Sztuka

Działy › Sztuka

Dział sztuki, jako jeden z najmłodszych działów Muzeum, swoją działalność rozpoczął  w latach  70. minionego wieku. Pierwszym skatalogowanym eksponatem było biurko z nastawką w stylu biedermeier. Eksponat został przeniesiony z działu gospodarczego do działu sztuki w roku 1971 i tą datę należy przyjąć za początek jego powstania i gromadzenia zbiorów.
W zbiorach działu znajdują się meble z przełomu XIX/XX w., które w dużej części pokazane są na stałej ekspozycji, rzeźby: „Chrystus Ukrzyżowany”, św. Florian i św. Jadwiga pochodzące z II poł. XVIII wieku, ze wsi Poręba w pow. opoczyńskim, woj. łódzkie.  Na uwagę zasługują zbiory malarstwa. Jednym z  najcenniejszych jest obraz przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem namalowany na płycie miedzianej w I poł. XVIII w. przez nieznanego autora. Należy również wymienić „Portret hr. Tomasza Ostrowskiego” z przełomu XIX/XX w. Obraz jest kopią wykonaną przez Leona Biedrońskiego wg Marcello Bacciarellego. W dziale znajdują się obrazy z okresu międzywojennego m.in. Kazimierza Sadłowskiego, Wacława Chodkowskiego, obrazy o tematyce wiejskiej Antoniego Lubowieckiego oraz grafiki Tadeusza Seweryna.

Lata 70. XX w. zapoczątkowały zbiór malarstwa współczesnego. W tym okresie odbyły się w Tomaszowie plenery malarskie, skupiające warszawskie i łódzkie środowisko artystyczne. Wczesną twórczość zaprezentowało wielu młodych artystów, dziś doskonale znanych na rynku sztuki. W zbiorach znajdują się obrazy takich artystów jak: Alfred Lenica, Ryszard Kustrzyński, Józef Panfil, Edmund Burke, Paweł Lasik, Benon Liberki, Wiesław Garboliński,  Andrzej Szonert, i wielu innych.

Obok wymienionych zabytków, w dziale zgromadzonych jest wiele innych przedmiotów sztuki: wymienić należy empiryczne XVIII wieczne świeczniki ścienne, XIX wieczne kandelabry, secesyjny album ze zdjęciami, zegary, lampy i inne.
Przy gromadzeniu zbiorów preferuje się muzealia o charakterze regionalnym.

Zbiory sztuki uzupełniane do chwili obecnej, poprzez zakupy i dary, liczą ponad 900 eksponatów, w tym ponad 150 dzieł malarstwa i grafiki.