Struktura organizacyjna

 • Organizator – Rada Miejska
 • Dyrektor Muzeum – mgr Dorota Bill - Skorupa
 • Pracownicy merytoryczni
  • Kustosz dyplomowany, archeolog – dr Mariusz Ziółkowski
  • Asystent muzealny, historyk - dr Gabriela Ziółkowska
  • Adiunkt muzealny, etnolog - mgr Michał Adam Pająk
  • St. bibliotekarz – mgr Jolanta Goździk
  • St. renowator sztuki – opiekun działu sztuki – Grażyna Srebrzyńska
  • Adiunkt muzealny – mgr Dorota Bill - Skorupa
 • Pracownicy administracyjni
  • Główny Księgowy
  • St. asystent administracyjny
 • Pracownicy obsługi
  • Kwalifikowany opiekun ekspozycji (2 osoby)
  • Pomocnik muzealny (2 osoby)
  • Pracownik gospodarczy