Plan pracy TPM na 2012r

TOWARZYSTWO  PRZYJACIÓŁ  MUZEUM  im. ANTONIEGO hr. OSTROWSKIEGO
W  TOMASZOWIE  MAZOWIECKIM

PLAN  PRACY  NA  2012r.

1.    Kontynuacja comiesięcznych spotkań Zarządu.

2.    Zebranie sprawozdawcze - marzec.

3.    Rejestracja TPM w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4.    Czynny udział członków TPM w imprezach i wystawach organizowanych przez Muzeum.

5.    Udział w Nocy Muzeum - maj.

6.    Udział w jubileuszu 85 lat istnienia Muzeum i w obchodach 200 lat Pałacu.

7.    Propozycja wycieczki.

8.    Zabieganie o pozyskiwanie nowych członków.

9.    Włączenie członków TPM d prac naukowo-badawczych i ich promowania w wydawnictwach Muzeum.

10.    Propagowanie we własnych środowiskach inicjatyw podejmowanych przez Muzeum.

11.    Współpraca z innymi Stowarzyszeniami z terenu Tomaszowa Maz.

12.    XVI  Aukcja Kolekcjonerska - grudzień.

Za Zarząd - Przewodniczący
Jan Rybak

Informujemy członków i sympatyków TPM, że w dniu 25 marca 2012r. o godz.10.30 pierwszy termin,  godz.11.00 - drugi termin,  odbędzie się zebranie sprawozdawcze w Muzeum.

Zapraszamy i apelujemy o liczne przybycie.

Przewodniczący - Jan Rybak