Profesor Tadeusz Seweryn (1894 -1975), etnograf, malarz, grafik, muzeolog i badacz sztuki ludowej.

Był jednym z sześciorga dzieci Wojciecha i Antoniny z Kwiecińskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1906 r. uczęszczał do gimnazjum w Nowym Sączu i Krakowie gdzie zdał maturę w 1913 roku. Następnie studiował równolegle historię sztuki, literaturę i prawo, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, u takich mistrzów jak Pankiewicz, Mehoffer, Weiss. Kiedy wybuchła I wojna światowa T. Seweryn wstąpił do Legionów, jednakże jego wątły stan zdrowia sprawił, że po kilku dniach został zwolniony ze służby i pracował w Archiwum Legionów.  Po zakończeniu wojny polsko – bolszewickiej na krótki czas związał się z Tomaszowem Mazowiecki, w którym to, w 1927 roku, założył Muzeum o charakterze regionalnym. Do 1929 roku był związany z seminarium nauczycielskim w Tomaszowie Mazowieckim, prowadził badania terenowe, założył Koło Krajoznawcze. W  roku 1929 opuścił Tomaszów i na stałe przeniósł się do Krakowa gdzie m.in. podjął pracę w Muzeum Etnograficznym. Poza pracą etnografa Tadeusz Seweryn, tworzył obrazy olejne, akwarele i drzeworyty.

Grażyna Srebrzyńska

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny