Biblioteka

Biblioteka muzealna ma charakter naukowy. Służy rozwojowi i potrzebom uczącej się młodzieży i dorosłych. Zbiór zawiera ponad 9300 książek, czasopism i zbiorów specjalnych z różnych dziedzin wiedzy. Najliczniej reprezentowane są działy stanowiące o zakresie działania Muzeum, tj. etnografia, historia, przyroda, archeologia i sztuka. Szczególny nacisk położony jest na kompletowanie zbioru regionalnego dotyczącego dziejów Tomaszowa Maz. i okolicznych miejscowości. Bardzo wiele tych wydawnictw można znaleźć jedynie w Muzeum, gdyż nie są one dostępne w innych tomaszowskich bibliotekach.

Biblioteka posiada rzadko spotykany zbiór starych dzieł wydanych przed 1900 rokiem. Najstarsze wydawnictwa pochodzą z drugiej połowy XVII wieku (5vol.), z XVIII wieku (22vol.), z XIX wieku (211 vol.). Są to zarówno wydawnictwa polskie, jak i obcojęzyczne, zaopatrzone w pieczęcie, ekslibrisy i superekslibrisy – głównie rodziny Ostrowskich, dawnych właścicieli Tomaszowa Mazowieckiego. Stanowią ważne dokumenty w zakresie historii powszechnej, przepisów rządowych, sztuki i kultury minionej epoki.