Przyroda

Działy › Przyroda

Kolekcjonerstwo przyrodnicze w tomaszowskim Muzeum ma około 60-letnią tradycję. Należy nadmienić , że od powstania Muzeum zbierano okazy przyrodnicze. Po wojnie zachowały się 64 eksponaty. W 1952 roku został powołany do życia dział przyrodniczy. Pierwszym pracownikiem tworzącym dział był pan Jerzy Sosnowski. Gromadził okazy zwierząt i roślin ze środkowego dorzecza Pilicy, organizował wystawy i przeprowadzał prelekcje dla szkół. Obecnie dział przyrodniczy  liczy około 10tys. eksponatów.

przyroda-35 Biegacze - Carabidae.JPG

Najliczniejszy jest dział entomologiczny liczący 5748 okazów. Tylko niewielka część tego zbioru eksponowana jest na wystawie stałej, prezentującej faunę środkowego dorzecza Pilicy. W magazynie mieści się wspaniała i bardzo cenna kolekcja krajowych owadów. Są to motyle środkowego dorzecza Pilicy pozyskane przez pana Zygmunta Śliwińskiego- znanego entomologa,  w latach 1970 - 75. W 1994 roku nabyliśmy  kolekcję owadów nieżyjącego już pana T. Kamińskiego z Łodzi, który zbierał biedronki, biegacze, kózki z Wyżyny Łódzkiej. Zbiór  biedronek  liczy ponad 800 okazów należących do 31 gat., kózek  ponad 1200 okazów - 62 gatunki i biegaczy ponad 500 okazów -   60 gatunków.

Dominująca część zbioru kręgowców jest eksponowana na wystawie stałej.

W magazynie znajduje się wspaniała kolekcja parostków sarny, wieńcy jeleni w sumie 190 eksponatów. Są tu bardzo ciekawe zdeformowane parostki tzw. myłkusy. Kolekcja parostków i wieńcy pochodzi z nieistniejącego już Oddziału Łowiecko-Przyrodniczego Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Większość parostków pozyskana była z naszych terenów łowieckich.

przyroda-36 zniesienia wrony siwej.jpg

Na uwagę zasługuje kolekcja jaj ptaków , należąca do pana Czesława Rosiewicza z Iłży. Jaja zbierane w latach 1911 - 1977 , głównie z woj. kieleckiego. Zbiór liczy ponad 2tys. jaj należących do 120 gat. ptaków. Są to  zniesienia z pełną dokumentacją naukową.

Cenny jest zielnik zawierający 283 gatunki roślin należących do 66 rodzin. W magazynie przechowywane są zbiory paleontologiczne – 276 skamielin. Ponad 120 skamieniałości to dar Andrzeja Walesińskiego z Tomaszowa Maz.
W magazynie przechowywane są nieliczne okazy fauny zagranicznej.

przyroda-38 Pingwin Humboldta.JPG
przyroda-37 Krokodyl nilowy.JPG

Są to tropikalne motyle, muszle ślimaków z Prowincji Indopacyficznych, muszle małży z Morza Śródziemnego, rogi bawoła , antylopy oraz spreparowany młody krokodyl nilowy i pingwin Humboldta.

autor tekstu: Ewa Przybysz