Projekt „Taniec (nie) tylko pałacowy z historią w tle. Wakacyjne muzealne warsztaty historyczno–taneczne” zrealizowany!

Opublikowano: 13 lipca 2015

Projekt „ Taniec ( nie) tylko pałacowy z historią w tle…” , który Muzeum realizowało od 6 do 11 lipca 2015 r.,  to propozycja połączenia historii z tak wdzięczną formą rekreacji jaką jest taniec. 

Organizatorzy: Łódzki Dom Kultury   Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego i Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego

Projekt obejmował sześć  bezpłatnych spotkań muzealnych  – wykładów i warsztatów wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi poświęconych wybranym epokom historycznym, dziejom tańca, obowiązującym w danej epoce strojom, zwyczajom.
Spotkania wzbogaciła nauka wybranych tańców. Dopełnieniem całości było tworzenie przez uczestników elementów strojów z poszczególnych epok. 

Termin realizacji warsztatów: 6 – 11 VII 2015 r.

Program warsztatów
6 VII (poniedziałek) godz. 10.00 – 13.00 –
powitanie, przedstawienie celu i założeń Projektu oraz zespołu projektowego
– wykład : Średniowiecze – wprowadzenie do epoki – dr Gabriela Ziółkowska
– warsztaty taneczne: tańce średniowieczne kontra Hip Hop n- Kajetan Luteracki
– warsztaty plastyczne – „Autoportret” i „ Dublet, suknia, szata wierzchnia …– elementy stroju średniowiecznego” – Grażyna Srebrzyńska, dr Gabriela Ziółkowska, Jolanta Goździk 

7 VII (wtorek) godz. 10.00 – 13.00/ 8 VII (środa)  godz. 10.00 – 14.00
– wykład: Renesans – wprowadzenie do epoki – dr Gabriela Ziółkowska
– warsztaty taneczne – Balet dworski „ Cracovia Danza”
– warsztaty plastyczne  – Grażyna Srebrzyńska, dr Gabriela Ziółkowska, Jolanta Goździk
Moderator: Kajetan Luteracki

9 VII  ( czwartek) godz. 11.00 – 15.00
– warsztaty plastyczne „ Kryzy i mankiety” Grażyna Srebrzyńska, dr Gabriela Ziółkowska, Jolanta Goździk
– wykład : Romantyzm – wprowadzenie do epoki
– warsztaty taneczne – tańce epoki romantyzmu – Monika Saktura
Moderator: Kajetan Luteracki

10 VII (piątek) godz. 10.00 – 14.00
 – warsztaty taneczne: Tańce historyczne kontra Hip Hop i street dance – Kajetan Luteracki
– warsztaty plastyczne Grażyna Srebrzyńska, dr Gabriela Ziółkowska, Jolanta Goździk

11  VII  ( sobota) godz. 16.00 – 18.00 – Plac Kościuszki ( przy budynku Informacji Turystycznej)
16.00 –  Próba
17. 00 – Finał projektu: prezentacja „ mini produkcji choreograficznej „ Taniec (nie) tylko pałacowy …” i podsumowanie projektu, rozdanie certyfikatów i podziękowań

17.30  – otwarte warsztaty taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Kajetan Luteracki

Główne założenia projektu to: 

zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych i możliwości uczestnictwa w wakacyjnych bezpłatnych zajęciach warsztatowych łączących historię i taniec skierowanych do dzieci , młodzieży i dorosłych., 

pogłębianie wiedzy z zakresu historii połączonej z zajęciami tanecznymi  i wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych według zasady „ bawiąc – uczyć” i „nauka poprzez działanie”,

aktywizacja różnych grup wiekowych , 

Celem było również pokazanie, że Muzeum jest nie tylko „skarbnicą dziedzictwa kulturowego” – gdzie możemy obcować z oryginalnymi zabytkami, ale  także  jest miejscem żywej kultury,  otwartym i przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych, umożliwiającym spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny, kreatywny i efektywny. Założeniem było pokazanie , że w  Muzeum może być interesująco i atrakcyjnie, czasem nietypowo i zaskakująco.

Patronat honorowy nad Projektem objął Pan Marcin Witko Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

Patronat medialny Radio FAMA 

Projekt dofinansowany został ze środków Łódzkiego Domu Kultury  Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu „ Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2015” 

Realizatorami Projektu byli:

dr Gabriela Ziółkowska  – asystent działu historyczno – numizmatycznego w Muzeum , wykładowca w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Tryb. – odpowiedzialna za część historyczną, czyli wykłady wprowadzające , przybliżające poszczególne epoki historyczne

Kajetan Luteracki – choreograf, instruktor tańca ( taniec średniowieczny i tańce streetowe) , odpowiedzialny za  przygotowanie efektu końcowego – czyli prezentacji „ Taniec (nie) tylko pałacowy…”,  autor logo Projektu!

 Grażyna Srebrzyńska – starszy renowator działu sztuki, plastyk zajmująca się aranżacją wystaw, opracowywaniem projektów graficznych , koordynator projektów kulturalno – artystycznych ––  odpowiedzialna za warsztaty plastyczne i  tworzenie elementów strojów z poszczególnych epok

Jolanta Goździk – st. Bibliotekarz w Muzeum , pedagog, animator kultury 

Balet dworski Cracovia Danza – pp. Magdalena Żmuda i Krzysztof Antkowiak, pracownicy instytucji, która organizuje i wspiera różne działania popularyzujące wiedzę o sztuce i kulturze dworskiej, promuje tańce historyczne i etykietę dworską –  odpowiedzialni za naukę tańców renesansowych i etykietę dworską

Monika Saktura – choreograf, instruktor tańca  – pracownik Dzielnicowego Ośrodka Kultury  w Tomaszowie Maz – odpowiedzialna za naukę tańców epoki romantyzmu

Małgorzata Dróżdż i Barbara Grad – odpowiedzialne za kwestie finansowe i rozliczenie Projektu

 Koordynator i pomysłodawca projektu: Dorota Bill – Skorupa – muzealnik, edukator,  koordynator i pomysłodawca  wielu projektów muzealno – edykacyjnych w tym realizowanego od 2009 r. projektu Muzealna Akademia Malucha, uczestnik szkoleń, konferencji i warsztatów muzealnych, animacyjnych i kulturalnych, Słuchaczka seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Historii ( Instytut Muzealnictwa)

Partnerami Projektu byli:
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Ośrodek Kultury TKACZ w Tomaszowie Mazowieckim
Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Mazowieckim
Salon Mistrza Włodzimierza w Tomaszowie Mazowieckim

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
Adresaci:

uczestnicy warsztatów: dzieci w wieku 7 – 12 lat  – 33 osoby

Uczestnicy Finału: mieszkańcy miasta i turyści – ok. 300 osób.

W trakcie realizacji Projektu Uczestnicy po minimum 3 godziny ćwiczyli  przygotowując się do wydarzenia finałowego. Mimo wysiłku i bardzo napiętego programu spotkań muzealnych dzielnie przychodzili na zajęcia – za co dziękuję i Uczestnikom i Realizatorom. Jest to jeden z osiągniętych efektów naszego Projektu.

W Finale Projektu, który odbył się w centrum  Tomaszowa Mazowieckiego – na zrewitalizowanym Placu Kościuszki,  oprócz uczestników warsztatów, ich rodziców i rodzin, udział wzięli p. Zofia Szymańska – Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego , przedstawiciele Rady Powiatu  Tomaszowskiego,przedstawiciele tomaszowskich mediów,  mieszkańcy naszego miasta i turyści.

Po oficjalnym powitaniu, przedstawieniu założeń Projektu, przedstawieniu zespołu projektowego i uczestników warsztatów, krótko przybliżone zostały publiczności   strój, zwyczaje i tańce epoki średniowiecza, renesansu i romantyzmu. Wypowiedzi dr Gabrieli Ziółkowskiej i Kajetana Luterackiego dopełniła prezentacja  elementów strojów wykonanych przez uczestników Projektu. 

Głównym punktem Finału była 15 minutowa prezentacja układu tanecznego pt. „ Taniec (nie) tylko pałacowy…” Było to połączenie tańca rycerskiego, pawany, poloneza i hip hopu. Młodzi tancerze zaprezentowali się wspaniale. Pokazali, że można łączyć taniec historyczny i współczesny. Bawić się zarówno tańcząc taniec „ praczek” czy pawanę, jak i hip hop.

Po wręczeniu certyfikatów i podziękowań, zgodnie z programem Finału Projektu, Kajetan Luteracki poprowadził dla wszystkich chętnych warsztaty hip hopowe, w których wzięły udział zarówno dzieci, jak i dorośli.

Dyrektor Muzeum dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania Projektu

Uczestnikom i ich Rodzicom i Opiekunowi – p. Dorocie Bloch ,

Panu  Marcinowi Witko – Prezydentowi  Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Pani Zofii Szymańskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Łódzkiemu Domowi Kultury Instytucji Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
Pani Małgorzacie Śmiechowicz – Dyrektorowi i Pracownikom Wydziału Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Partnerom

Zespołowi Projektowemu i Realizatorom

Tomaszowskim Mediom

Pracownikom Muzeum

final.jpg

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny