Odtworzenie obrzędu pogrzebowego z lat 30-tych XX w.

Dział Etnografii rozpoczął prace badawcze nad obrzędami rodzinnymi w  regionie rawskim. Badania rozpoczęto we wsi Brenica, gm. Lubochnia, przeprowadzono wywiady z mieszkańcami wsi w wieku od 18 do 78 roku życia. Głównymi metodami badań był wywiad swobodny, wywiad kwestionariuszowy oraz pozyskanie zdjęć do Działu Etnografii.

Pierwszym tematem jakim podjęto w badaniach były to zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia związane z obrzędem pogrzebowym kultywowanym do końca lat 90-tych XX w.
Kolejnym etapem badań było przygotowanie inscenizacji obrzędu oraz nagranie pieśni pogrzebowych. Śmierć od najdawniejszych czasów budziła wielki strach wśród ludzi. Dla mieszkańców wsi była Ona szczególnym wydarzeniem w życiu całej społeczności wiejskiej. Począwszy od przygotowania wyprawy umierającego na drugi brzeg aż do pochówku w  ziemnym grobie. Przygotowania do nagrania trwały niespełna tydzień, lecz zadbano o najmniejszy szczegół widowiska. W dniu 1 maja w pięknej chacie Państwa Długołęckich we wsi Kierz został w sposób realistyczny odtworzony obrzęd pogrzebowy przypadający na lata 30 – te XX wieku. Scena rozpoczyna się od momentu przyjazdu księdza do chorej, kiedy to mieszkańcy wsi schodzą się z gromnicami śpiewając pieśń w U drzwi Twoich Stoję Panie. Kobieta umiera. Następnie przygotowywana jest zmarła oraz izba, w której spędza ostatni wieczór. Ważnymi osobami na pogrzebie są śpiewacy, którzy do późnych godzin nocnych śpiewają pieśni pogrzebowe np. Na cmentarzu mieszkać będę , Jedną garstką ziemi, Już ostatni wieczór tutaj z wami będę i wiele innych. Wszyscy uczestnicy pogrzebu byli częstowani plackiem drożdżowym, wędlinami i wódką. Starałem wiernie odtworzyć ten smutny ale jakże bogaty w zwyczaje i rytuały obrzęd pogrzebu. Teraz nie ma już pustych nocy, na których ludzi śpiewali i  czuwali przy zmarłym, Za kilkanaście lat będzie to doskonały dokument tego co niegdyś stanowiło dla ludzi normalność. W ostatnim 10 – leciu tradycyjny obrzęd pogrzebowy wyparły kaplice cmentarne, w których odbywają się nabożeństwa już bez tradycyjnych śpiewów. W obrzędzie wzięło udział 28 osób głównie byli to mieszkańcy Brenicy ale również z  innych wsi z gminy Lubochnia . Scenariusz do przedstawiania napisał Michał Pająk a reżyserią zajął się Mateusz Dziubek - niezwykle utalentowany człowiek. Obrzęd posłuży jako wspaniały dokument i wzbogaci zbiory biblioteczne oraz multimedialne Działu Etnograficznego, z  którego pochodziła część kostiumów grających aktorów.