Lekcje muzealne

LEKCJE MUZEALNE REALIZOWANE W OPARCIU O WYSTAWY STAŁE I CZASOWE:

 

DZIAŁ ETNOGRAFICZNY - mgr Michał Adam Pająk Tematy zajęć proponowane przez Dział Etnograficzny: 1. „Czas świętowania” – warsztaty etnograficzne wprowadzające w okres Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. 2. „Rok obrzędowy w regionie rawsko-opoczyńskim”, warsztaty etnograficzne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów. 3. „Zawód – etnograf” – warsztaty etnograficzne dla dzieci i młodzieży. 4. „Święci Patroni” – wykład i warsztaty dla dzieci i młodzieży. 5. „Wokół obrzędowości rodzinnej” - wykład i warsztaty dla dzieci i młodzieży. 6. „Wokół choinki” – warsztaty etnograficzne dla najmłodszych, podczas których dzieci zapoznają się z metodami wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych. 

 

DZIAŁ ARCHEOLOGICZNY - dr Mariusz Ziółkowski Dział archeologiczny Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego prezentuje program edukacyjny skierowany do młodzieży szkolnej, którego celem jest popularyzacja archeologii i wiedzy o dziejach regionu środkowego dorzecza Pilicy. Program edukacyjny składa się z lekcji muzealnych uzupełnionych o pokazy multimedialne, prace z zabytkami oraz zajęcia praktyczne. Wykaz tematów:

 1. Zawód archeolog. Na czym polega praca archeologa. Zajęcia przybliżające specyfikę pracy archeologa, zarówno w terenie (m.in. wykopaliska, badania powierzchniowe) jak i pracę gabinetową w muzeum (konserwacja, dokumentacja i inwentaryzacja zabytków).
 2. Poznajemy prace archeologa – odkrywamy zabytki. Zajęcia terenowe imitujące prawdziwe badania wykopaliskowe. Kopie zabytków archeologicznych w postaci m.in. średniowiecznych naczyń glinianych są odkrywane przez dzieci w specjalnie przygotowanych do tego celu piaskownicach. Następnie uczestnicy zajęć uczą się podstawowych metod stosowanych w dokumentacji zabytków.
 3. Pradzieje środkowego dorzecza Pilicy (kiedy Tomaszowa nie było). Omówienie zagadnień osadniczych w środkowym dorzeczu Pilicy od momentu pojawienia się na tym terenie człowieka do czasów wczesnego średniowiecza.
 4. Obrządek pogrzebowy na terenie środkowego dorzecza Pilicy. Lekcja prowadzona w oparciu o stałą wystawę archeologiczną, która prezentuje przemiany w obrządku pogrzebowym na terenie środkowego dorzecza Pilicy w okresie od poł. II tys. p.n.e. do III w. n.e. Na wystawie pokazano różne formy grobów występujących na tym obszarze. W 2 poł. II tys. p.n.e. dominował obrządek pogrzebowy szkieletowy, czego przykładem jest pokazany na ekspozycji pochówek ze wsi Swolszewice – Borki, będący najstarszym z prezentowanych grobów. Na przełomie II i I tys. p.n.e. nastąpiły zmiany zwyczajów religijnych i związanego z tym obrządku pogrzebowego. Zwłoki zmarłych palono na przygotowanym stosie, po czym przepalone szczątki wsypywano do naczyń – popielnic lub bezpośrednio do wykopanej w ziemi jamy. Popielnice często były obudowywane płytami kamiennymi tworzącymi tzw. groby skrzynkowe. Takie formy pochówków zobrazowane zostały na przykładzie zabytków kultury łużyckiej i pomorskiej. Na przełomie er nadal dominowało palenie zwłok, a groby miały charakter popielnicowy lub jamowy. Charakterystyczna cechą pochówków było ich bogate wyposażenie w dary grobowe. Przykładem cmentarzyska z tego okresu pokazanym na ekspozycji jest nekropolia w Ciebłowicach Dużych.
 5. Zagadki średniowiecza (m. in. na przykładzie zabytków średniowiecznej architektury w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego). Omówione zostaną najważniejsze zabytki architektoniczne zlokalizowane w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Architektura sakralna reprezentowana będzie przez romańskie kościoły w Inowłodzu, Sulejowie i Żarnowie, natomiast tzw. architektura militaris omówiona zostanie na przykładzie zamków w Inowłodzu, Ujeździe, Opocznie i Piotrkowie Trybunalskim.
 6. Cudze chwalicie, swego nie znacie (omówienie najciekawszych odkryć archeologicznych w regionie). Omówienie najważniejszych odkryć archeologicznych na terenie miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki. Przybliżone zostanie m.in. cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Ciebłowicach Dużych (I-III w. n.e.), ponadto odkrycia na terenie Smardzewic, Nagórzyc, Karolinowa, czy Wiaderna.
 7. Tajemnice dynastii Piastów. Zajęcia przeprowadzone będą w okresie od 18 marca do 8 maja 2016 r. w scenerii wystawy czasowej pt. „Poczet Królów i Książąt polskich”, wypożyczonej z Muzeum Lalek w Pilźnie. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z ciekawostkami z życia władców z dynastii Piastów o których nie mówi się na lekcjach historii.

 

DZIAŁ HISTORYCZNO-NUMIZMATYCZNY - dr Gabriela Ziółkowska

 1. Zamki, dwory i pałace Tomaszowa i okolic (lekcja + prezentacja) Podczas lekcji omówione zostaną różnego rodzaju budowle zabytkowe, również obecnie nie istniejące, które zlokalizowane są Tomaszowie i niedalekiej okolicy (np. zamek w Inowłodzu, pałace w Tomaszowie i Ujeździe).
 2. Epoka Grunwaldu. Wizja literacka i prawda historyczna (lekcja + prezentacja) Lekcja przeznaczona jest głównie dla gimnazjalistów omawiających „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. Podczas zajęć prezentowane są m.in. cytaty z tej powieści. Następnie rzeczywistość literacka zostaje porównana z faktami naukowymi, ustalonymi podczas badań nad schyłkiem średniowiecza.

 

DZIAŁ SZTUKI - Grażyna Srebrzyńska

 • XIX wieczne wnętrza pałacowe

 

DZIAŁ OŚWIATOWY - mgr Dorota Bill – Skorupa

 • M jak Muzeum. Historia i teraźniejszość Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zabytki Tomaszowa i okoli
 • Śladami Tuwima po Tomaszowie i okolicach
 • Biblia – arcydzieło wszechczasów
 • Rendez -vous z Mickiewiczem
 • Muzeum – Muzealia – Muzealnik

 

Terminy zajęć do uzgodnienia. Tel.: 44 724 48 48