Opublikowano: 2 marca 2011

Do 3 kwietnia w sali wystaw czasowych eksponowana jest wystawa przyrodnicza pt. „Ptaki okolic Częstochowy” zorganizowana ze zbiorów działu przyrodniczego Muzeum Częstochowskiego. Na ekspozycji  można zobaczyć ponad 100 dermoplastów ptaków pokazanych  w ciekawej aranżacji naturalnych środowisk charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Wyżyna Krakowsko – Częstochowska to tereny skaliste. Na fototapecie panorama wzgórza zamkowego w Olsztynie. Ptaki skałolubne pokazane na wystawie to orzeł przedni, który pochodzi z 1931 r., pustułka, płomykówka, a także kawka , dymówka.

Ptaki środowisk zurbanizowanych związane są ze środowiskiem stworzonym przez człowieka. Podstawowymi kryteriami warunkującymi występowanie danego gatunku na terenach miejskich i wiejskich są zdolność dostosowania się do stałej i bliskiej obecności człowieka oraz atrakcyjne warunki pokarmowe i gniazdowe. Do najlepiej zurbanizowanych ptaków należą: wróbel domowy, szpak, kawka i gawron. Z  ptaków drapieżnych, zarówno w miastach jak i na wsiach, spotkać można sowy pójdźki, płomykówkę i pustułkę. W 1946 r na terenie Częstochowy pojawił się kos, aktualnie można go zauważyć w każdym parku tego miasta.

Środowisko leśne to ostoja większości gatunków: takich jak: dzięcioły (duży, zielony, czarny), sikory (modre, bogatki), sójki, myszołowy, jastrzębie, dzierzby, bocian czarny i wiele innych (łącznie 41 okazów). W aranżację leśną wkomponowano fototapetę fragmentu lasu pt. Ostrężnik – relikty strażnicy autorstwa K. Pierzgalskiego.
Na otwartych przestrzeniach pól przysiadły ptaki kurowate jak bażant łowny i królewski, kuropatwy, przepiórki, skowronki polne, a także cietrzew, kulon .

Ten ostatni gatunek nie tylko zniknął z regionu częstochowskiego, ale jest zagrożony wymarciem w Polsce.
Ptaki środowisk wodnych to zarówno ptaki błotne i typowo wodne. Szczególnie okazałe są łabędzie nieme, najcięższe ptaki latające krajowej awifauny. Czajka, , bataliony to ptaki z rzędu siewkowych żyjące na terenach podmokłych., natomiast czapla siwa, ślepowron to ptaki brodzące. Ślepowron jest czaplą nocną. Ptaki wodne prezentowane są w otoczeniu dużych rozmiarów fototapety  wykonanej  na podstawie fotografii K. Pierzgalskiego pt. Nad Wiercicą.
Grupy wycieczkowe mogą poszerzyć wiedzę ornitologiczną korzystając z przygotowanych przez nasze Muzeum prezentacji multimedialnych : „Ptaki nasi mali przyjaciele”- skierowana  dla klas młodszych i druga pt. „Dlaczego ptak jest wyjątkowy?” dla dzieci starszych

Serdecznie zapraszamy.

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny