Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM
im. Antoniego hr. Ostrowskiego
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. P.O.W 11/15
97 – 200 Tomaszów Maz.
tel. 44 724 48 48


Szanowni Państwo !

Przy Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim od 1966r. działa Towarzystwo Przyjaciół Muzeum mające na celu finansowe wsparcie jego działalności wystawienniczej, wydawniczej i konserwatorskiej, a tak że popularyzatorskiej w kraju i zagranicą. Zachęcamy wszystkich miłośników Muzeum do  przekazywania darowizn lub przyjęcia członkostwa  Towarzystwa, a tym samym zasilenie naszego konta w postaci składek.
Nr. konta – BANK PKO BP.S.A. – 49 1020 3916 0000 0002 0101 7078
Będziemy bardzo wdzięczni za zrozumienie i życzliwość dla działalności, która w całości poświęcona jest wspieraniu funkcjonowania Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz..  Pragniemy, aby Muzeum – miejsce, w którym gromadzi się, przechowuje oraz dokumentuje dziedzictwo historyczne, kulturowe naszego regionu, mogło nadal prowadzić swoją dotychczasową  działalność wspieraną przez Towarzystwo.
Poniżej przedstawiamy wzór deklaracji członkowskiej – wysokość składki rocznej – 20,00 zł. dla członka zwyczajnego, a dla członka wspierającego od 50,00 zł.

DEKLARACJA   CZŁONKOWSKA

Nazwisko i Imię - …………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia - ……………………………………………………………

Adres, ulica, kod pocztowy - ……………………………………………………….

Telefon - ………………………………………………….

Proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego ( wspierającego ) Towarzystwa Przyjaciół Muzeum im.Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Decyzja Zarządu - ……………………………………

……………………………………………………………….                               Podpis

Tomaszów Maz. - ……………………………………