Warsztaty muzealne

Muzealni tropiciele Tytułowi „Muzealni tropiciele” to cykl muzealnych zajęć warsztatowych lub terenowych, interdyscyplinarnych, skierowanych do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, i gimnazjów, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy o mieście i regionie, wskazanie roli muzeum i muzealników, poznanie form działalności placówki, ciekawostek i tajników, zachęcenie do odwiedzania muzeów. Spotkania realizowane są: w grupach do 25 osób, w scenerii wystaw stałych lub czasowych, w oparciu o  muzealne eksponaty, wzbogacane są prezentacjami multimedialnymi, a  sposób przekazywania wiedzy dostosowany jest do wieku odbiorców. Zajęcia trwają od 90 do 120 minut. Cykl obejmuje następujące tematy:

Historia wydobyta z Pilicy - program edukacyjny poświęcony niezwykłemu zabytkowi, który znajduje się w zbiorach placówki – transporterowi opancerzonemu produkcji niemieckiej z lat II wojny światowej o imieniu własnym ROSI.
„Podróż po Muzeolandii” – pierwsza wizyta w Muzeum – gra edukacyjna dla przedszkolaków i uczniów klas i – III szkół podstawowych wprowadzająca najważniejsze pojęcia związane muzeum i muzealnictwem oraz zwiedzanie ekspozycji stałych /60 min./
muzeol.jpg
muzeol2.jpg
„Muzeum bez tajemnic”, zajęcia warsztatowe, adresowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, mające na celu zapoznanie z placówką i jej specyfiką działania. Podczas spotkania uczestnicy (w zależności od wieku) poznają wystawy stałe i czasowe, „wcielają” się w rolę muzealników opisując (rysując) zabytki, odnajdując je na podstawie zdjęć lub nazw na wystawach stałych, rozwiązując zadania i quizy, układając puzzle, /180min./.
muz-trop3.jpg
muz-trop4.jpg
muz-trop5.jpg
„Przedsiębiorstwo non profit - Muzeum” - warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przybliżające specyficzną formę przedsiębiorstwa nienastawionego na zysk , jakim jest muzeum. Zajęcia wzbogacone prezentacją multimedialną oraz zadaniami praktycznymi (90 min.)
„Muzeobiznes” to tytuł gry planszowej, edukacyjnej zainspirowanej wylansowanym w latach 30.XX wieku ”Eurobiznesem”. „Muzeobiznes” ma na celu poszerzenie wiedzy o wybranych muzeach europejskich i atrakcjach turystycznych, w sposób ciekawy, nietypowy, zachęcenie do ich odwiedzania, a także rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, podstaw przedsiębiorczości i pobudzenie aktywności i kreatywności.Gra adresowana jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Podczas gry zespoły wyposażone w edukacyjne banknoty, podróżują pionkami po wybranych, najbardziej znanych muzeach i parkach rozrywki w Europie ,poznając ich specyfikę i zbiory ( gra wzbogacona jest prezentacją multimedialną), co wzbudza wiele emocji, uśmiechu, i zaangażowani uczestników. Każdy z zespołów graczy dąży do zakupienia jak najwięcej muzeów i parków, pobierania opłat za bilety wstępu, inwestuje w filie i powiększa swoje zyski, przestrzegając jednocześnie reguł gry. Po 60 minutach intensywnej gry zespoły, pod „czujnym okiem” Bankiera podliczają swoje aktywa. Wygrywa najbogatsza druzyna. 90 minut wspaniałej zabawy.
„Pociąg do kultury” zajęcia warsztatowe (120 min.), adresowane do uczniów szkół podstawowych, podczas których wyjaśnione zostaje znaczenie słowa „ kultura”, jego wieloaspektowość i wpływ na rozwój cywilizacji. Uczestnicy poznają różne rodzaje instytucji kultury i ich specyfikę działalności, ze szczególnym uwzględnieniem placówek kultury istniejących w naszym mieście. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi mającymi na celu oprócz poszerzania wiedzy, rozwijanie inwencji twórczych i umiejętności aktywnego słuchania i obserwacji. Warsztaty urozmaicone są zabawami ruchowymi, zagadkami, rebusami, grą edukacyjną i krzyżówką.
„3X Z, czyli muzealny kufer Zabaw, Zagadek i Zadań” – warsztaty muzealne( 90 min), podczas których uczestnicy poznają dawne zabawy, zajęcia i obowiązki dzieci. Spotkanie urozmaicone zagadkami, zadaniami, rymowankami oraz zabawami ruchowymi z dawnych lat.
„Herb, flaga, barwy” warsztaty plastyczne dla przedszkolaków i uczniów klas i – III szkół podstawowych, podczas których uczestnicy poznają symbole państwa i miasta, połączone z prezentacją multimedialną i samodzielnie je wykonują /90.min./. Dla uczniów szkół podstawowych realizowany jest temat „ Hymn, godło, flaga, barwy” ( 90 min)
mam-ii-w1.jpg
mam-ii-w2.jpg
mam-ii-w3.jpg
mam-ii-w4.jpg
mam-ii-w5.jpg
mam-ii-w6.jpg
„Co widziała Panna na Niedźwiedziu” – historia Tomaszowa dla najmłodszych, zajęcia muzealno – plastyczne wzbogacone prezentacją multimedialną /90 min./
co-widziala-1.jpg
co-widziala-2.jpg
co-widziala-3.jpg
„Znam moje miasto”, zajęcia składające się z dwóch spotkań: spaceru po Tomaszowie /90 min./z przewodnikiem, podczas którego m.in. uczestnicy poznają historię miasta i zaznaczają na mapie miejsca zabytkowe; oraz zajęć warsztatowych /90 min./, w trakcie których rozwiązują kartę zadań, krzyżówkę, układają puzzle, rysują plakat.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
„Historia Tomaszowa. Budujemy dawny Tomaszów” – zajęcia warsztatowe poświęcone historii miasta, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzbogacone prezentacją multimedialną, filmem „Spacer po fabrycznym Tomaszowie” i zadaniami praktycznymi (m.in.układanie linii czasu, budowanie dawnego Tomaszowa - tworzenie makiety)
mam-ii-w7.jpg
mam-ii-w8.jpg
mam-ii-w9.jpg
mam-ii-w10.jpg
mam-ii-w11.jpg
mam-ii-w12.jpg
„Legendy i podania o Tomaszowie i okolicach”, zajęcia warsztatowe, których uczestnikami mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, połączone z prezentacją multimedialną – wycieczka „palcem po mapie” po Tomaszowie i okolicach, podczas której odwiedzane są miejsca - osobliwości charakterystyczne i reprezentatywne dla naszego regionu, wzbogacone opowiadaniem legend z nimi związanych, grami i zabawami ruchowymi, /90 min./.
muz-trop1.jpg
muz-trop2.jpg
„Muzealne Podchody – Poszukiwanie SKARBU” – gra terenowa dla uczniów szkół podstawowych, polegająca na poruszaniu się po Muzeum zgodnie ze wskazówkami zawartymi w karcie zadań, rozwiązywaniu łamigłówek i rebusów oraz poszukiwaniu liter, które , po ułożeniu z nich hasła, wskażą miejsce ukrycia SKARBU. Spotkanie wzbogacone jest prezentacją multimedialną „M – jak Muzeum” oraz zwiedzaniem wystaw stałych i czasowych. (90 min.)
muz-trop6.jpg
muz-trop7.jpg
muz-trop8.jpg
muz-trop9.jpg
Etnograficzno – plastyczne /90 min./:

  • „Wycinanki i …”
  • „Dawne zwyczaje ludowe w roku obrzędowym”.
  • „Wokół choinki”, spotkanie z twórcą ludowym i nauka wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych; termin realizacji -grudzień, (ilość miejsc ograniczona)
  • „Sztuka ludowa” - wykład i zajęcia praktyczne realizowane w scenerii etnograficznej wystawy stałej (90 min.)
  • „Jestem Muzealnikiem. Zawód - etnograf”
  • „W kolorowe paski” - rozpoznawanie kolorystki charkterystycznej dla regionów: rawskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego.
muz-trop10.jpg
muz-trop11.jpg
muz-trop12.jpg


„SŁUCHAM-PATRZĘ-TWORZĘ” –cykl zajęć plastyczno - muzycznych obejmujący tematy:

„Czy muzykę da się namalować?” - Zajęcia muzyczno –plastyczne ( 90 min.), podczas których wyjaśniane są słowa: muzyka, kompozytor, kompozycja, instrument, abstrakcja. Uczestnicy poznają cechy dźwięku, tworzą własną orkiestrę, poznają ciekawostki z życia znakomitego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina i słuchając jego dzieł , tworzą dwa rodzaje kompozycji abstrakcyjnej : statyczną i dynamiczną.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
„Patrzę i tworzę. Kolorowe Muzeum”
„Ja też potrafię” - warsztaty plastyczne (90 min.) dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych mające na celu rozwijanie zdolności manualnych oraz poznanie sposobów wykonywania ozdób i wyrobów z modliny. Uczestnicy samodzielnie wykonują wzory warzyw, owoców, kwiatów i zwierząt.(tematy zajęć: „Kwiat dla Mamy i Taty”, „Ja też potrafię”)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
„Lokomotywa i inne wiersze Juliana Tuwima” - warsztaty literacko -plastyczne adresowane do uczniów klas 0 - III szkół podstawowych przybliżające ciekawostki z życia poety oraz najbardziej znane wiersze. Zajęcia wzbogacone prezentacją multimedialną, piosenkami, zadaniami - krzyżówkami i puzzlami. Efektem spotkania są stworzone przez każdego z uczestników portrety Juliana Tuwima na przykładzie karykatury Szymona Kobylińskiego pt. „Insula Juliana” (90 min.)
mam-ii-w13.jpg
mam-ii-w14.jpg
mam-ii-w15.jpg
mam-ii-w16.jpg
mam-ii-w17.jpg
mam-ii-w18.jpg
„ Proszę Państwa oto Miś… . Dzień Pluszowego Misia” – warsztaty muzyczno – plastyczne ( 90 min.) , których bohaterem jest tytułowy Miś. Zajęcia adresowane są do przedszkolaków i uczni ów klas i – III szkół podstawowych. w trakcie warsztatów uczestnicy poznają dzieje najpopularniejszej zabawki dla dzieci, uczą się piosenek, biorą udział w zabawach ruchowych, poznają bajki , których jednym z bohaterów jest miś i rysują portret własnej Przytulanki, by zakończyć spotkanie wystawą prac plastycznych stworzonych podczas zajęć.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
„ Przeprawa przez Stumilowy Las - gra edukacyjna dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej (120 minut)
Spotkania z historią to cykl zajęć obejmujący następujące tematy:
co-nam.JPG

1. Co nam mówią stare zdjęcia ? Warsztaty muzealne przeznaczone dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Podczas zająć uczestnicy uczą się pracy ze źródłem historycznym jakim jest fotografia. Ponadto poszerzana jest wiedza dotycząca różnych aspektów historii i zabytków Tomaszowa. Uczestnicy na warsztaty przynoszą jak najstarsze zdjęcia ze swoich prywatnych zbiorów.

jasnie-panstwo.JPG

2. Jaśnie Państwo z pałacu nad Wolbórką Zajęcia przybliżają uczestnikom historię rodziny Ostrowskich - założycieli Tomaszowa. Podczas warsztatów w przystępny sposób prezentowane będą niektóre elementy związane z początkami naszego miasta. Zwraca się przy tym uwagę na specyfikę epoki – romantyzmu – w której powstało miasto. Uczestnicy m.in będą wykonywać elementy stroju romantycznego (kwiaty, wachlarze, muszki itp.).

znaki-panstwa.JPG

3. Znaki Państwa Polskiego. Zajęcia popularyzujące wiedzę na temat powstania Państwa Polskiego i kształtowania się symboli narodowych od czasów najdawniejszych do współczesności. Uczestnicy zapoznają się z tematyką dotyczącą powstania i ewolucji godła, flagi i hymnu narodowego. Dodatkową atrakcją jest próba rekonstrukcji grodu wczesnośredniowiecznego realizowana podczas warsztatów.

ArcheologicznePoznajemy prace archeologa – odkrywamy zabytki. Zajęcia terenowe imitujące prawdziwe badania wykopaliskowe. Kopie zabytków archeologicznych w postaci m.in. średniowiecznych naczyń glinianych są odkrywane przez dzieci w specjalnie przygotowanych do tego celu piaskownicach. Następnie uczestnicy zajęć uczą się podstawowych metod stosowanych w dokumentacji zabytków. Warsztaty mogą być dla dzieci zarówno dobrą zabawą i wspaniałą przygodą, jak też nauką o poznawaniu historii poprzez archeologiczne badania wykopaliskowe.

Cena warsztatów: 4 zł./osoba Terminy zajęć do uzgodnienia. Tel.: 44 724 48 48