Opublikowano: 11 kwietnia 2011

W dniu 8 kwietnia br. w Muzeum tomaszowskim otwarto historyczną wystawę czasową zatytułowaną „ Armia Generała Andersa”.

Wystawa powstała wspólnym wysiłkiem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego.

Na część ekspozycji przygotowaną przez MTN w Łodzi składa się ponad pięćdziesiąt plansz ze zdjęciami, mapkami i schematami organizacyjnymi dotyczącymi Armii Polskiej w ZSRR, Armii Polskiej na Wschodzie oraz 2 Korpusu Polskiego, a więc wszystkich formacji Wojska Polskiego organizowanych pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

Historia Armii generała Andersa rozpoczyna się z chwilą podpisania 30 lipca 1941 r. w Londynie przez gen. W. Sikorskiego i ambasadora sowieckiego Ivana Majskiego układu między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem radzieckim w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych i utworzenia w ZSRR Polskich Sił Zbrojnych. Osobną umowę w sprawie utworzenia Armii Polskiej podpisano w Moskwie 14 sierpnia 1941 r. Na dowódcę przyszłej armii polskiej wyznaczono zwolnionego z więzienia na Łubiance gen. Władysława Andersa.

Dalsze losy armii polskiej to ewakuacja z ZSRR na Bliski Wschód i podporządkowanie jej Brytyjczykom ( marzec – sierpień 1942 r.).

Kolejny rozdział rozpoczyna się w lipcu 1943 r. z chwilą wydzielenia z Armii Polskiej na Wschodzie 2 Korpusu Polskiego.

Walki Korpusu na ziemi włoskiej w latach 1944 – 45 to jeden z najbardziej chwalebnych rozdziałów w historii polskiej wojskowości.

Bogato zaprezentowana historia Wojska Polskiego w ZSRR, na Bliskim Wschodzie i we Włoszech z lat 1941 – 45 dodatkowo została uzupełniona na wystawie o akcent tomaszowski.

Na wystawie zaprezentowano bowiem liczne pamiątki po tomaszowianach – żołnierzach 2 Korpusu Polskiego. Zachowane elementy umundurowania i wyposażenia żołnierskiego, dokumenty oraz odznaczenia pochodziły ze zbiorów działu historii i numizmatyki Muzeum w Tomaszowie Maz.

Otwarciu wystawy towarzyszył wykład mgr Konrada Czernielewskiego z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi o historii 2 Korpusu Polskiego. Z kolei mgr Andrzej Kędzierski przybliżył tomaszowskich weteranów – żołnierzy 2 Korpusu Polskiego oraz opowiedział o zgromadzonych na wystawie eksponatach.

Na otwarcie wystawy w dniu 8 kwietnia br. licznie przybyła do Muzeum tomaszowska młodzież. Przybyły także rodziny tomaszowskich weteranów – żołnierzy 2 Korpusu Polskiego oraz wielu mieszkańców miasta zainteresowanych najnowszą historią Polski.

mgr Andrzej Kędzierski

Zobacz również

Uratujmy wspólnie gąsienice ROSI
„ROSI” to unikatowy transporter opancerzony Sd.Kfz. 251 wydobyty z odmętów rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim w 1996 r. Dzięki staraniom wielu pasjonatów oraz...
Więcej
Wystawa dotycząca fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic
Szanowni Tomaszowianie, pod koniec tego roku tomaszowskie Muzeum planuje otwarcie wystawy dotyczącej fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic. Chcemy sięgnąć...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny