Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz

Opublikowano: 18 kwietnia 2013

zainstalowani.jpg     Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz – to  pierwsza na świecie wystawa, prezentująca twórczość autora Sklepów cynamonowych oraz „miasto jedyne na świecie”, która powstała ze zbiorów prywatnych jednego kolekcjonera. Jest nim Zbigniew Milczarek – bibliofil, wydawca, polonista w SP nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim.

Brunonem Schulzem zafascynował go prof. Władysław Panas, egzegeta dzieła literackiego i plastycznego „skromnego geniusza” z Drohobycza. Inspiracja do ukazania dokonań twórczych Brunona Schulza i jego rodzinnego miasta w kontekście wieczności pochodzi właśnie od Autora książek: Księga blasku. Traktat o kabale  w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997; Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza, Lublin 2001; Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności, Lublin b. r.; Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), Lublin 2006.

furtka-do-miasta.jpgZbigniew Milczarek jest uczniem prof. Władysława Panasa. Uczęszczał na prowadzone przez Niego proseminarium z teorii literatury, a później seminarium doktoranckie. Poznali się w 1992 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zbigniew Milczarek po śmierci prof. Władysława Panasa opublikował
w bibliofilskiej edycji wspomnienia kilkunastu osób o Nim: Marzenie Błękitnookiego. Ułamki wspomnień o Profesorze Władysławie Panasie, Tomaszów Mazowiecki-Lublin-Drohobycz 2005. Ukazały się one w nakładzie 58 egzemplarzy.

Zbiór archiwaliów schulzowskich i drohobyckich Zbigniewa Milczarka powstaje od 15 lat. Ich część została zaprezentowana z okazji 80. rocznicy debiutu literackiego Brunona Schulza na wystawie Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz w Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego. Nieprzypadkowo objawia się ona światu wiosną (taki tytuł ma najdłuższa opowieść Brunona Schulza z tomu Sanatorium pod Klepsydrą) w Tomaszowie Mazowieckim, rodzinnym mieście Zbigniewa Milczarka. Jak łatwo się domyślić – nieprzypadkowy jest też termin trwania wystawy (12 kwietnia-12 maja 2013). Dwunastka bowiem wyznacza dzienną datę urodzin Brunona Schulza.

Na wystawie znajdują się tematyczne rozdziały:

Bruno Schulz

100-lecie urodzin Brunona Schulza

Światowa kariera „skromnego geniusza” z Drohobycza

Schulz – wieczny prowokator

Profesor Władysław Panas – egzegeta „intrygi Nieskończoności” w twórczości literackiej i plastycznej Brunona Schulza

Tomaszów Mazowiecki na bibliofilskiej i schulzowskiej mapie świata –  publikacje Zbigniewa Milczarka poświęcone Brunonowi Schulzowi
i Władysławowi Panasowi

Bibliofilskie inkarnacje Księgi – holenderskie edycje opowiadań Brunona Schulza

Białe kruki z Drohobycza

Schulz  jako nauczyciel Gimnazjum im. króla Władysława Jagiełły
w Drohobyczu

Galaktyka Brunona S. – odnalezione przez Zbigniewa Milczarka
w Bibliotece Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu [nazwa przedwojenna] w styczniu 1998 roku książki Debory Vogel i Kazimierza Truchanowskiego, w których twórczości pojawiają się korespondencje
z prozą Schulza oraz pierwodruk Sanatorium Pod Klepsydrą

Bruno Schulz na cenzurowanym – przedwojenne recenzje Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą

Schulz – krytyk literacki? (autor Genialnej epoki jako wrażliwy czytelnik)

W poszukiwaniu rękopisu „Wiosny”

Debiut literacki Bronisława Schulza

Bruno-amant?

Księga-Autentyk?

Wieczne ocalenie

Drohobycz

Panoramy Drohobycza na akwarelach A. Langego z 1840 roku

Miasto jedyne na świecie” z „ptasiej perspektywy”

Litografowane „telegramy stamtąd” z XIX wieku

Graficzne widoki Drohobycza z XIX wieku

Drohobycka  „ nić Ariadny”

Maurycy Gottlieb – uczeń Matejki i najsłynniejszy żydowski malarz
z Drohobycza

Miasto w mieście – mapa Jerzego Jacka Bojarskiego Bruno Schulz
i Drohobycz

Bertold  Schenkelbach – „samotnik z Drohobycza”

Świątynie ze Wschodu (rysunki drohobyckich cerkwi św. Jerzego
i św. Krzyża)

Na wystawie Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz po raz pierwszy zostaną zaprezentowane unikatowe i bardzo rzadkie: książki, grafiki, pocztówki i dokumenty związane z autorem Sanatorium pod Klepsydrą oraz  „miastem jedynym na świecie”. Są wśród nich m.in.:

 • Schulzowska Księga znaleziona przez Zbigniewa Milczarka w Drohobyczu w lipcu 2004 roku.
 • Pierwodruk opowiadania Ptaki (debiut literacki Brunona Schulza).
 • Pierwsza zapowiedź wydania Sklepów cynamonowych Brunona Schulza.
 • Nieznana recenzja Sklepów cynamonowych odnaleziona w lutym 2013 roku przez Jerzego Pawlika.
 • Wydane w Holandii bibliofilskie edycje opowiadań Brunona Schulza: Ptaki (z miedziorytami H. Fajlhauera) i Ulica Krokodyli (z litografiami J. Mensinga
 • Zdjęcie    grona    nauczycielskiego    Państwowego   Gimnazjum   im. króla Władysława Jagiełły, Drohobycz 26 czerwca 1930 (z podpisami nauczycieli,  m.in.  Brunona Schulza i  Mścisława  Mściwujewskiego – autora przewodników po Drohobyczu).  
 • Zdjęcie uczniów pierwszej i drugiej klasy Gimnazjum im. Cesarza Franciszka Józefa I z początku XX w. podczas wycieczki szkolnej.
 • Karta pocztowa wysłana z Drohobycza do Wiednia w 1875 roku  [prawdopodobnie do Maurycego Gottlieba].
 • Najstarsza litografia z panoramą Drohobycza wykonana na podstawie akwareli A. Langego z XIX wieku.
 • Leporello z 12 widokami Drohobycza wydane przez Wydawnictwo Kart Widokowych Księgarni J. Pilpla w Drohobyczu.
 • Pocztówki z widokami Drohobycza z XIX wieku (litografie).

     Będzie można także obejrzeć pierwsze wydania książek: B. Schulza, D. Vogel i K. Truchanowskiego, komplet pierwodruków Wiosny B. Schulza, pierwodruki recenzji pisanych przez autora Sklepów cynamonowych i recenzji jego prozy.

Inspiracją wystawy Furtka do „miasta jedynego na świecie” były dwa jesienne pobyty Zbigniewa Milczarka w Drohobyczu. Wtedy powstał cykl fotografii wykonanych lustrzanką analogową (Nikon N75). Na wystawie w tomaszowskim muzeum pojawi się 29 zdjęć Drohobycza z 2004 i 2006 roku. Znajdują się wśród nich m.in. fotografie: cerkwi św. Jura, kościoła św. Bartłomieja, drohobyckich ulic i zaułków, widoków z wieży ratuszowej i dachu synagogi, alei cmentarza żydowskiego.

Wystawy poświęcone Brunonowi Schulzowi oraz „miastu jedynemu na świecie” mogły powstać dzięki pomocy i życzliwości: Roberta Będerza, Wiesławy Bogurat, Agnieszki i Konrada Kierebińskich, Marka Kryma,  Jadwigi i Józefa Milczarków, Wojciecha Milczarka, Jerzego Pawlika, Marcina Pawlika, Włodzimierza Rudnickiego, Grażyny Srebrzyńskiej,  Lucyny i Jerzego Wojniłowiczów. Można  je oglądać w Muzeum
w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego do 12 maja 2013 roku.

Zobacz również

Uratujmy wspólnie gąsienice ROSI
„ROSI” to unikatowy transporter opancerzony Sd.Kfz. 251 wydobyty z odmętów rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim w 1996 r. Dzięki staraniom wielu pasjonatów oraz...
Więcej
Wystawa dotycząca fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic
Szanowni Tomaszowianie, pod koniec tego roku tomaszowskie Muzeum planuje otwarcie wystawy dotyczącej fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic. Chcemy sięgnąć...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny