Kontakt OP STL

Siedziba

Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Oddział Piotrkowski
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego

ul. P.O.W. 11/15
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 44 724 48 48

Prezes OP STL

Zofia Pacan
Bielowice 112
26 – 300 Opoczno
katarzynapac@wp.pl