Opublikowano: 11 kwietnia 2011

W dniu 8 kwietnia br. w Muzeum tomaszowskim otwarto historyczną wystawę czasową zatytułowaną „ Armia Generała Andersa”.

Wystawa powstała wspólnym wysiłkiem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego.

Na część ekspozycji przygotowaną przez MTN w Łodzi składa się ponad pięćdziesiąt plansz ze zdjęciami, mapkami i schematami organizacyjnymi dotyczącymi Armii Polskiej w ZSRR, Armii Polskiej na Wschodzie oraz 2 Korpusu Polskiego, a więc wszystkich formacji Wojska Polskiego organizowanych pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

Historia Armii generała Andersa rozpoczyna się z chwilą podpisania 30 lipca 1941 r. w Londynie przez gen. W. Sikorskiego i ambasadora sowieckiego Ivana Majskiego układu między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem radzieckim w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych i utworzenia w ZSRR Polskich Sił Zbrojnych. Osobną umowę w sprawie utworzenia Armii Polskiej podpisano w Moskwie 14 sierpnia 1941 r. Na dowódcę przyszłej armii polskiej wyznaczono zwolnionego z więzienia na Łubiance gen. Władysława Andersa.

Dalsze losy armii polskiej to ewakuacja z ZSRR na Bliski Wschód i podporządkowanie jej Brytyjczykom ( marzec – sierpień 1942 r.).

Kolejny rozdział rozpoczyna się w lipcu 1943 r. z chwilą wydzielenia z Armii Polskiej na Wschodzie 2 Korpusu Polskiego.

Walki Korpusu na ziemi włoskiej w latach 1944 – 45 to jeden z najbardziej chwalebnych rozdziałów w historii polskiej wojskowości.

Bogato zaprezentowana historia Wojska Polskiego w ZSRR, na Bliskim Wschodzie i we Włoszech z lat 1941 – 45 dodatkowo została uzupełniona na wystawie o akcent tomaszowski.

Na wystawie zaprezentowano bowiem liczne pamiątki po tomaszowianach – żołnierzach 2 Korpusu Polskiego. Zachowane elementy umundurowania i wyposażenia żołnierskiego, dokumenty oraz odznaczenia pochodziły ze zbiorów działu historii i numizmatyki Muzeum w Tomaszowie Maz.

Otwarciu wystawy towarzyszył wykład mgr Konrada Czernielewskiego z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi o historii 2 Korpusu Polskiego. Z kolei mgr Andrzej Kędzierski przybliżył tomaszowskich weteranów – żołnierzy 2 Korpusu Polskiego oraz opowiedział o zgromadzonych na wystawie eksponatach.

Na otwarcie wystawy w dniu 8 kwietnia br. licznie przybyła do Muzeum tomaszowska młodzież. Przybyły także rodziny tomaszowskich weteranów – żołnierzy 2 Korpusu Polskiego oraz wielu mieszkańców miasta zainteresowanych najnowszą historią Polski.

mgr Andrzej Kędzierski

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny