Opublikowano: 2 marca 2011

Do 3 kwietnia w sali wystaw czasowych eksponowana jest wystawa przyrodnicza pt. „Ptaki okolic Częstochowy” zorganizowana ze zbiorów działu przyrodniczego Muzeum Częstochowskiego. Na ekspozycji  można zobaczyć ponad 100 dermoplastów ptaków pokazanych  w ciekawej aranżacji naturalnych środowisk charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Wyżyna Krakowsko – Częstochowska to tereny skaliste. Na fototapecie panorama wzgórza zamkowego w Olsztynie. Ptaki skałolubne pokazane na wystawie to orzeł przedni, który pochodzi z 1931 r., pustułka, płomykówka, a także kawka , dymówka.

Ptaki środowisk zurbanizowanych związane są ze środowiskiem stworzonym przez człowieka. Podstawowymi kryteriami warunkującymi występowanie danego gatunku na terenach miejskich i wiejskich są zdolność dostosowania się do stałej i bliskiej obecności człowieka oraz atrakcyjne warunki pokarmowe i gniazdowe. Do najlepiej zurbanizowanych ptaków należą: wróbel domowy, szpak, kawka i gawron. Z  ptaków drapieżnych, zarówno w miastach jak i na wsiach, spotkać można sowy pójdźki, płomykówkę i pustułkę. W 1946 r na terenie Częstochowy pojawił się kos, aktualnie można go zauważyć w każdym parku tego miasta.

Środowisko leśne to ostoja większości gatunków: takich jak: dzięcioły (duży, zielony, czarny), sikory (modre, bogatki), sójki, myszołowy, jastrzębie, dzierzby, bocian czarny i wiele innych (łącznie 41 okazów). W aranżację leśną wkomponowano fototapetę fragmentu lasu pt. Ostrężnik – relikty strażnicy autorstwa K. Pierzgalskiego.
Na otwartych przestrzeniach pól przysiadły ptaki kurowate jak bażant łowny i królewski, kuropatwy, przepiórki, skowronki polne, a także cietrzew, kulon .

Ten ostatni gatunek nie tylko zniknął z regionu częstochowskiego, ale jest zagrożony wymarciem w Polsce.
Ptaki środowisk wodnych to zarówno ptaki błotne i typowo wodne. Szczególnie okazałe są łabędzie nieme, najcięższe ptaki latające krajowej awifauny. Czajka, , bataliony to ptaki z rzędu siewkowych żyjące na terenach podmokłych., natomiast czapla siwa, ślepowron to ptaki brodzące. Ślepowron jest czaplą nocną. Ptaki wodne prezentowane są w otoczeniu dużych rozmiarów fototapety  wykonanej  na podstawie fotografii K. Pierzgalskiego pt. Nad Wiercicą.
Grupy wycieczkowe mogą poszerzyć wiedzę ornitologiczną korzystając z przygotowanych przez nasze Muzeum prezentacji multimedialnych : „Ptaki nasi mali przyjaciele”- skierowana  dla klas młodszych i druga pt. „Dlaczego ptak jest wyjątkowy?” dla dzieci starszych

Serdecznie zapraszamy.

Zobacz również

80. rocznica bitwy o Monte Cassino
18 maja 2024 r. minęła 80. rocznica jednego z największych zwycięstw polskiego oręża – w bitwie o Monte Cassino. Była to także największa...
Więcej
NOC MUZEÓW 2024. Szykuje się moc atrakcji!
Jak co roku, serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów – 18 maja 2024 r. od godz. 16.00. Szczegóły na plakacie. W...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny