Historia wydobyta z Pilicy

Dział historii Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego przygotował program edukacyjny poświęcony niezwykłemu zabytkowi, który znajduje się w zbiorach placówki – transporterowi opancerzonemu produkcji niemieckiej z lat II wojny światowej  o imieniu własnym ROSI. Program nosi tytuł „Historia wydobyta z Pilicy”.

Program składa się z następujących elementów:

1. FILMU p.t. „Historia transportera ROSI” prezentującego historię wydobycia pojazdu z Pilicy, jego generalnego remontu przeprowadzonego w zakładach w Głownie oraz pokazu sprawności technicznej jaką posiada po wspomnianym remoncie i konserwacji. Film przypomina także wystawy organizowane w Muzeum tomaszowskim, na których prezentowano zabytki już po konserwacji, wydobyte z transportera. Fragment filmu poświęcony zabytkom wydobytym z pojazdu zrealizowany został w magazynie działu historii, gdzie aktualnie są one przechowywane. Film trwa 50 minut i może być zaprezentowany w całości lub we fragmentach. Prezentacji filmu towarzyszyć będzie komentarz wygłaszany przez opiekuna działu historii starszego kustosza Andrzeja Kędzierskiego. Film może być prezentowany dla dzieci i młodzieży we wszystkich grupach wiekowych /szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

2. KRZYŻÓWEK o zróżnicowanej trudności rozwiązywania. Łatwiejsze nawiązujące hasłami do historii transportera ROSI przeznaczone są dla grup młodszych /szkoły podstawowe, gimnazja/. Krzyżówki trudniejsze związane z hasłami ogólnymi dotyczącymi II wojny światowej przeznaczone są dla młodzieży starszej ze szkół ponadgimnazjalnych.

3. PUZZLI o zróżnicowanej trudności. Układanka o mniejszej ilości elementów przeznaczona jest dla szkół podstawowych; układanka o większej ilości elementów przeznaczona jest dla grup starszych /gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

4.  KOLOROWANEK przeznaczonych dla klas młodszych /1-3/ szkół podstawowych. Dzieci będą mogły wykazać się na przykład pomysłowością przy tworzeniu kamuflażu dla naszego transportera.

5. Końcowym elementem programu jest wizyta w garażu, gdzie przechowywany  jest największy eksponat naszego Muzeum, czyli transporter ROSI i dokładne zapoznanie się z niezwykłym zabytkiem historii wydobytym z Pilicy.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Koszt udziału dzieci i młodzieży w programie edukacyjnym o transporterze ROSI wynosi 4 zł.

mgr Andrzej Kędzierski