SUPEREKSLIBRIS POLSKI. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku., Arkadiusz Wagner ,Toruń 2016 r.

Opublikowano: 4 stycznia 2021

fragment wstępu

„ Superekslibris należy do kategorii dzieł artystycznych, a zarazem materialnych przejawów bibliofilstwa, skupiających uwagę reprezentantów kilku dziedzin humanistyki, bibliotekarzy i muzealników, a ponadto kręgów kolekcjonerskich i antykwarycznych. W jego zazwyczaj miniaturową formę wciela się bowiem jeden z najszlachetniejszych aspektów kultury, jakim jest umiłowanie książki, postrzeganej jako skarbnica wiedzy i piękna oraz wyrazicielka treści symbolicznych. Superekslibrisowe herby i nazwiska  przywołują w wyobraźni badacza tudzież bibliofila sylwetki wybitnych postaci z minionych epok, stając się – wraz z ozdobionymi w ten sposób woluminami – pomnikami przeszłości. Nierzadko zresztą są one unikatowymi reliktami niegdysiejszych potężnych księgozbiorów, których unicestwienie lub rozproszenie odzwierciedla tragizm losów spuścizny kulturowej w naszym kraju. Tym samym superekslibrisy są nie tylko dziełami sztuki zdobniczej, ale też cennymi źródłami historycznymi, ułatwiającymi odtworzenie dziejów poszczególnych bibliotek i prywatnych księgozbiorów, jak również horyzontów intelektualnych ich właścicieli.

            W ciągu ostatnich stu kilkudziesięciu lat ukazało się wiele artykułów, katalogów i drobniejszych informacji o rodzimych superekslibrisach. Brakowało jednak obszerniejszego studium na ten temat, w którym zawarta byłaby  synteza dotychczasowej – zazwyczaj przyczynkarskiej – wiedzy, wzbogacona o efekty wnikliwszych badań. Zadania te podjęte zostały w niniejszej książce, będącej w założeniu monografią polskiego superekslibrisu od jego początków w epoce średniowiecza aż po katastrofę potopu szwedzkiego w latach 50. XVII wieku.”

 J. Goździk

Zobacz również

360 lat prasy polskiej
Zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej „360 lat prasy polskiej” prezentującej gazety i czasopisma ze zbiorów naszego Muzeum. Oglądać wystawę można do 20 lutego 2022 r.
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety na wystawy stałe

Bilet wstępu normalny 8,00 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
Sobota wstęp bezpłatny