Oświata

Działy › Oświata

Tomaszowskie Muzeum obok działalności naukowo – badawczej i wystawienniczej, od lat prowadzi intensywną działalność oświatową.

Domeną Działu Oświatowego jest muzealna edukacja.
Współpracujemy z wieloma muzeami, placówkami kultury, uczelniami wyższymi i szkołami.
Pracownicy merytoryczni w ramach działalności oświatowej prowadzą lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w oparciu o wystawy stałe i czasowe.

Dział Oświatowy zajmuje się także:

  • organizacją różnorodnych imprez kulturalno – oświatowych.
  • przygotowywaniem scenariuszy ekspozycji czasowych i programów edukacyjnych,
  • organizacją wystaw oświatowych z zakresu nauk humanistycznych i pokonkursowych,
  • upowszechnianiem i promowaniem działalności placówki oraz wydarzeń muzealnych,
  • przeprowadzaniem badań marketingowych wśród zwiedzających i analizą ich wyników.