Opublikowano: 25 października 2010

edd.gif

Tegoroczne obchody 180 rocznicy nadania praw miejskich dla Tomaszowa Mazowieckiego zorganizowane przez Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego odbyły się w ramach projektu wystawienniczo – edukacyjnego „ Ostrowski – Pomysł. Tomaszów – Przemysł”, mający na celu propagowanie przedsiębiorczości, poszerzenie wiedzy o historii  najbliższej okolicy, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłowych korzeni Tomaszowa oraz innowacyjności w poglądach i działaniach twórcy miasta – Antoniego hr. Ostrowskiego.

Projekt, nad którym patronat objął Marszałek Województwa Łódzkiego,   włączony został w  program obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2010, przebiegających pod hasłem „Od Pomysłu do Przemysłu”.

Projekt obejmował:

  • czasową wystawę historyczną „ Rodzina Ostrowskich i miasto Tomaszów Mazowiecki w  dobie Powstania Listopadowego” ( od 28.VIII do 10.X.2010 r),
  • seminarium naukowe o tytule identycznym jak wystawa, poświęcone gospodarczym dokonaniom Antoniego Ostrowskiego w Tomaszowie oraz udziałowi Rodziny Ostrowskich w Powstaniu Listopadowym( 30.IX.2010 r.),
  • wydanie katalogu  do wystawy,
  • wydanie materiałów z seminarium naukowego
  • lekcje muzealne w scenerii wystawy czasowej,
  • Muzealna Szkoła Przedsiębiorczości  (od 1.X do 26 XI.2010 r.) – program edukacyjny adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,  łączący historię i przedsiębiorczość, obejmujący wykład i zajęcia warsztatowe poświęcone historii miasta, wykład z zakresu podstaw przedsiębiorczości, wizyty studyjne w najstarszych fabrykach w mieście, warsztaty dotyczące przedsiębiorstwa non profit – Muzeum oraz grę terenową „ Odkryj przemysłowy Tomaszów. W Poszukiwaniu Skarbu Ostrowskich”.

Wystawa czasowa „ Rodzina Ostrowskich i miasto Tomaszów Mazowiecki w dobie Powstania Listopadowego” dokumentowała rozwój Tomaszowa jako dużego ośrodka przemysłowego rozwijającego się w latach 1820 – 1830, zwieńczonego nadaniem praw miejskich w dniu 6 lipca 1830 r. Dużo miejsca na ekspozycji poświęcono działalności gospodarczej, politycznej i wojskowej tomaszowskiego dziedzica Antoniego Ostrowskiego.

W związku z przypadającą w tym roku 180 rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego znaczna część wystawy poświęcona została udziałowi Rodziny Ostrowskich oraz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego w tym zrywie niepodległościowym z lat 1830 – 31.

Ekspozycja zakończona została tematami dotyczącymi emigracyjnych losów Rodziny Ostrowskich oraz kryzysem popowstaniowym w Tomaszowie po 1830 roku. Wystawa, na której zaprezentowano kilkaset muzealiów oraz archiwaliów zorganizowana została w oparciu o zbiory działu historii i numizmatyki Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, Rodziny Ostrowskich z Krakowa, Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Biblioteki Sejmowej w Warszawie, Muzeum w Piotrkowie Tryb., Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. Oddział w Tomaszowie Maz. oraz kilku tomaszowskich kolekcjonerów.

Wystawa Prezentowana była w Muzeum w okresie od 28 sierpnia do 10 października 2010 r.

Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, szczególnie dzieci i młodzieży szkół tomaszowskich. Wystawę zwiedziło ponad półtora tysiąca osób. Wystawę obejrzały 52 grupy szkolne. Dla 23 grup st. kustosz działu historii mgr Andrzej Kędzierski przeprowadził lekcje muzealne.

Wystawie towarzyszył katalog, w którym zaprezentowano kilkanaście najbardziej cennych eksponatów i archiwaliów zgromadzonych na ekspozycji.

Seminarium naukowe o tytule identycznym jak wystawa , zorganizowane zostało w dniu 30 września 2010 r.  Uroczystość rozpoczęła inscenizacja happeningowa przedstawiająca moment odczytania praw miejskich, następnie głos zabrał Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rafał Zagozdon oraz gość honorowy – prof. Jan Ostrowski.

Opiekun działu historii mgr Andrzej Kędzierski zapoznał zebranych z przygotowaną wystawą czasową omawiając jej tematykę zwracając uwagę na ciekawsze i cenniejsze zabytki.

Pierwszy referat zaprezentował pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego prof. Jarosław Kita. Jego wystąpienie zatytułowane „ Osada fabryczna czy miasto? Dylematy Antoniego Ostrowskiego w kwestii Tomaszowa Maz.” poświęcone było działalności gospodarczej dziedzica najpierw na terenie wsi Tomaszów, następnie osady fabryczno – handlowej Tomaszów i wreszcie miasta prywatnego Tomaszów Mazowiecki w latach 1820 – 1830.  Referat jest zupełnie nowym spojrzeniem na ten najważniejszy fragment dziejów miasta. Prezentuje najnowszy stan badań nad postawą Antoniego Ostrowskiego i jego działalnością gospodarczą realizowaną w czasach Królestwa Kongresowego.

Drugi referat przygotowany także przez pracownika naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego dr Ewelinę Kostrzewską zatytułowany „ Przemóc potęgę wroga. Ostrowscy w Powstaniu Listopadowym” dotyczył wydarzeń politycznych i wojskowych z lat 1830 – 31. W Powstaniu Listopadowym oprócz Antoniego hr. Ostrowskiego czynny, bardzo chwalebny i pełen poświęcenia udział wzięło jego dwóch młodszych braci, trzech najstarszych synów oraz zięć.

Tak liczny udział jednej rodziny w powstaniu narodowym był zjawiskiem niezwykłym. Wystawia to Ostrowskim świadectwo wielkiego patriotyzmu i umiłowania przez nich spraw najważniejszych – spraw dotyczących Ojczyzny. W latach pokoju stali w pierwszym rzędzie walczących o wielkość, nowoczesność i postęp gospodarczy kraju. Gdy przychodził czas wojennej próby, ani przez chwilę nie wahali się stanąć w pierwszym szeregu walczących za jej wolność.

Warto wspomnieć, że interesujące seminarium naukowe, którego wysłuchało stu kilkudziesięciu mieszkańców miasta ( część młodzieży nie zmieściła się na Sali), poprzedzone zostało mszą świętą w intencji Rodziny Ostrowskich oraz pomyślności Miasta Tomaszowa Mazowieckiego odprawioną w kościele św. Antoniego Padewskiego oraz happeningiem „ Wyniesienie Tomaszowa do rzędu miasta” przygotowanym przez tomaszowska młodzież i zaprezentowanym na dziedzińcu przed Muzeum.

Aby wiedza przekazana podczas seminarium mogła być wykorzystana także w okresie późniejszym, referaty wydane zostały drukiem.

 Mgr Andrzej Kędzierski

 

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny