Edukacja

Pracownicy merytoryczni Muzeum poprzez organizację wystaw, lekcji, prelekcji i warsztatów muzealnych promują dziedzictwo kulturowe miasta, regionu i kraju.

Oferta edukacyjna skierowana jest do różnych grup wiekowych. Zajęcia realizowane są tak, aby wzbudzić zainteresowanie, nauczyć, zachęcić do odwiedzania muzeum jako największej „ skarbnicy” kultury.

Organizowane przez placówkę zajęcia edukacyjne i  imprezy kulturalno – oświatowe, ich różnorodna tematyka / etnografia, archeologia, historia, przyroda, sztuka, literatura/, forma / lekcje, warsztaty, zajęcia terenowe/ i sposób realizacji zajęć / bawiąc – uczyć/, są atrakcyjne i ciekawe, dostosowane zakresem i sposobem przekazywania wiedzy do wieku uczestników.

Proponowane przez Muzeum zajęcia edukacyjne uzupełniają i poszerzają szkolny program nauczania, sprzyjają rozwijaniu aktywności i zainteresowań, pobudzają ciekawość i szacunek dla przeszłości, a przede wszystkim przyczyniają się do lepszego przyswajania wiedzy, w atmosferze innej niż sala lekcyjna.