Archeologia

Działy › Archeologia

Pierwsze zabytki archeologiczne przekazane zostały przez lokalnych miłośników starożytności do Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim w latach dwudziestych XX wieku. Większość zgromadzonych w ten sposób eksponatów zaginęła jednakże w czasie II wojny światowej. W początkach 1945 roku w Muzeum znajdowało się 55 zabytków archeologicznych. Pierwsze archeologiczne badania wykopaliskowe przeprowadzone zostały przez Muzeum w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Dzięki ówczesnym systematycznym pracom badawczym odbywającym się na terenie dzisiejszego Zalewu Sulejowskiego, zorganizowany został dział archeologiczny wraz ze stałą ekspozycją. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku wystawa stała wzbogacona została o eksponaty pochodzące z badań wykopaliskowych cmentarzyska ciałopalnego kultury przeworskiej w Ciebłowicach Dużych.

Dział archeologiczny Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim liczy w chwili obecnej  2691 eksponatów pochodzących z okresu od schyłkowego paleolitu po czasy nowożytne. Do najciekawszych należą zabytki odkryte na wspomnianym cmentarzysku ciałopalnym kultury przeworskiej w Ciebłowicach Dużych. Liczne groby wyposażone były w broń, ozdoby, przedmioty codziennego użytku, a także w naczynia gliniane. Duży zbiór stanowią również zabytki kultury pomorskiej z wczesnej epoki żelaza, pochodzące z cmentarzysk odkrytych w Mierzynie i Piaskach. Zgromadzony w dziale materiał archeologiczny prezentuje dużą różnorodność kulturową mieszkańców środkowego dorzecza Pilicy na przestrzeni dziejów.