Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz

Opublikowano: 18 kwietnia 2013

zainstalowani.jpg     Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz – to  pierwsza na świecie wystawa, prezentująca twórczość autora Sklepów cynamonowych oraz „miasto jedyne na świecie”, która powstała ze zbiorów prywatnych jednego kolekcjonera. Jest nim Zbigniew Milczarek – bibliofil, wydawca, polonista w SP nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim.

Brunonem Schulzem zafascynował go prof. Władysław Panas, egzegeta dzieła literackiego i plastycznego „skromnego geniusza” z Drohobycza. Inspiracja do ukazania dokonań twórczych Brunona Schulza i jego rodzinnego miasta w kontekście wieczności pochodzi właśnie od Autora książek: Księga blasku. Traktat o kabale  w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997; Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza, Lublin 2001; Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności, Lublin b. r.; Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), Lublin 2006.

furtka-do-miasta.jpgZbigniew Milczarek jest uczniem prof. Władysława Panasa. Uczęszczał na prowadzone przez Niego proseminarium z teorii literatury, a później seminarium doktoranckie. Poznali się w 1992 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zbigniew Milczarek po śmierci prof. Władysława Panasa opublikował
w bibliofilskiej edycji wspomnienia kilkunastu osób o Nim: Marzenie Błękitnookiego. Ułamki wspomnień o Profesorze Władysławie Panasie, Tomaszów Mazowiecki-Lublin-Drohobycz 2005. Ukazały się one w nakładzie 58 egzemplarzy.

Zbiór archiwaliów schulzowskich i drohobyckich Zbigniewa Milczarka powstaje od 15 lat. Ich część została zaprezentowana z okazji 80. rocznicy debiutu literackiego Brunona Schulza na wystawie Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz w Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego. Nieprzypadkowo objawia się ona światu wiosną (taki tytuł ma najdłuższa opowieść Brunona Schulza z tomu Sanatorium pod Klepsydrą) w Tomaszowie Mazowieckim, rodzinnym mieście Zbigniewa Milczarka. Jak łatwo się domyślić – nieprzypadkowy jest też termin trwania wystawy (12 kwietnia-12 maja 2013). Dwunastka bowiem wyznacza dzienną datę urodzin Brunona Schulza.

Na wystawie znajdują się tematyczne rozdziały:

Bruno Schulz

100-lecie urodzin Brunona Schulza

Światowa kariera „skromnego geniusza” z Drohobycza

Schulz – wieczny prowokator

Profesor Władysław Panas – egzegeta „intrygi Nieskończoności” w twórczości literackiej i plastycznej Brunona Schulza

Tomaszów Mazowiecki na bibliofilskiej i schulzowskiej mapie świata –  publikacje Zbigniewa Milczarka poświęcone Brunonowi Schulzowi
i Władysławowi Panasowi

Bibliofilskie inkarnacje Księgi – holenderskie edycje opowiadań Brunona Schulza

Białe kruki z Drohobycza

Schulz  jako nauczyciel Gimnazjum im. króla Władysława Jagiełły
w Drohobyczu

Galaktyka Brunona S. – odnalezione przez Zbigniewa Milczarka
w Bibliotece Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu [nazwa przedwojenna] w styczniu 1998 roku książki Debory Vogel i Kazimierza Truchanowskiego, w których twórczości pojawiają się korespondencje
z prozą Schulza oraz pierwodruk Sanatorium Pod Klepsydrą

Bruno Schulz na cenzurowanym – przedwojenne recenzje Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą

Schulz – krytyk literacki? (autor Genialnej epoki jako wrażliwy czytelnik)

W poszukiwaniu rękopisu „Wiosny”

Debiut literacki Bronisława Schulza

Bruno-amant?

Księga-Autentyk?

Wieczne ocalenie

Drohobycz

Panoramy Drohobycza na akwarelach A. Langego z 1840 roku

Miasto jedyne na świecie” z „ptasiej perspektywy”

Litografowane „telegramy stamtąd” z XIX wieku

Graficzne widoki Drohobycza z XIX wieku

Drohobycka  „ nić Ariadny”

Maurycy Gottlieb – uczeń Matejki i najsłynniejszy żydowski malarz
z Drohobycza

Miasto w mieście – mapa Jerzego Jacka Bojarskiego Bruno Schulz
i Drohobycz

Bertold  Schenkelbach – „samotnik z Drohobycza”

Świątynie ze Wschodu (rysunki drohobyckich cerkwi św. Jerzego
i św. Krzyża)

Na wystawie Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz po raz pierwszy zostaną zaprezentowane unikatowe i bardzo rzadkie: książki, grafiki, pocztówki i dokumenty związane z autorem Sanatorium pod Klepsydrą oraz  „miastem jedynym na świecie”. Są wśród nich m.in.:

 • Schulzowska Księga znaleziona przez Zbigniewa Milczarka w Drohobyczu w lipcu 2004 roku.
 • Pierwodruk opowiadania Ptaki (debiut literacki Brunona Schulza).
 • Pierwsza zapowiedź wydania Sklepów cynamonowych Brunona Schulza.
 • Nieznana recenzja Sklepów cynamonowych odnaleziona w lutym 2013 roku przez Jerzego Pawlika.
 • Wydane w Holandii bibliofilskie edycje opowiadań Brunona Schulza: Ptaki (z miedziorytami H. Fajlhauera) i Ulica Krokodyli (z litografiami J. Mensinga
 • Zdjęcie    grona    nauczycielskiego    Państwowego   Gimnazjum   im. króla Władysława Jagiełły, Drohobycz 26 czerwca 1930 (z podpisami nauczycieli,  m.in.  Brunona Schulza i  Mścisława  Mściwujewskiego – autora przewodników po Drohobyczu).  
 • Zdjęcie uczniów pierwszej i drugiej klasy Gimnazjum im. Cesarza Franciszka Józefa I z początku XX w. podczas wycieczki szkolnej.
 • Karta pocztowa wysłana z Drohobycza do Wiednia w 1875 roku  [prawdopodobnie do Maurycego Gottlieba].
 • Najstarsza litografia z panoramą Drohobycza wykonana na podstawie akwareli A. Langego z XIX wieku.
 • Leporello z 12 widokami Drohobycza wydane przez Wydawnictwo Kart Widokowych Księgarni J. Pilpla w Drohobyczu.
 • Pocztówki z widokami Drohobycza z XIX wieku (litografie).

     Będzie można także obejrzeć pierwsze wydania książek: B. Schulza, D. Vogel i K. Truchanowskiego, komplet pierwodruków Wiosny B. Schulza, pierwodruki recenzji pisanych przez autora Sklepów cynamonowych i recenzji jego prozy.

Inspiracją wystawy Furtka do „miasta jedynego na świecie” były dwa jesienne pobyty Zbigniewa Milczarka w Drohobyczu. Wtedy powstał cykl fotografii wykonanych lustrzanką analogową (Nikon N75). Na wystawie w tomaszowskim muzeum pojawi się 29 zdjęć Drohobycza z 2004 i 2006 roku. Znajdują się wśród nich m.in. fotografie: cerkwi św. Jura, kościoła św. Bartłomieja, drohobyckich ulic i zaułków, widoków z wieży ratuszowej i dachu synagogi, alei cmentarza żydowskiego.

Wystawy poświęcone Brunonowi Schulzowi oraz „miastu jedynemu na świecie” mogły powstać dzięki pomocy i życzliwości: Roberta Będerza, Wiesławy Bogurat, Agnieszki i Konrada Kierebińskich, Marka Kryma,  Jadwigi i Józefa Milczarków, Wojciecha Milczarka, Jerzego Pawlika, Marcina Pawlika, Włodzimierza Rudnickiego, Grażyny Srebrzyńskiej,  Lucyny i Jerzego Wojniłowiczów. Można  je oglądać w Muzeum
w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego do 12 maja 2013 roku.

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny