dr Daniel Warzocha (historia)

Publikacje zwarte:

 • Czasopiśmiennictwo piotrkowskie w latach 1867-1915, Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski 2007, ss. 216.
 • Piotrkowskie judaika. Przewodnik, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2017, ss. 224.

Artykuły naukowe:

 • Obchody setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w Piotrkowie Trybunalskim 15 października 1917 r. w świetle „Dziennika Narodowego” i akt miejskich Piotrkowa, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 7-8, 2005/2006, s. 205-210.
 • Życie kulturalne Piotrkowa Trybunalskiego w okresie gubernialnym (1867-1914), „Almanach Historyczny”, t. 10, 2008, s. 161-175.
 • Życie społeczne gubernialnego Piotrkowa (1867-1914), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 10, 2009, s. 53-69.
 • Prasa żydowska w Piotrkowie Trybunalskim (1914-1939), „Almanach Historyczny”, t. 11, 2009, 71-84.
 • Szabelski Stanisław (1873-1955), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46, z. 3, Warszawa-Kraków 2009-2010, s. 337-338.
 • Zapomniana propozycja herbu Piotrkowa z 1968 r., „Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego”, z. 8, 2010, s. 248-250.
 • Muzeum Szkolne I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, „Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego”, z. 8, 2010, s. 251-254.
 • Chrześcijańskie mniejszości wyznaniowe w Piotrkowie Trybunalskim w dwudziestoleciu międzywojennym, „Almanach Historyczny”, t. 13, 2011, s. 75-95.
 • Obchody setnej rocznicy śmierci Jana Kilińskiego w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku w 1919 r. w świetle „Dziennika Narodowego”, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 13, 2012, s. 231-237.
 • Udział mniejszości żydowskiej w Radzie Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego (1919-1939). Część 1: lata 1919-1933, „Almanach Historyczny”, t. 14, 2012, 227-249.
 • Udział mniejszości żydowskiej w Radzie Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego (1919-1939). Część 2: lata 1934-1939, „Almanach Historyczny”, t. 15, 2013, 45-65.
 • Oficjalna i konspiracyjna prasa w Piotrkowie Trybunalskim w okresie II wojny światowej (1939-1945), „Almanach Historyczny”, t. 19, 2017, s. 183-207.

Artykuły popularne:

 • „Drzewko wolności” trzyma się świetnie: zasadzone w setną rocznicę śmierci Kościuszki, rośnie do dziś [podpis: D.W.], „Tydzień Trybunalski” 1998, nr 40, s. 8.
 • Muzeum szkolnej tradycji [podpis: D.W.], „Tydzień Trybunalski” 1999, nr 23, s. 9.
 • Muzeum szkolnej tradycji, [w:] Księga Pamiątkowa Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1945-1959, opr. Zenon Bartczak, Ryszard Lucjan Kobendza, Piotrków Trybunalski 1999.
 • Tablica pamiątkowa z błędami, „Piotrków 7 Dni” 1999, nr 30, s. 14.
 • Kościuszkowski dąb w Parku Poniatowskiego, „Piotrków 7 Dni” 1999, nr 41, s. 9.
 • Tablica pamiątkowa z błędami, „Słowo Żydowskie” 2000, nr 10, s. 27.
 • Przedwojenny Piotrków Trybunalski – żydowski ośrodek wydawniczo-drukarski, „Słowo Żydowskie” 2001, nr 5, s. 10-11.
 • Przedwojenny Piotrków Trybunalski – żydowski ośrodek wydawniczo-drukarski, „The Voice of Piotrkow Survivors” 2001, nr 23, s. 34-35.
 • Ernestyna Rose – sufrażystka z Piotrkowa Trybunalskiego, „Słowo Żydowskie” 2001, nr 20, s. 10-11.
 • Mojżesz Feinkind – żydowski historyk z przełomu wieków, „Słowo Żydowskie” 2001, nr 23, s. 10.
 • Z dziejów piotrkowskiej synagogi, „Słowo Żydowskie” 2002, nr 5/6, s. 11.
 • Z dziejów piotrkowskiej synagogi, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2003, nr 1, s. 8-9.
 • Mojżesz Feinkind: regionalista z przełomu wieków, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2003, nr 2, s.17
 • Abraham Stern – zapomniany wynalazca, „Słowo Żydowskie” 2005, nr 18-19-20.
 • „Drzewko wolności” w Parku Poniatowskiego ma 88 lat, „Tydzień Trybunalski” 2005, nr 41, s. 4.
 • Społecznik, publicysta i tajny szambelan [ks. Stanisław Szabelski (1873-1955); współaut.: Anna Pielużek], „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2006, nr 3, s. 8-9.
 • Koronacja Matki Bożej Trybunalskiej, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2006, nr 8, s. 7.
 • 160 lat kolei w Piotrkowie, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2006, nr 10, s. 8-9.
 • Ary Sternfeld – zapomniany pionier kosmonautyki, „Midrasz” 2008, nr 6, s. 44-46.
 • W hołdzie księdzu Peszkowskiemu, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2009, nr 4, s. 15.
 • 80 lat parafii Najświętszego Serca Jezusowego [współaut.: Paweł Reising], „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2009, nr 9, s. 6-7.
 • Na marginesie książki Michała Zammla, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2010, nr 8, s. 19-20.
 • Zdrowie i moralność piotrkowian w 1877 roku, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2010, nr 12, s. 10.
 • Jak w ciemnej piwnicy nie zakwitną kwiaty… Czasopiśmiennictwo gubernialnego Piotrkowa, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2011, nr 3/4, s. 14-16.
 • Zjazdy piotrkowskie w czasach Władysława Warneńczyka, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2011, nr 5/6, s. 14-15.
 • Miał serce otwarte dla wszystkich. Piotrkowianin – pierwszy minister zdrowia niepodległej Rzeczypospolitej [Witold Chodźko (1875-1954)], „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2011, nr 7/8, s. 6-8.
 • Miłosierdzia chcę, nie ofiary. Samarytanka z Piotrkowa – Matka Wincenta Jaroszewska 1900-1937, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2011, nr 11/12, s. 3-7.
 • Twórca gawęd o dawnym Piotrkowie. Pierwszy piotrkowski laryngolog, literat dr Zygmunt Tenenbaum [współpraca: Paweł Reising], „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2012, nr 5/6, s. 6-8.
 • Sejmowa egzekucja praw, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2012, nr 9/10, s. 7-8.
 • Piotrków wobec zabójstwa prezydenta Narutowicza, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2013, nr 1/2, s. 10-11.
 • W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2013, nr 3/4, s. 9-10.
 • W stulecie śmierci słynnego szewca [Jan Kiliński], „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2013, nr 5/6, s. 14-15.
 • Kapłan społecznik z Moszczenicy [ks. Stanisław Kieler (1881-1926); współpraca: Paweł Reising, Jan Kaźmierczak], „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2013, nr 9/10, s. 11.
 • Ostatnia droga Słowackiego. Ziemia Łódzka oddała w Piotrkowie ostatni hołd wieszczowi, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2014, nr 1/2, s. 16-17.
 • Migawki z Dwudziestolecia, czyli zabawne i zaskakujące ciekawostki ze starej prasy, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2014, nr 5/6, s. 12-13.
 • Ojczyzna w hołdzie Sienkiewiczowi, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2014, nr 11/12, s. 14-15.
 • Kopniaki Oldboya [współpraca: Robert Rudnicki], „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2015, nr 3/4, s. 11-12.
 • Konkurs piękności sprzed 77 lat, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2015, nr 5/6, s. 6-7.
 • Legionowy „Drut” satyryczny, „KurieR – Kultura i Rzeczywistość” 2015, nr 9/10, s. 7-8.

Praca redakcyjna, współautorstwo publikacji:

 • Karty z dziejów Tomaszowa Mazowieckiego. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 230-lecie powstania miasta, Tomaszów Mazowiecki 2018, ss. 296. [wspólnie z Andrzejem Wróblem]
 • Dawno temu w Tomaszowie… Tomaszów i tomaszowianie na starej fotografii i pocztówce, Tomaszów Mazowiecki 2018, ss. 128. [wspólnie z Jolantą Goździk]
 • Dawno temu w Tomaszowie… Tomaszów i tomaszowianie na starej fotografii i pocztówce. Część druga, Tomaszów Mazowiecki 2019, ss. 192. [wspólnie z Jolantą Goździk]
 • Dawno temu w Tomaszowie… Tomaszów i tomaszowianie w dokumencie i na starej fotografii. Część trzecia, Tomaszów Mazowiecki 2020, ss. 122.
 • Ostrowscy. Ich czasy i miasto, Tomaszów Mazowiecki 2020, ss. 190. [wspólnie z Magdaleną Sepkowską i Grażyną Srebrzyńską]

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny