Plan pracy TPM na 2017 r.

1. Kontynuowanie spotkań Zarządu TPM – zgodnie ze Statutem tj. raz na kwartał.
2. Współudział i pomoc w organizowaniu i zabezpieczaniu Jubileuszu 90 – Lecia Muzeum oraz podczas Nocy Muzeów.
3. Pozyskiwanie nowych członków.
4. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami z terenu miasta i okolic.
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie XIX Aukcji Kolekcjonerskiej.
6. Włączenie się członków TPM do prac naukowo-badawczych i ich promowania w wydawnictwach Muzeum tj. Biuletyn Informacyjny Muzeum, strona internetowa i inne wydawnictwa.
7. Propagowanie we własnych środowiskach działalności TPM i Muzeum.
8. Uczestniczenie w wystawach, wernisażach, sesjach naukowych i innych imprezach organizowanych przez Muzeum.
9. Inicjować i przypominać władzą miasta, Starostwa, Gminy o rocznicach, ważnych wydarzeniach dot. historii naszego miasta i okolic wspólnie z innymi Stowarzyszeniami.
10. Udział członków TPM w wydarzeniach organizowanych przez miasto i inne Stowarzyszenia.
11. Podjąć próby pozyskiwania sponsorów dla Muzeum.