów oraz...
Więcej
Wystawa dotycząca fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic
Szanowni Tomaszowianie, pod koniec tego roku tomaszowskie Muzeum planuje otwarcie wystawy dotyczącej fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic. Chcemy sięgnąć...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny