Tomaszowskie Muzeum od początku swego istnienia prowadzi działalność naukowo – badawczą. Pracownicy merytoryczni koncentrują badania naukowe przede wszystkim na zbiorach muzealnych – kolekcjach i pojedynczych zabytkach, a także na zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy dotyczącej historii, tradycji, kultury i sztuki miasta oraz regionu. Badania prowadzone są w formie wykopalisk, obserwacji, analiz, wywiadów, kwerend, ankiet itp. Wyniki badań i obserwacji są opracowywane i przedstawiane na koniec każdego roku w formie sprawozdań lub artykułów naukowych. Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja naukowa nowo pozyskanych zabytków i udzielane są konsultacje merytoryczne oraz realizowane są zajęcia praktyczne dla studentów i praktykantów.

Partnerzy

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny