Z odkryciem zabytków archeologicznych na terenie obecnego powiatu tomaszowskiego mam do czynienia już pod koniec XIX wieku. Był to zbiór numizmatów (wówczas dział nauki związany z archeologią) zbadany przez Cesarską Komisję Archeologiczną w St. Petersburgu. Kolejne pozyskiwane artefakty przekazywano do Uniwersytetu Warszawskiego albo do Muzeum Przedhistorycznego w Warszawie. Być może, dlatego prof. Tadeusz Seweryn zakładając Muzeum miał podstawy, aby włączyć w obszar zainteresowań zbiorów muzealnych dziedzinę nauki, jaką jest archeologia. Pierwsze kolekcje do czasów II wojny światowej pochodziły z przypadkowych odkryć przez tzw. miłośników starożytności. Były to niewielkie zbiory, które podczas ostatniego konfliktu militarnego w naszym kraju, zostały w większości zniszczone. Kiedy więc po pożodze wojennej reaktywowano naszą placówkę, w zbiorach (w 1946 r.) było 47 eksponatów archeologicznych. Do lat 60’ XX wieku kolekcja archeologiczna rozrastała się powoli. W jej inwentaryzacji pomagali dorywczo absolwenci studiów archeologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudnienie na stałe profesjonalnego naukowca było związane z budową zbiornika Zalewu Sulejowskiego. W tym okresie (lata 70’ XX w.) możemy mówić o tzw. złotym wieku archeologii dla tomaszowskich odkryć. Wówczas pod względem merytorycznym mieliśmy opiekę Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, natomiast Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego dostarczał kolejne roczniki absolwentów, których zatrudniano na stanowisku archeologa (obecnie jest to już 4 pokolenie). Kolejnym ważnym epizodem dla naszego Muzeum są badania w latach 80’ – 90’ XX w. Wtedy zbiory archeologiczne powiększyły się znacznie o zabytki z cmentarzyska w Ciebłowicach Dużych. Po tym okresie następuje spowolnienie aktywności działu w pracach terenowych. Obecny archeolog zajmuje się inwentaryzacją, opracowywaniem naukowym pozyskanych artefaktów oraz doraźnym prowadzeniem ratowniczych działań w terenie.

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny