Działalność naukowa

Działalność naukowo - badawcza

Pracownicy merytoryczni Muzeum w ramach działalności naukowo - badawczej przeprowadzają badania naukowe z zakresu archeologii, etnografii, historii, sztuki i przyrody, w tym badania terenowe, penetracyjne, obserwacje i wywiady. Opracowują publikacje naukowe na podstawie zebranego podczas badań materiału, przygotowują artykuły do Biuletynu Informacyjnego Muzeum, scenariusze wystaw czasowych, prowadzą na bieżąco inwentaryzację, katalogują i opracowują naukowo nowo pozyskane zabytki, udzielają konsultacji merytorycznych, współpracują z instytucjami naukowymi.