Projekt „MUZEOTRASY – aktywne zwiedzanie tomaszowskiego Muzeum”

Opublikowano: 8 sierpnia 2018

Aktualizacja 6.09.2018

Ruszają MUZEOTRASY

mt-kit4-08.pngasset9.png„MUZEOTRASY – aktywne zwiedzanie tomaszowskiego Muzeum” to muzealny projekt edukacyjny o charakterze partycypacyjnym, skierowany do różnych grup wiekowych ( dzieci, młodzież i osoby dorosłe). Projekt ma na celu przybliżenie uczestnikom Projektu, poprzez zajęcia warsztatowe i spotkania w Muzeum, specyfiki działalności placówki i jej zasobów. Projekt obejmować będzie dziesięć spotkań muzealnych – w tym zajęcia warsztatowe przybliżające działalność Muzeum, , zbiory, ciekawostki , różnorodność metod upowszechniania Muzeum, różne formy komunikacji wizualnej, stymulacji polisensorycznej oraz wizytę studyjną „ Jak robią to inni” w interaktywnym muzeum Giganci Mocy w Bełchatowie, z możliwością wybrania jednej z dwóch oferowanych przez Muzeum audiowycieczek. Efektem Projektu będzie opracowanie przez uczestników bezpośrednich co najmniej dwóch tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum w sposób interaktywny, nietypowy w formie, skierowanych do określonych, wybranych przez uczestników, grup odbiorców( np. rodziny, młodzież, seniorzy osoby dorosłe, zwiedzający indywidualny lub zwiedzający grupowo).

Projekt jest realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach konkursu „ Koalicje Kultury” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu „ Bardzo Młoda Kultura 2016- 2018” .

Partnerami w realizacji Projektu są: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim – Szkoła Podstawowa Nr 11 i niezależny artysta Kajetan Luteracki – Koordynator Projektu.

Termin realizacji Projektu: 1 lipca – 16 listopada 2018 r.

Odbiorcami bezpośrednimi Projektu będą dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Grupa 15 – 20 osób – uczestników dziesięciu 120 minutowych warsztatów muzealnych . Rekrutacja trwać będzie do 31 sierpnia 2018 r. Odbiorcami pośrednimi – zaproszeni goście na podsumowanie Projektu „ Zwiedzać aktywnie – Muzeaotrasy” ( ok 70 osób) oraz zwiedzający Muzeum korzystający z wybranej Muzeaotrasy
Cel główny: wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i regionu w przedsięwzięciach z zakresu edukacji i animacji kulturowej, poprzez zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturowego dla różnych środowisk i grup wiekowych oraz wzrost współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury, oświaty i niezależnego artysty;

Cele szczegółowe: Wzrost współpracy i partnerstwa muzeum z instytucjami i osobami działającymi w sektorze kultury i edukacji organizacjami pozarządowymi; Zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych i możliwości uczestnictwa w  bezpłatnych muzealnych spotkaniach warsztatowych łączących kulturę, historię, tradycję, sztukę i przyrodę, oraz opracowanie co najmniej dwóch tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum w sposób interaktywny, nietypowy w formie, skierowanych do określonych, wybranych przez uczestników, grup odbiorców pobudzających do aktywności, rozbudzających zainteresowanie i chęć poznawania dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nauczania polisensorycznego. Popularyzacja ponadlokalności poprzez współprace z artystą z Łodzi
i wizytę studyjną w Bełchatowie ( wzorowanie się na „ dobrych praktykach sąsiadów), Ukształtowanie w świadomości społeczności potrzeby korzystania z oferty muzealnej; Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu, jego znaczenia w historii, tradycji i kulturze naszego narodu poprzez bezpośredni kontakt z muzealium. Ukształtowanie w świadomości społeczności lokalnej potrzeby korzystania z propozycji instytucji kultury, w tym działań muzealnych, zmiana postrzegania Muzeum – jako „Skarbnicy” dziedzictwa kulturowego oraz miejsca żywej kultury i miejsca spotkań
i rozwijania zainteresowań, otwartego, przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych, pozwalającego na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny, kreatywny i efektywny.

Rezultaty: Zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców Tomaszowa Maz. w przedsięwzięciach kulturalno–edukacyjnych poprzez zrealizowanie dziesięciu bezpłatnych spotkań muzealnych poszerzających wiedzę o muzealiach, muzeum
i dziedzictwie kulturowym regionu; wzrost współpracy i partnerstwa między instytucjami , organizacjami działającymi w sektorze kultury, edukacji i niezależnymi animatorami
( artystami) oraz działań i współpracy ponadlokalnej, wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego, wzrost wiedzy o dziedzictwie regionu,opracowanie i wydanie w formie papierowej jako karty zadań) co najmniej dwóch tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum
w sposób interaktywny, nietypowy w formie, skierowanych do określonych, wybranych przez uczestników, grup odbiorców pobudzających do aktywności, rozbudzających zainteresowanie i chęć poznawania dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nauczania polisensorycznego jako efektu partycypacji społecznej w działania edukacyjne Muzeum, poprawa postrzegania muzeum jako miejsca spotkań, dialogu przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych i różnych grup zainteresowań; integracja międzypokoleniowa oraz pogłębianie wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych według zasady
„ bawiąc – uczyć” i „nauka poprzez działanie”.

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie!!!

Szczegóły na:

https://www.facebook.com/muzeotrasy/https://www.facebook.com/muzeumtomaszowmaz/


WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU
„MUZEOTRASY – AKTYWNE ZWIEDZANIE TOMASZOWSKIEGO MUZEUM”

realizowanego dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi
w ramach konkursu „ Koalicje Kultury” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu „ Bardzo Młoda Kultura 2016- 2018”

W partnerstwie z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim – Szkołą Podstawową Nr 11 i niezależnym artystą Kajetanem Luterackim

23 lipca 2018 ro godz. 11.00 – konferencja prasowa w Muzeum

Do 31 sierpnia 2018 r. rekrutacja bezpośrednich uczestników Projektu

Do 1 września 2018 r. – działania przygotowawczo – organizacyjne

Do 31 października 2018 r. – działania promocyjno – informacyjne

Od 1 sierpnia do 14 września 2018 r. – działania administracyjno – techniczne związane
z realizacją projektu

Od 14 września do 31października 2018 r. – realizacja 10 spotkań muzealnych –zajęć warsztatowych, wizyty studyjnej, tworzenie muzeotras

Wstępny harmonogram spotkań muzealnych:

 1. 14 IX w godz. 17.00 – 19.00- Poznajmy się” działania zapoznawcze- przedstawienie zespołu projektowego, podział obowiązków i zasad działania Projektu, przybliżenie wystaw stałych poprzez grę terenową „Muzeoquest z historią w tle”

 2. 15 IX w godz. 10.00 – 12.00 – Muzealni tropiciele –– zapoznanie z dziejami muzealnictwa, historią tomaszowskiego Muzeum i jego zbiorami – wcielanie się w rolę muzealników, opracowywanie obiektów, tworzenie wystawy z własnych obiektów

 3. 15 IX – w godz. 12.00 – 14.00 – Komunikacja wizualna co to znaczy? teoria i praktyka

 4. 21 IX w godz. 17.00 – 19.00 – „ Telefon i MuzeumWspółczesne narzędzia promocyjne, edukacyjne i … w pigułce” – warsztaty i prezentacja multimedialna

 5. 22 IX w godz. 10.00 – 12.00 – „ Zmysły w procesie poznawania świata” warsztaty
  z polisensoryką w tle

 6. 28 IX/29 IX Muzeotrasy …. – opracowywanie tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum, (przygotowanie kart zwiedzania do druku, zakup pomocy i materiałów niezbędnych do realizacji Muzeotras).

 7. 5 X w godz. 14.00 – 17.00 – „ Jak robią to inni” wizyta studyjna w interaktywnym muzeum Giganci Mocy w Bełchatowie

 8. 6 X w godz. 10.00- 12.00 – Muzeotrasy …. – opracowywanie tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum, (przygotowanie kart zwiedzania do druku, zakup pomocy i materiałów niezbędnych do realizacji Muzeotras).

 9. 12 X w godz. 17.00 – 19.00 Muzeotrasy …. – opracowywanie tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum,

 10. 13 X w godz. 10.00 – 12.00 – Muzeotrasy …. – opracowywanie tras zwiedzania tomaszowskiego Muzeum,

19 X/ 20 X – spotkanie z grupa influenserską, ewaluacja tras
Promocja Projektu – akcja promocyjna pt.” Słyszał Pan o Muzeotrasach?”, (promocja w terenie)

26 X w godz. 17.00 – Uroczysty finał – zakończenie projektu. Krótki wykład i podsumowanie projektu i prezentacja dokumentacji fotograficznej i filmowej oraz –uroczyste udostępnienie Muzeotras zaproszonym gościom i zwiedzającym Muzeum,

Do 16 XI 2018 r. podsumowanie, ewaluacja i rozliczenie Projektu

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny