TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM
im. Antoniego hr. Ostrowskiego
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. P.O.W 11/15
97 – 200 Tomaszów Maz.
tel. 44 724 48 48


Szanowni Państwo !

Przy Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim od 1966r. działa Towarzystwo Przyjaciół Muzeum mające na celu finansowe wsparcie jego działalności wystawienniczej, wydawniczej i konserwatorskiej, a tak że popularyzatorskiej w kraju i zagranicą. Zachęcamy wszystkich miłośników Muzeum do  przekazywania darowizn lub przyjęcia członkostwa  Towarzystwa, a tym samym zasilenie naszego konta w postaci składek.
Nr. konta – BANK PKO BP.S.A. – 49 1020 3916 0000 0002 0101 7078
Będziemy bardzo wdzięczni za zrozumienie i życzliwość dla działalności, która w całości poświęcona jest wspieraniu funkcjonowania Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz..  Pragniemy, aby Muzeum – miejsce, w którym gromadzi się, przechowuje oraz dokumentuje dziedzictwo historyczne, kulturowe naszego regionu, mogło nadal prowadzić swoją dotychczasową  działalność wspieraną przez Towarzystwo.
Poniżej przedstawiamy wzór deklaracji członkowskiej – wysokość składki rocznej – 20,00 zł. dla członka zwyczajnego, a dla członka wspierającego od 50,00 zł.

DEKLARACJA   CZŁONKOWSKA

Nazwisko i Imię – …………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia – ……………………………………………………………

Adres, ulica, kod pocztowy – ……………………………………………………….

Telefon – ………………………………………………….

Proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego ( wspierającego ) Towarzystwa Przyjaciół Muzeum im.Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Decyzja Zarządu – ……………………………………

……………………………………………………………….                               Podpis

Tomaszów Maz. – ……………………………………

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny