Ryszard Kotewicz – historyk, archiwista, nauczyciel akademicki.

Urodził się 30.03.1937 r. w Brodnicy jako syn Maksymiliana i Jadwigi (z Bieleckich) Kotewiczów.
W 1956 roku ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Chełmnie. Studiował historię w latach 1962 – 67 na Wydziale Filologiczno – Historycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W latach 1970 – 1972 był doktorantem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W roku 1971 zamieszkał w Tomaszowie Mazowieckim. W 1973 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w I liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Zawodowych „Chemitex–Wistom”. Następnie został wizytatorem przedmiotowo – metodycznym w Wydziale Oświaty i Wychowania
w Tomaszowie Maz. W roku 1974 uzyskał tytuł doktora nauk historycznych. W latach 1975 – 78 był adiunktem , a następnie pracował na stanowisku specjalisty planisty w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. Następnie został adiunktem w Zespole Podstaw Nauk Politycznych Politechniki Łódzkiej. W latach 1982 – 84 Ryszard Kotewicz kierował Muzeum. Prowadził badania nad przeszłością Tomaszowa. Zabiegał o pozyskanie pałacu Piescha dla potrzeb Muzeum w celu organizacji ekspozycji obrazującej historię tomaszowskiego przemysłu. Koncepcja nie została zrealizowana. 1 X 1984 r. został dyrektorem Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb.. Był nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na Wydziale Zamiejscowym w Piotrkowie Tryb. W grudniu 1996 r. otrzymał habilitację. Ryszard Kotewicz prowadził badania nad przeszłością Tomaszowa, zapoczątkował publikację źródeł archiwalnych do dziejów regionu piotrkowskiego. Popularyzował wiedzę historyczną. Był organizatorem i współorganizatorem wielu wystaw i sesji naukowych. Pełnił wiele funkcji społecznych. Zmarł 1 I 1997 roku .

Dorota Bill – Skorupa


Literatura:
Tomaszowski Słownik Biograficzny t. 3,

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny