III edycja MAM

W dniach 5 i 6 października 2011 r.  zainaugurowana została III edycja Muzealnej Akademii Malucha, podczas której status Słuchacza MAM , a także indeks i identyfikator,  otrzymało 185 uczniów.

Przypomnę, że I edycję rozpoczynałam w 2009 roku  z 40 uczniami,  obecnie Akademia liczy 368 Słuchaczy, w tym: 185 na I roku( uczniowie SP Nr 12 – klas: I a z opiekunem p. Agatą Baran, Ib z opiekunem. Beatą Przybyłek – Kołodziejczyk, IIc z opiekunem p. Haliną Dziubińską, I d z  opiekunem p. Małgorzatą Bocheńską, I e z opiekunem p. Ewa Goździk - Szczepańską , uczniowie SP Nr1 z klasy II a z opiekunem p. Barbarą Burchard, oraz uczniowie  SP Nr 10 z klasy I b  z opiekunem p. Dagmarą Magierą), 162 na II roku i 21 na III roku.

MAM ma na celu promocję muzeum, naszych zbiorów i zabytków oraz upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie . Ideą jest także pokazanie, że w muzeum nie musi być nudno, że spotkania muzealne mogą być interesujące,  atrakcyjne, czasem zaskakujące i nietypowe. Założeniem są wizyty w naszej placówce co najmniej raz w miesiącu i uczestniczenie w  lekcjach, warsztatach lub zajęciach terenowych. Wszystkie spotkania muzealne są potwierdzane stemplem w indeksach. I rok MAM  poznaje Muzeum  -  zbiory i wystawy, a także historię,  zabytki naszego miasta i  okolic. II i III rok  - po “Zbudowaniu dawnego Tomaszowa” (rozmieszczenie na mapie miasta pudełek tekturowych imitujących budowle zabytkowe znajdujące się w centrum Tomaszowa), czyli po zrealizowaniu zajęć stanowiących podsumowanie wiedzy o mieście i okolicach, rozpoczyna wnikliwe poznawanie specyfiki pracy muzealnika, począwszy od zajęć “Muzeum bez tajemnic” po cykl: Zawód muzealnik - etnograf, przyrodnik, archeolog, historyk, plastyk. Ponadto wszyscy Słuchacze mogą brać udział w zajęciach realizowanych w scenerii wystaw czasowych np “Życie codzienne na Wawelu” (X/XI.2011), “Od A do Z” przy okazji wystawy “Boże Narodzenie w rzeźbie ludowej” XII.2011/I.2012, “Świat  toruńskiego piernika” (II/IV.2012), “Moja szabloneria” w atmosferze wystawy malarstwa Jarosława Luterackiego” i “Świat bajki”. Raz/dwa razy w  semestrze organizowane są spotkania integracyjne, stanowiące często podsumowanie  semestrów w MAM np. Muzealne Bale Karnawałowe, Jasełka, Dzień Dziecka, Pikniki muzealne. Po zakończeniu każdego semestru każdy Słuchacz otrzymuje Dyplom Zaliczenia.  Nagradzani są uczniowie, których frekwencja wyniosła 100%, a także ci,  których “Słowniki pojęć muzealnych” (prowadzone przez dwa semestry przez Słuchaczy II roku MAM) zostaną wyróżnione przez Jury. Upominki otrzymują także Słuchacze, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w teście z wiedzy o Muzeum czy o mieście (konkurs organizowany jest na prośbę opiekunów).

Mamy nadzieję, że w tej Edycji nagrodzimy wszystkich Słuchaczy,  i że zajęcia w ramach MAM  nadal będą cieszyły się dużym zainteresowaniem,  będą się podobały, a przede wszystkim spełnią oczekiwania Słuchaczy.

Dorota Bill – Skorupa
Koordynator MAM