Opublikowano: 2 marca 2011

Do 3 kwietnia w sali wystaw czasowych eksponowana jest wystawa przyrodnicza pt. „Ptaki okolic Częstochowy” zorganizowana ze zbiorów działu przyrodniczego Muzeum Częstochowskiego. Na ekspozycji  można zobaczyć ponad 100 dermoplastów ptaków pokazanych  w ciekawej aranżacji naturalnych środowisk charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Wyżyna Krakowsko – Częstochowska to tereny skaliste. Na fototapecie panorama wzgórza zamkowego w Olsztynie. Ptaki skałolubne pokazane na wystawie to orzeł przedni, który pochodzi z 1931 r., pustułka, płomykówka, a także kawka , dymówka.

Ptaki środowisk zurbanizowanych związane są ze środowiskiem stworzonym przez człowieka. Podstawowymi kryteriami warunkującymi występowanie danego gatunku na terenach miejskich i wiejskich są zdolność dostosowania się do stałej i bliskiej obecności człowieka oraz atrakcyjne warunki pokarmowe i gniazdowe. Do najlepiej zurbanizowanych ptaków należą: wróbel domowy, szpak, kawka i gawron. Z  ptaków drapieżnych, zarówno w miastach jak i na wsiach, spotkać można sowy pójdźki, płomykówkę i pustułkę. W 1946 r na terenie Częstochowy pojawił się kos, aktualnie można go zauważyć w każdym parku tego miasta.

Środowisko leśne to ostoja większości gatunków: takich jak: dzięcioły (duży, zielony, czarny), sikory (modre, bogatki), sójki, myszołowy, jastrzębie, dzierzby, bocian czarny i wiele innych (łącznie 41 okazów). W aranżację leśną wkomponowano fototapetę fragmentu lasu pt. Ostrężnik – relikty strażnicy autorstwa K. Pierzgalskiego.
Na otwartych przestrzeniach pól przysiadły ptaki kurowate jak bażant łowny i królewski, kuropatwy, przepiórki, skowronki polne, a także cietrzew, kulon .

Ten ostatni gatunek nie tylko zniknął z regionu częstochowskiego, ale jest zagrożony wymarciem w Polsce.
Ptaki środowisk wodnych to zarówno ptaki błotne i typowo wodne. Szczególnie okazałe są łabędzie nieme, najcięższe ptaki latające krajowej awifauny. Czajka, , bataliony to ptaki z rzędu siewkowych żyjące na terenach podmokłych., natomiast czapla siwa, ślepowron to ptaki brodzące. Ślepowron jest czaplą nocną. Ptaki wodne prezentowane są w otoczeniu dużych rozmiarów fototapety  wykonanej  na podstawie fotografii K. Pierzgalskiego pt. Nad Wiercicą.
Grupy wycieczkowe mogą poszerzyć wiedzę ornitologiczną korzystając z przygotowanych przez nasze Muzeum prezentacji multimedialnych : „Ptaki nasi mali przyjaciele”- skierowana  dla klas młodszych i druga pt. „Dlaczego ptak jest wyjątkowy?” dla dzieci starszych

Serdecznie zapraszamy.

Zobacz również

Wykład o modzie romantycznej
Zapraszam Państwa do eksplorowania świata mody z okresu romantyzmu. Jak ubierała się Józefa z Morskich Ostrowska oraz Antonii hrabia Ostrowski? Co to...
Więcej
Polacy ratujący Żydów w okresie II wojny światowej
Zajęcie terytorium Polski przez III Rzeszę Niemiecką oznaczało śmiertelne zagrożenie dla ludności żydowskiej, stanowiącej w chwili wybuchu II wojny światowej ok....
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia
Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 11:00 - 15:00
Śr. 11:00 - 15:00
Czw. 11:00 - 15:00
Pt. 12:00 - 18:00
Sob. 11:00 - 15:00
Niedz. 11:00 - 15:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00

Bilety na wystawy stałe
Ulgowy 2,00 zł
Normalny 3,00 zł
Rodzinny 6,00 zł
Sobota bezpłatnie