Podsumowanie I semestru MAM i ramowy plan na II semestr

Spotkanie integracyjne pod nazwą „Zapusty w Muzeum”, które odbyło się w dniu 9 lutego 2010 roku, było ostatnim w semestrze zimowym Muzealnej Akademii Malucha. Stąd krótkie podsumowanie tego okresu i wydarzeń, które w ramach Akademii zostały zrealizowane.
Przypomnę, że ideą główną Akademii jest promocja Muzeum i zabytków oraz zachęcanie do częstego odwiedzania nie tylko tomaszowskiego Muzeum, ale każdej placówki muzealnej, ponieważ w każdym muzeum można znaleźć coś ciekawego, czegoś nowego się dowiedzieć. Akademia ma pokazać, że wizyta w muzeum nie musi być nudna i poważna, w muzeum może być naprawdę atrakcyjnie, miło i nietypowo – mam nadzieję, że tak się dzieje….
Ponadto celem Muzealnej Akademii jest upowszechnianie wiedzy o mieście, regionie, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie kreatywności i aktywności społecznej.
Założeniem MAM są wizyty w Muzeum co najmniej raz w miesiącu (5 – 6 zajęć w semestrze). Zajęcia trwają od 60 do 90 min. Zazwyczaj jest to wykład i zajęcia praktyczne

I edycja Muzealnej Akademii Malucha liczy 59 słuchaczy - uczniów trzech tomaszowskich szkół : klasa II f ze Szkoły Podstawowej Nr 12, której opiekunem jest p. Halina Dziubińska, klasa II b ze Szkoły Podstawowej Nr 10, z opiekunem – p. Iwoną Sudak oraz klasa II c ze Szkoły Podstawowej Nr 13, której opiekunem jest p. Elżbieta Wilczak.

Każdy z uczniów ma status „Słuchacza MAM”, indeks (rodzaj dzienniczka do wpisywania tematów zajęć, daty i pieczątki potwierdzającej uczestnictwo) oraz identyfikator, który uprawnia słuchacza do bezpłatnego zwiedzania naszej placówki (oprócz zajęć w ramach MAM).

Wszystkie zrealizowane do tej pory zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem Słuchaczy i dość dobrą frekwencją (do stycznia frekwencja wynosiła 90%), w styczniu było trochę gorzej – ponieważ słuchacze chorowali. Ogółem frekwencja wyniosła 63% i myślę, że jest to, przynajmniej dla mnie, dowód, że Akademia była dobrym pomysłem, warto było ją otworzyć, a przede wszystkim, że zajęcia podobają się słuchaczom i, że dobrze czują się w Muzeum. Ponadto są już kolejne chętne klasy do rozpoczęcia zajęć w Akademii w II semestrze.

Miłym jest również fakt, że zostałam zaproszona przez jedną z grup do udziału w „zielonej szkole”, co dla mnie jest ogromnym zaszczytem i za co dziękuję.

W ramach Muzealnej Akademii Malucha(od października 2009 r. do 9 lutego 2010 r.) zrealizowane zostały 23 zajęcia, w tym dwa spotkania mające charakter integracyjny(„Jasełka w Muzeum” i „Zapusty w Muzeum” - te ostatnie obejmujące wykład pt. „Tradycyjne zwyczaje ostatkowe” oraz „Muzealny Bal Karnawałowy”), podczas których chętne grupy MAM prezentowały swoje talenty aktorskie i wokalne, a przede wszystkim Słuchacze mogli się wzajemnie poznać.

W dniu 9 lutego br., podczas „Zapustów w Muzeum” Pani Wiesława Bogurat – Dyrektor Muzeum, wręczyła Słuchaczom MAM dyplomy zaliczenia I semestru. Przypomnę, że semestry zaliczane są na podstawie wpisów do indeksu oraz listy obecności. Trzy stempelki w indeksie zaliczają semestr, a w przypadku obecności na wszystkich zajęciach Słuchacz otrzymuje dyplom z wyróżnieniem. W tym semestrze dyplom z wyróżnieniem otrzymało 37 Słuchaczy.

Wszystkim Słuchaczom gratuluję ! Dodam, że prowadzenie zajęć w Akademii jest dla mnie ogromną przyjemnością i przynosi mi dużą satysfakcję.
Mam nadzieję, że projekt Muzealnej Akademii Malucha spełnia oczekiwania słuchaczy MAM - przyszłych „Koneserów Kultury”.
Moim życzeniem jest, by nie skończyło się na jednej edycji Muzealnej Akademii, że będą kolejne, bardziej zaawansowane, stanowiące kontynuację poprzednich, dzięki czemu słuchacze poznają specyfikę pracy etnografa, przyrodnika, historyka, archeologa, bibliotekarza i renowatora, sami wcielą się w ich rolę, a także poznają inne muzea w innych miastach naszego województwa i kraju.

Niektóre z wydarzeń planowanych w ramach MAM w II semestrze:

24. III„Jak to działa. Elementarz demokracji” spotkanie autorskie z p. Roksaną Jędrzejewska – Wróbel

  • godz. 9.00 - Gr.II MAM z SP 10 i Gr.III MAM z SP 13
  • godz. 10.30 – Gr. I MAM z SP 12

26.III. godz. 10.00 – 14.00 – XXII Kiermasz Palm i Pisanek Wielkanocnych

IV„Słucham – patrzę – tworzę” warsztaty muzyczno – plastyczne w ramach obchodów Roku Chopina w scenerii wystawy czasowej poświęconej kompozytorowi

15/16VNoc Muzeum (wstęp bezpłatny)

14.V – 4.VII - „Baju, baju w Muzeum. Muzealny Kufer zabaw, zabawek i bajek” warsztaty muzealne w scenerii wystawy czasowej (termin do uzgodnienia)

Miesiąc dla małych i dużych – „Walizka pełna niespodzianek. Rodzinne zwiedzanie Muzeum”

26 – 28.V - Dzień Dziecka w Muzeum – audycja muzyczna prowadzona przez p. Dorotę Czaplińską - Habiera (zajęcia bezpłatne)

7.VI „Bon czy ton? Savoir vivre dla najmłodszych” – spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke

VI„Muzealne podchody - poszukiwanie skarbu”

22.VI. godz.10.00 - podsumowanie I edycji MAM i zakończenie I roku Akademii

Dorota Bill – Skorupa
Koordynator Muzealnej Akademii Malucha