Opublikowano: 11 kwietnia 2011

W dniu 8 kwietnia br. w Muzeum tomaszowskim otwarto historyczną wystawę czasową zatytułowaną „ Armia Generała Andersa”.

Wystawa powstała wspólnym wysiłkiem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego.

Na część ekspozycji przygotowaną przez MTN w Łodzi składa się ponad pięćdziesiąt plansz ze zdjęciami, mapkami i schematami organizacyjnymi dotyczącymi Armii Polskiej w ZSRR, Armii Polskiej na Wschodzie oraz 2 Korpusu Polskiego, a więc wszystkich formacji Wojska Polskiego organizowanych pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

Historia Armii generała Andersa rozpoczyna się z chwilą podpisania 30 lipca 1941 r. w Londynie przez gen. W. Sikorskiego i ambasadora sowieckiego Ivana Majskiego układu między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem radzieckim w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych i utworzenia w ZSRR Polskich Sił Zbrojnych. Osobną umowę w sprawie utworzenia Armii Polskiej podpisano w Moskwie 14 sierpnia 1941 r. Na dowódcę przyszłej armii polskiej wyznaczono zwolnionego z więzienia na Łubiance gen. Władysława Andersa.

Dalsze losy armii polskiej to ewakuacja z ZSRR na Bliski Wschód i podporządkowanie jej Brytyjczykom ( marzec – sierpień 1942 r.).

Kolejny rozdział rozpoczyna się w lipcu 1943 r. z chwilą wydzielenia z Armii Polskiej na Wschodzie 2 Korpusu Polskiego.

Walki Korpusu na ziemi włoskiej w latach 1944 – 45 to jeden z najbardziej chwalebnych rozdziałów w historii polskiej wojskowości.

Bogato zaprezentowana historia Wojska Polskiego w ZSRR, na Bliskim Wschodzie i we Włoszech z lat 1941 – 45 dodatkowo została uzupełniona na wystawie o akcent tomaszowski.

Na wystawie zaprezentowano bowiem liczne pamiątki po tomaszowianach – żołnierzach 2 Korpusu Polskiego. Zachowane elementy umundurowania i wyposażenia żołnierskiego, dokumenty oraz odznaczenia pochodziły ze zbiorów działu historii i numizmatyki Muzeum w Tomaszowie Maz.

Otwarciu wystawy towarzyszył wykład mgr Konrada Czernielewskiego z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi o historii 2 Korpusu Polskiego. Z kolei mgr Andrzej Kędzierski przybliżył tomaszowskich weteranów – żołnierzy 2 Korpusu Polskiego oraz opowiedział o zgromadzonych na wystawie eksponatach.

Na otwarcie wystawy w dniu 8 kwietnia br. licznie przybyła do Muzeum tomaszowska młodzież. Przybyły także rodziny tomaszowskich weteranów – żołnierzy 2 Korpusu Polskiego oraz wielu mieszkańców miasta zainteresowanych najnowszą historią Polski.

mgr Andrzej Kędzierski

Zobacz również

Wykład o modzie romantycznej
Zapraszam Państwa do eksplorowania świata mody z okresu romantyzmu. Jak ubierała się Józefa z Morskich Ostrowska oraz Antonii hrabia Ostrowski? Co to...
Więcej
Polacy ratujący Żydów w okresie II wojny światowej
Zajęcie terytorium Polski przez III Rzeszę Niemiecką oznaczało śmiertelne zagrożenie dla ludności żydowskiej, stanowiącej w chwili wybuchu II wojny światowej ok....
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia
Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 11:00 - 15:00
Śr. 11:00 - 15:00
Czw. 11:00 - 15:00
Pt. 12:00 - 18:00
Sob. 11:00 - 15:00
Niedz. 11:00 - 15:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00

Bilety na wystawy stałe
Ulgowy 2,00 zł
Normalny 3,00 zł
Rodzinny 6,00 zł
Sobota bezpłatnie