Formy działalności kulturalno – oświatowej Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim

– sesje i seminaria naukowe organizowane przy okazji wystaw czasowych, przypadających rocznic i wydarzeń


– prelekcje –  realizowane w scenerii wystaw stałych i czasowych wzbogacane o materiały  z przeprowadzanych badań i obserwacji naukowych, barwne przeźrocza i prezentacje multimedialne


– konkursy – plastyczne i wiedzy organizowane przy okazji prezentowanych wystaw czasowych oraz w związku z przypadającymi rocznicami lub wydarzeniami


– koncerty – w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli PSM w Tomaszowie Maz. oraz zaproszonych gości

– spektakle teatralne , plenerowe – w wykonaniu działającej przy Muzeum  grupy teatralnej „ PSST! Zagrożeni” oraz  tomaszowskich teatrów amatorskich  towarzyszące otwarciom wystaw i uroczystościom okolicznościowym


– spotkania z ciekawymi ludźmi – wizyty znanych i cenionych ludzi: malarzy, poetów, pisarzy, artystów, podczas których można osobiście porozmawiać z zaproszonym gościem, otrzymać autograf, zrobić pamiątkowe zdjęcie, miło spędzić wolny czas


– warsztaty muzealne – zajęcia mające charakter warsztatowy,  podczas których wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem multimediów, eksponatów i materiałów pomocniczych, zabaw ruchowych i  gier logicznych,  a uczestnicy biorą aktywny udział w spotkaniu samodzielnie wykonując prace np. plastyczne i rozwiązując zadania związane z tematem zajęć.


– lekcje muzealne realizowane w scenerii wystaw stałych i czasowych– cykliczne wydarzenia muzealne:

  • Pierwszy Dzień Wiosny w Muzeum – interaktywne spotkania muzealne w formie pikników, podchodów, spektakli, koncertów organizowane „ Na powitanie Wiosny”

  • Kiermasz Palm i Pisanek Wielkanocnych – odbywa się rokrocznie w salach Muzeum w piątek przed Palmową niedzielą. Biorą w nim udział twórcy w regionu rawsko – opoczyńskiego, ubrani w tradycyjne stroje ludowe, którzy prezentują własnoręcznie wykonane akcesoria wielkanocne. Oprócz palm i pisanek, zwiedzający mogą podziwiać bibułkowe kwiaty, haftowane serwety, obrusy i chusteczki, a także wyroby ze sznurka i zapoznać się z techniką ich wykonania.

  • Noc Muzeum  – od 2007 roku tomaszowska placówka rokrocznie włącza się w ogólnopolską imprezę kulturalną „Noc Muzealna”, podczas której w określony dzień majowy Muzeum jest udostępnione zwiedzającym w godzinach nocnych. Tomaszowska placówka przygotowuje w tym dniu specjalne atrakcje np. pokazy tańca, rekonstrukcje historyczne, parady, spektakle plenerowe, spotkania itp.

  • Dzień Dziecka w Muzeum
  • Aukcja Kolekcjonerska – każdego roku w grudniu Muzeum i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum organizuje Aukcję Kolekcjonerską, której celem jest pozyskanie eksponatów do zbiorów Muzeum oraz środków finansowych na działalność statutową placówki.

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny