Codzienność kuracjusza w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku, Elżbieta Mazur, Warszawa 2016 r.

Opublikowano: 4 stycznia 2022

Fragment wstępu

„Dzieje uzdrowisk na ziemiach polskich nie cieszyły się dotąd wielkim zainteresowaniem historyków. Więcej uwagi poświęcali temu zagadnieniu lekarze balneolodzy i klimatolodzy.

Lecznicze właściwości klimatu i wód źródlanych występujących w zdrojowiskach nie są przedmiotem moich zainteresowań. Inspiracją do podjęcia poszukiwań badawczych stał się powrót do lektury Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna, w której tłem do rozważań filozoficznych było życie głównych bohaterów w sanatorium przeciwgruźliczym.

Właśnie owa codzienna egzystencja, czas spędzany nie tylko na leczeniu ale także na rozrywce, wnętrza sanatoriów, sale balowe i koncertowe, deptaki, pijalnie wód, miejsca widokowe, to wszystko dla mnie historyka kultury materialnej, jest najbardziej interesujące. We współczesnej literaturze przedmiotu zagadnienia te zostały pominięte. Autorzy licznych monografii o uzdrowiskach, życiu codziennemu w sanatoriach nie poświęcali wiele uwagi.

Cennymi materiałami źródłowymi, dla moich badań, były przede wszystkim prace lekarzy zajmujących się lecznictwem uzdrowiskowym i praktykujących w miejscowościach leczniczych, przewodniki i poradniki dla przyszłych kuracjuszy oraz artykuły prasowe, zamieszczane głównie na łamach pracy medycznej, a także w pewnej mierze pamiętniki z epoki.”

E. Mazur

 

Codzienność kuracjusza w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku  to kolejny tytuł, który wzbogacił zbiory muzealnej  biblioteki.

Autorka w czterech rozdziałach :

I Rozwój uzdrowisk w zaborze austriackim
II Rozwój uzdrowisk w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego
III Życie codzienne kuracjuszy w uzdrowiskach galicyjskich
IV Życie codzienne kuracjuszy w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego,

w wyczerpujący i przystępny dla czytelnika sposób omawia zagadnienie.

W rozdziale III wątek regionalny – krótka informacja o Inowłodzu i zdjęcia z tego okresu.

Serdecznie zapraszam do lektury powyższego tytułu i korzystania ze zbiorów biblioteki w Muzeum w Tomaszowie Maz. im. A. hr. Ostrowskiego.

Opracowała J. Goździk

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny