Formy działalności kulturalno-oświatowej

Działy › Oświata › Formy działalności kulturalno-oświatowej

Formy działalności kulturalno - oświatowej Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim

a.jpg
b.jpg

- sesje i seminaria naukowe organizowane przy okazji wystaw czasowych, przypadających rocznic i wydarzeń

e.jpg
f.JPG

- prelekcje -  realizowane w scenerii wystaw stałych i czasowych wzbogacane o materiały  z przeprowadzanych badań i obserwacji naukowych, barwne przeźrocza i prezentacje multimedialne

g.JPG
h.JPG

- konkursy – plastyczne i wiedzy organizowane przy okazji prezentowanych wystaw czasowych oraz w związku z przypadającymi rocznicami lub wydarzeniami


- koncerty – w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli PSM w Tomaszowie Maz. oraz zaproszonych gości


- spektakle teatralne , plenerowe – w wykonaniu działającej przy Muzeum  grupy teatralnej „ PSST! Zagrożeni” oraz  tomaszowskich teatrów amatorskich  towarzyszące otwarciom wystaw i uroczystościom okolicznościowym

i.jpg
j.jpg
k.jpg
l.jpg
lx.jpg- spotkania z ciekawymi ludźmi – wizyty znanych i cenionych ludzi: malarzy, poetów, pisarzy, artystów, podczas których można osobiście porozmawiać z zaproszonym gościem, otrzymać autograf, zrobić pamiątkowe zdjęcie, miło spędzić wolny czas

m.jpg
n.jpg
o.jpg
Chotomska w Muzeum 4
Chotomska w Muzeum 5- warsztaty muzealne - zajęcia mające charakter warsztatowy,  podczas których wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem multimediów, eksponatów i materiałów pomocniczych, zabaw ruchowych i  gier logicznych,  a uczestnicy biorą aktywny udział w spotkaniu samodzielnie wykonując prace np. plastyczne i rozwiązując zadania związane z tematem zajęć.

p.jpg
r.jpg
s.jpg
www1.jpg
www2.jpg- lekcje muzealne realizowane w scenerii wystaw stałych i czasowych

warszt.jpg
warszt1.jpg- cykliczne wydarzenia muzealne:

 • Pierwszy Dzień Wiosny w Muzeum – interaktywne spotkania muzealne w formie pikników, podchodów, spektakli, koncertów organizowane „ Na powitanie Wiosny”
  t.jpg
  u.jpg
  w.jpg
  y.jpg
  z.jpg
  zx.jpg
  zz.jpg
  oo.jpg
  pp.jpg
  rr.jpg


 • Kiermasz Palm i Pisanek Wielkanocnych – odbywa się rokrocznie w salach Muzeum w piątek przed Palmową niedzielą. Biorą w nim udział twórcy w regionu rawsko – opoczyńskiego, ubrani w tradycyjne stroje ludowe, którzy prezentują własnoręcznie wykonane akcesoria wielkanocne. Oprócz palm i pisanek, zwiedzający mogą podziwiać bibułkowe kwiaty, haftowane serwety, obrusy i chusteczki, a także wyroby ze sznurka i zapoznać się z techniką ich wykonania.
  aa.jpg
  bb.jpg
  cc.jpg
  dd.jpg
  kkk.jpg
 • Noc Muzeum  - od 2007 roku tomaszowska placówka rokrocznie włącza się w ogólnopolską imprezę kulturalną „Noc Muzealna”, podczas której w określony dzień majowy Muzeum jest udostępnione zwiedzającym w godzinach nocnych. Tomaszowska placówka przygotowuje w tym dniu specjalne atrakcje np. pokazy tańca, rekonstrukcje historyczne, parady, spektakle plenerowe, spotkania itp.
  ee.jpg
  ff.jpg
  gg.jpg
  hh.jpg
  ii.jpg


 • Dzień Dziecka w Muzeum
 • Aukcja Kolekcjonerska – każdego roku w grudniu Muzeum i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum organizuje Aukcję Kolekcjonerską, której celem jest pozyskanie eksponatów do zbiorów Muzeum oraz środków finansowych na działalność statutową placówki.
  ll.jpg
  lxlx.jpg