Zakończenie I edycji MAM

Kogo najtrudniej oprowadzić po muzeum? Może gimnazjalistów, którzy uchodzą za wcielone zło, nic ich nie interesuje i buntują się przeciw wszelkim wartościom? Z drugiej strony jednak, posiadają oni podstawy wiedzy, którą można za pomocą wykładów poszerzać, dostosowując się do trudnego wieku językiem, muzyką i rodzajem zajęć. Może więc dorośli, szczególnie ci z nastawieniem „już wszystko w życiu widziałem”? Ale można przecież zainteresować ich prelekcją specjalisty i multimedialnymi prezentacjami, do których nie są przyzwyczajeni w takim stopniu jak ich dzieci. Zostają maluchy. Trudno skupić ich uwagę, mają niewielką wielką wiedzę i hałasują? To mit. Faktem jest natomiast, że to wymagający goście. Na wystawie przyrodniczej drga im dolna warga, kiedy pytają „Czy te zwierzęta są prawdziwe?” i głośno wyrażają zawód na widok skromnego stroju panny młodej sprzed stu lat. Maluchy są jednak najaktywniejszymi zwiedzającymi, nigdy nie brakuje im pytań i uwielbiają się uczyć. Swoim entuzjazmem inspirują pracowników muzeum i motywują do wymyślania nowych projektów.

Organizowane są dla nich liczne warsztaty, dzięki którym poznają nasze miasto, uczą się o jego kulturze i historii w przyjemny i przystępny sposób.       Nie można wyobrazić sobie lepszego miejsca na opowiadanie o Tomaszowie niż pałac rodziny Ostrowskich, najstarsza budowla w mieście. Ze względu na rosnące zainteresowanie odbywającymi się tu zajęciami, pracownik działu oświatowego- mgr Dorota Bill- Skorupa we współpracy z dyrektorem Muzeum- mgr Wiesławą Bogurat, prowadzi projekt o nazwie „Muzealna Akademia Malucha”.

MAM to projekt edukacyjny, adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ma na celu promocję Muzeum. To także próba przełamania stereotypu, zgodnie z którym muzea są nudne i nie warto ich odwiedzać. Słuchacze Muzealnej Akademii Malucha są traktowani jak prawdziwi studenci. Mają indeksy, identyfikatory, uczestnictwo w zajęciach potwierdzane jest specjalną pieczątką                i podpisem prowadzącego. Dzięki temu na koniec semestru możliwe jest podsumowanie efektów pracy i wręczenie dyplomów oraz nagród. W ramach działalności MAM odbyło się czterdzieści pięć zajęć warsztatowych.

Podsumowanie pierwszej edycji MAM miało miejsce 22.06.2010. Osiemdziesięciu dwóch małych studentów odebrało dyplomy, w tym aż pięćdziesiąt siedem     z wyróżnieniem. Docenieni zostali również czterej słuchacze, którzy wzięli udział w międzynarodowym konkursie plastycznym. Każda z czterech grup uczestniczących w zajęciach przedstawiła przygotowany wcześniej program. Wysłuchaliśmy ułożonej przez dzieci piosenki o Tomaszowie oraz wielu innych utworów. Zaprezentowane zostały układy taneczne, a także krótkie wiersze. Tegoroczne podsumowanie Muzealnej Akademii Malucha było niezwykle emocjonujące zarówno dla dzieci jak i opiekunów, dlatego z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję, która rozpoczyna się już we wrześniu!

Martyna Wyrzykowska

Stażysta