Opublikowano: 25 października 2010

edd.gif

Tegoroczne obchody 180 rocznicy nadania praw miejskich dla Tomaszowa Mazowieckiego zorganizowane przez Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego odbyły się w ramach projektu wystawienniczo – edukacyjnego „ Ostrowski – Pomysł. Tomaszów – Przemysł”, mający na celu propagowanie przedsiębiorczości, poszerzenie wiedzy o historii  najbliższej okolicy, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłowych korzeni Tomaszowa oraz innowacyjności w poglądach i działaniach twórcy miasta – Antoniego hr. Ostrowskiego.

Projekt, nad którym patronat objął Marszałek Województwa Łódzkiego,   włączony został w  program obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2010, przebiegających pod hasłem „Od Pomysłu do Przemysłu”.

Projekt obejmował:

  • czasową wystawę historyczną „ Rodzina Ostrowskich i miasto Tomaszów Mazowiecki w  dobie Powstania Listopadowego” ( od 28.VIII do 10.X.2010 r),
  • seminarium naukowe o tytule identycznym jak wystawa, poświęcone gospodarczym dokonaniom Antoniego Ostrowskiego w Tomaszowie oraz udziałowi Rodziny Ostrowskich w Powstaniu Listopadowym( 30.IX.2010 r.),
  • wydanie katalogu  do wystawy,
  • wydanie materiałów z seminarium naukowego
  • lekcje muzealne w scenerii wystawy czasowej,
  • Muzealna Szkoła Przedsiębiorczości  (od 1.X do 26 XI.2010 r.) – program edukacyjny adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,  łączący historię i przedsiębiorczość, obejmujący wykład i zajęcia warsztatowe poświęcone historii miasta, wykład z zakresu podstaw przedsiębiorczości, wizyty studyjne w najstarszych fabrykach w mieście, warsztaty dotyczące przedsiębiorstwa non profit – Muzeum oraz grę terenową „ Odkryj przemysłowy Tomaszów. W Poszukiwaniu Skarbu Ostrowskich”.

Wystawa czasowa „ Rodzina Ostrowskich i miasto Tomaszów Mazowiecki w dobie Powstania Listopadowego” dokumentowała rozwój Tomaszowa jako dużego ośrodka przemysłowego rozwijającego się w latach 1820 – 1830, zwieńczonego nadaniem praw miejskich w dniu 6 lipca 1830 r. Dużo miejsca na ekspozycji poświęcono działalności gospodarczej, politycznej i wojskowej tomaszowskiego dziedzica Antoniego Ostrowskiego.

W związku z przypadającą w tym roku 180 rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego znaczna część wystawy poświęcona została udziałowi Rodziny Ostrowskich oraz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego w tym zrywie niepodległościowym z lat 1830 – 31.

Ekspozycja zakończona została tematami dotyczącymi emigracyjnych losów Rodziny Ostrowskich oraz kryzysem popowstaniowym w Tomaszowie po 1830 roku. Wystawa, na której zaprezentowano kilkaset muzealiów oraz archiwaliów zorganizowana została w oparciu o zbiory działu historii i numizmatyki Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, Rodziny Ostrowskich z Krakowa, Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Biblioteki Sejmowej w Warszawie, Muzeum w Piotrkowie Tryb., Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. Oddział w Tomaszowie Maz. oraz kilku tomaszowskich kolekcjonerów.

Wystawa Prezentowana była w Muzeum w okresie od 28 sierpnia do 10 października 2010 r.

Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, szczególnie dzieci i młodzieży szkół tomaszowskich. Wystawę zwiedziło ponad półtora tysiąca osób. Wystawę obejrzały 52 grupy szkolne. Dla 23 grup st. kustosz działu historii mgr Andrzej Kędzierski przeprowadził lekcje muzealne.

Wystawie towarzyszył katalog, w którym zaprezentowano kilkanaście najbardziej cennych eksponatów i archiwaliów zgromadzonych na ekspozycji.

Seminarium naukowe o tytule identycznym jak wystawa , zorganizowane zostało w dniu 30 września 2010 r.  Uroczystość rozpoczęła inscenizacja happeningowa przedstawiająca moment odczytania praw miejskich, następnie głos zabrał Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rafał Zagozdon oraz gość honorowy – prof. Jan Ostrowski.

Opiekun działu historii mgr Andrzej Kędzierski zapoznał zebranych z przygotowaną wystawą czasową omawiając jej tematykę zwracając uwagę na ciekawsze i cenniejsze zabytki.

Pierwszy referat zaprezentował pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego prof. Jarosław Kita. Jego wystąpienie zatytułowane „ Osada fabryczna czy miasto? Dylematy Antoniego Ostrowskiego w kwestii Tomaszowa Maz.” poświęcone było działalności gospodarczej dziedzica najpierw na terenie wsi Tomaszów, następnie osady fabryczno – handlowej Tomaszów i wreszcie miasta prywatnego Tomaszów Mazowiecki w latach 1820 – 1830.  Referat jest zupełnie nowym spojrzeniem na ten najważniejszy fragment dziejów miasta. Prezentuje najnowszy stan badań nad postawą Antoniego Ostrowskiego i jego działalnością gospodarczą realizowaną w czasach Królestwa Kongresowego.

Drugi referat przygotowany także przez pracownika naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego dr Ewelinę Kostrzewską zatytułowany „ Przemóc potęgę wroga. Ostrowscy w Powstaniu Listopadowym” dotyczył wydarzeń politycznych i wojskowych z lat 1830 – 31. W Powstaniu Listopadowym oprócz Antoniego hr. Ostrowskiego czynny, bardzo chwalebny i pełen poświęcenia udział wzięło jego dwóch młodszych braci, trzech najstarszych synów oraz zięć.

Tak liczny udział jednej rodziny w powstaniu narodowym był zjawiskiem niezwykłym. Wystawia to Ostrowskim świadectwo wielkiego patriotyzmu i umiłowania przez nich spraw najważniejszych – spraw dotyczących Ojczyzny. W latach pokoju stali w pierwszym rzędzie walczących o wielkość, nowoczesność i postęp gospodarczy kraju. Gdy przychodził czas wojennej próby, ani przez chwilę nie wahali się stanąć w pierwszym szeregu walczących za jej wolność.

Warto wspomnieć, że interesujące seminarium naukowe, którego wysłuchało stu kilkudziesięciu mieszkańców miasta ( część młodzieży nie zmieściła się na Sali), poprzedzone zostało mszą świętą w intencji Rodziny Ostrowskich oraz pomyślności Miasta Tomaszowa Mazowieckiego odprawioną w kościele św. Antoniego Padewskiego oraz happeningiem „ Wyniesienie Tomaszowa do rzędu miasta” przygotowanym przez tomaszowska młodzież i zaprezentowanym na dziedzińcu przed Muzeum.

Aby wiedza przekazana podczas seminarium mogła być wykorzystana także w okresie późniejszym, referaty wydane zostały drukiem.

 Mgr Andrzej Kędzierski

 

Zobacz również

80. rocznica bitwy o Monte Cassino
18 maja 2024 r. minęła 80. rocznica jednego z największych zwycięstw polskiego oręża – w bitwie o Monte Cassino. Była to także największa...
Więcej
NOC MUZEÓW 2024. Szykuje się moc atrakcji!
Jak co roku, serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów – 18 maja 2024 r. od godz. 16.00. Szczegóły na plakacie. W...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny