Projekt „MUZEOTRASY – aktywne zwiedzanie tomaszowskiego Muzeum”

Opublikowano: 8 sierpnia 2018

Aktualizacja 6.09.2018

Ruszają MUZEOTRASY

mt-kit4-08.pngasset9.png„MUZEOTRASY – aktywne zwiedzanie tomaszowskiego Muzeum” to muzealny projekt edukacyjny o charakterze partycypacyjnym, skierowany do różnych grup wiekowych ( dzieci, młodzież i osoby dorosłe). Projekt ma na celu przybliżenie uczestnikom Projektu, poprzez zajęcia warsztatowe i spotkania w Muzeum, specyfiki działalności placówki i jej zasobów. Projekt obejmować będzie dziesięć spotkań muzealnych – w tym zajęcia warsztatowe przybliżające działalność Muzeum, , zbiory, ciekawostki , różnorodność metod upowszechniania Muzeum, różne formy komunikacji wizualnej, stymulacji polisensorycznej oraz wizytę studyjną „ Jak robią to inni” w interaktywnym muzeum Giganci Mocy w Bełchatowie, z możliwością wybrania jednej z dwóch oferowanych przez Muzeum audiowycieczek. Efektem Projektu będzie opracowanie przez uczestników bezpośrednich co najmniej dwóch tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum w sposób interaktywny, nietypowy w formie, skierowanych do określonych, wybranych przez uczestników, grup odbiorców( np. rodziny, młodzież, seniorzy osoby dorosłe, zwiedzający indywidualny lub zwiedzający grupowo).

Projekt jest realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach konkursu „ Koalicje Kultury” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu „ Bardzo Młoda Kultura 2016- 2018” .

Partnerami w realizacji Projektu są: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim – Szkoła Podstawowa Nr 11 i niezależny artysta Kajetan Luteracki – Koordynator Projektu.

Termin realizacji Projektu: 1 lipca – 16 listopada 2018 r.

Odbiorcami bezpośrednimi Projektu będą dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Grupa 15 – 20 osób – uczestników dziesięciu 120 minutowych warsztatów muzealnych . Rekrutacja trwać będzie do 31 sierpnia 2018 r. Odbiorcami pośrednimi – zaproszeni goście na podsumowanie Projektu „ Zwiedzać aktywnie – Muzeaotrasy” ( ok 70 osób) oraz zwiedzający Muzeum korzystający z wybranej Muzeaotrasy
Cel główny: wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i regionu w przedsięwzięciach z zakresu edukacji i animacji kulturowej, poprzez zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturowego dla różnych środowisk i grup wiekowych oraz wzrost współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury, oświaty i niezależnego artysty;

Cele szczegółowe: Wzrost współpracy i partnerstwa muzeum z instytucjami i osobami działającymi w sektorze kultury i edukacji organizacjami pozarządowymi; Zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych i możliwości uczestnictwa w  bezpłatnych muzealnych spotkaniach warsztatowych łączących kulturę, historię, tradycję, sztukę i przyrodę, oraz opracowanie co najmniej dwóch tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum w sposób interaktywny, nietypowy w formie, skierowanych do określonych, wybranych przez uczestników, grup odbiorców pobudzających do aktywności, rozbudzających zainteresowanie i chęć poznawania dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nauczania polisensorycznego. Popularyzacja ponadlokalności poprzez współprace z artystą z Łodzi
i wizytę studyjną w Bełchatowie ( wzorowanie się na „ dobrych praktykach sąsiadów), Ukształtowanie w świadomości społeczności potrzeby korzystania z oferty muzealnej; Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu, jego znaczenia w historii, tradycji i kulturze naszego narodu poprzez bezpośredni kontakt z muzealium. Ukształtowanie w świadomości społeczności lokalnej potrzeby korzystania z propozycji instytucji kultury, w tym działań muzealnych, zmiana postrzegania Muzeum – jako „Skarbnicy” dziedzictwa kulturowego oraz miejsca żywej kultury i miejsca spotkań
i rozwijania zainteresowań, otwartego, przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych, pozwalającego na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny, kreatywny i efektywny.

Rezultaty: Zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców Tomaszowa Maz. w przedsięwzięciach kulturalno–edukacyjnych poprzez zrealizowanie dziesięciu bezpłatnych spotkań muzealnych poszerzających wiedzę o muzealiach, muzeum
i dziedzictwie kulturowym regionu; wzrost współpracy i partnerstwa między instytucjami , organizacjami działającymi w sektorze kultury, edukacji i niezależnymi animatorami
( artystami) oraz działań i współpracy ponadlokalnej, wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego, wzrost wiedzy o dziedzictwie regionu,opracowanie i wydanie w formie papierowej jako karty zadań) co najmniej dwóch tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum
w sposób interaktywny, nietypowy w formie, skierowanych do określonych, wybranych przez uczestników, grup odbiorców pobudzających do aktywności, rozbudzających zainteresowanie i chęć poznawania dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nauczania polisensorycznego jako efektu partycypacji społecznej w działania edukacyjne Muzeum, poprawa postrzegania muzeum jako miejsca spotkań, dialogu przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych i różnych grup zainteresowań; integracja międzypokoleniowa oraz pogłębianie wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych według zasady
„ bawiąc – uczyć” i „nauka poprzez działanie”.

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie!!!

Szczegóły na:

https://www.facebook.com/muzeotrasy/https://www.facebook.com/muzeumtomaszowmaz/


WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU
„MUZEOTRASY – AKTYWNE ZWIEDZANIE TOMASZOWSKIEGO MUZEUM”

realizowanego dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi
w ramach konkursu „ Koalicje Kultury” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu „ Bardzo Młoda Kultura 2016- 2018”

W partnerstwie z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim – Szkołą Podstawową Nr 11 i niezależnym artystą Kajetanem Luterackim

23 lipca 2018 ro godz. 11.00 – konferencja prasowa w Muzeum

Do 31 sierpnia 2018 r. rekrutacja bezpośrednich uczestników Projektu

Do 1 września 2018 r. – działania przygotowawczo – organizacyjne

Do 31 października 2018 r. – działania promocyjno – informacyjne

Od 1 sierpnia do 14 września 2018 r. – działania administracyjno – techniczne związane
z realizacją projektu

Od 14 września do 31października 2018 r. – realizacja 10 spotkań muzealnych –zajęć warsztatowych, wizyty studyjnej, tworzenie muzeotras

Wstępny harmonogram spotkań muzealnych:

 1. 14 IX w godz. 17.00 – 19.00- Poznajmy się” działania zapoznawcze- przedstawienie zespołu projektowego, podział obowiązków i zasad działania Projektu, przybliżenie wystaw stałych poprzez grę terenową „Muzeoquest z historią w tle”

 2. 15 IX w godz. 10.00 – 12.00 – Muzealni tropiciele –– zapoznanie z dziejami muzealnictwa, historią tomaszowskiego Muzeum i jego zbiorami – wcielanie się w rolę muzealników, opracowywanie obiektów, tworzenie wystawy z własnych obiektów

 3. 15 IX – w godz. 12.00 – 14.00 – Komunikacja wizualna co to znaczy? teoria i praktyka

 4. 21 IX w godz. 17.00 – 19.00 – „ Telefon i MuzeumWspółczesne narzędzia promocyjne, edukacyjne i … w pigułce” – warsztaty i prezentacja multimedialna

 5. 22 IX w godz. 10.00 – 12.00 – „ Zmysły w procesie poznawania świata” warsztaty
  z polisensoryką w tle

 6. 28 IX/29 IX Muzeotrasy …. – opracowywanie tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum, (przygotowanie kart zwiedzania do druku, zakup pomocy i materiałów niezbędnych do realizacji Muzeotras).

 7. 5 X w godz. 14.00 – 17.00 – „ Jak robią to inni” wizyta studyjna w interaktywnym muzeum Giganci Mocy w Bełchatowie

 8. 6 X w godz. 10.00- 12.00 – Muzeotrasy …. – opracowywanie tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum, (przygotowanie kart zwiedzania do druku, zakup pomocy i materiałów niezbędnych do realizacji Muzeotras).

 9. 12 X w godz. 17.00 – 19.00 Muzeotrasy …. – opracowywanie tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum,

 10. 13 X w godz. 10.00 – 12.00 – Muzeotrasy …. – opracowywanie tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum,

19 X/ 20 X – spotkanie z grupa influenserską, ewaluacja tras
Promocja Projektu – akcja promocyjna pt.” Słyszał Pan o Muzeotrasach?”, (promocja w terenie)

26 X w godz. 17.00 – Uroczysty finał – zakończenie projektu. Krótki wykład i podsumowanie projektu i prezentacja dokumentacji fotograficznej i filmowej oraz –uroczyste udostępnienie Muzeotras zaproszonym gościom i zwiedzającym Muzeum,

Do 16 XI 2018 r. podsumowanie, ewaluacja i rozliczenie Projektu

Zobacz również

Uratujmy wspólnie gąsienice ROSI
„ROSI” to unikatowy transporter opancerzony Sd.Kfz. 251 wydobyty z odmętów rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim w 1996 r. Dzięki staraniom wielu pasjonatów oraz...
Więcej
Wystawa dotycząca fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic
Szanowni Tomaszowianie, pod koniec tego roku tomaszowskie Muzeum planuje otwarcie wystawy dotyczącej fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic. Chcemy sięgnąć...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny