Pracownicy merytoryczni Muzeum poprzez organizację wystaw, lekcji, prelekcji i warsztatów muzealnych promują dziedzictwo kulturowe miasta, regionu i kraju.

Oferta edukacyjna skierowana jest do różnych grup wiekowych. Zajęcia realizowane są tak, aby wzbudzić zainteresowanie, nauczyć, zachęcić do odwiedzania muzeum jako największej „ skarbnicy” kultury.

Organizowane przez placówkę zajęcia edukacyjne i  imprezy kulturalno – oświatowe, ich różnorodna tematyka / etnografia, archeologia, historia, przyroda, sztuka, literatura/, forma / lekcje, warsztaty, zajęcia terenowe/ i sposób realizacji zajęć / bawiąc – uczyć/, są atrakcyjne i ciekawe, dostosowane zakresem i sposobem przekazywania wiedzy do wieku uczestników.

Proponowane przez Muzeum zajęcia edukacyjne uzupełniają i poszerzają szkolny program nauczania, sprzyjają rozwijaniu aktywności i zainteresowań, pobudzają ciekawość i szacunek dla przeszłości, a przede wszystkim przyczyniają się do lepszego przyswajania wiedzy, w atmosferze innej niż sala lekcyjna.

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny