Codzienność kuracjusza w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku, Elżbieta Mazur, Warszawa 2016 r.

Opublikowano: 4 stycznia 2022

Fragment wstępu

„Dzieje uzdrowisk na ziemiach polskich nie cieszyły się dotąd wielkim zainteresowaniem historyków. Więcej uwagi poświęcali temu zagadnieniu lekarze balneolodzy i klimatolodzy.

Lecznicze właściwości klimatu i wód źródlanych występujących w zdrojowiskach nie są przedmiotem moich zainteresowań. Inspiracją do podjęcia poszukiwań badawczych stał się powrót do lektury Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna, w której tłem do rozważań filozoficznych było życie głównych bohaterów w sanatorium przeciwgruźliczym.

Właśnie owa codzienna egzystencja, czas spędzany nie tylko na leczeniu ale także na rozrywce, wnętrza sanatoriów, sale balowe i koncertowe, deptaki, pijalnie wód, miejsca widokowe, to wszystko dla mnie historyka kultury materialnej, jest najbardziej interesujące. We współczesnej literaturze przedmiotu zagadnienia te zostały pominięte. Autorzy licznych monografii o uzdrowiskach, życiu codziennemu w sanatoriach nie poświęcali wiele uwagi.

Cennymi materiałami źródłowymi, dla moich badań, były przede wszystkim prace lekarzy zajmujących się lecznictwem uzdrowiskowym i praktykujących w miejscowościach leczniczych, przewodniki i poradniki dla przyszłych kuracjuszy oraz artykuły prasowe, zamieszczane głównie na łamach pracy medycznej, a także w pewnej mierze pamiętniki z epoki.”

E. Mazur

 

Codzienność kuracjusza w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku  to kolejny tytuł, który wzbogacił zbiory muzealnej  biblioteki.

Autorka w czterech rozdziałach :

I Rozwój uzdrowisk w zaborze austriackim
II Rozwój uzdrowisk w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego
III Życie codzienne kuracjuszy w uzdrowiskach galicyjskich
IV Życie codzienne kuracjuszy w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego,

w wyczerpujący i przystępny dla czytelnika sposób omawia zagadnienie.

W rozdziale III wątek regionalny – krótka informacja o Inowłodzu i zdjęcia z tego okresu.

Serdecznie zapraszam do lektury powyższego tytułu i korzystania ze zbiorów biblioteki w Muzeum w Tomaszowie Maz. im. A. hr. Ostrowskiego.

Opracowała J. Goździk

Zobacz również

360 lat prasy polskiej
Zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej „360 lat prasy polskiej” prezentującej gazety i czasopisma ze zbiorów naszego Muzeum. Oglądać wystawę można do 20 lutego 2022 r.
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety na wystawy stałe

Bilet wstępu normalny 8,00 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
Sobota wstęp bezpłatny