Muzealna Akademia Malucha

Zainaugurowaliśmy IV Edycję Muzealnej Akademii Malucha

 

mam-logo.gif

Tak krótko , za pomocą rymowanki, można przedstawić główne założenia Muzealnej Akademii Malucha, w skrócie „ MAM

Muzealna Akademia Malucha obejmuje cykl muzealnych zajęć warsztatowych, interdyscyplinarnych, wzbogacanych prezentacjami multimedialnymi, realizowanych metodami aktywnymi, według hasła „ bawiąc - uczyć”, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i materiałów dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum oraz zaproszonych gości - specjalistów różnych dziedzin nauki.

Misją MAM jest zainteresować, zachwycić, zaszczepić szacunek dla  historii, kultury i sztuki, a przede wszystkim dla Muzeum.

Ideą główną Akademii jest promocja Muzeum i zabytków oraz zachęcanie do częstego odwiedzania nie tylko tomaszowskiego Muzeum, ale każdej placówki muzealnej, ponieważ w każdym muzeum można znaleźć coś ciekawego, czegoś nowego się dowiedzieć.  Akademia ma pokazać, że wizyta w muzeum nie musi być nudna i poważna, w muzeum może być naprawdę atrakcyjnie, miło i nietypowo.

Ponadto celem Muzealnej Akademii jest upowszechnianie wiedzy o mieście, regionie, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie kreatywności i aktywności społecznej.

Założeniem MAM są wizyty w Muzeum co najmniej raz w miesiącu (5 - 6 zajęć w semestrze) , czyli uczestniczenie w lekcjach, warsztatach , spotkaniach lub zajęciach terenowych, których terminy uzgadnia opiekun grupy, z wyjątkiem spotkań autorskich, datę tych ostatnich uzgadnia Autor. Zajęcia trwają od 60 do 90 min., każdorazowo są odpłatne - 4 zł./os. Organizator zapewnia pomoce dydaktyczne ( papier, odbitki ksero, flamastry). Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach jako obserwatorzy.. Wykaz tematów możliwych do zrealizowania  w ramach IV edycji MAM każdy opiekun otrzymał wraz z Regulaminem Akademii , i  jest on  dostępny na muzealnej stronie internetowej.

Każdy uczeń w trakcie uroczystej inauguracji I roku, po ślubowaniu, otrzymuje status „ Słuchacza MAM”, indeks ( rodzaj dzienniczka do wpisywania tematów zajęć , daty i pieczątki potwierdzającej uczestnictwo) oraz identyfikator, który uprawnia słuchacza do bezpłatnego zwiedzania  naszej placówki ( oprócz zajęć w ramach MAM)

Jak przystało na Akademię, w MAM rok akademicki podzielony jest na dwa semestry : zimowy i letni.

Semestry zaliczane  są na podstawie wpisów do indeksu oraz listy obecności. Stąd na każde zajęcia słuchacz zobowiązany jest mieć przy sobie indeks i identyfikator. 3 stempelki zaliczają semestr. Słuchacz otrzymuje dyplom zaliczenia semestru, a w przypadku obecności na wszystkich zajęciach dyplom z wyróżnieniem

Program  edukacyjny Muzealna Akademia Malucha cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  I edycję MAM zaczynaliśmy w 2009 roku  z 20 Słuchaczami.

W dniu 5 października br w Sali wystaw czasowych tomaszowskiego Muzeum zainaugurowana została IV Edycja programu, podczas której uczniowie przedstawieniu założeń MAM i ślubowaniu otrzymali status Słuchacza MAM, indeks i identyfikator, a następnie wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „ M jak… Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego. Tradycja i nowoczesność”.

Obecnie MAM liczy 436 Słuchaczy podzielonych na 18 grup, w tym:

163 uczniów na I roku (  Dorota Bloch i uczniowie klasy I a SP 1,Katarzyna Darczyńska i uczniowie klasy I b SP 1, Agnieszka Oleszek i uczniowie klasy I a SP 12 , Dorota Lenarczyk i uczniowie kl. Id,  SP 12,  Barbara Sęk i uczniowie kl. II f SP 1, Katarzyna Wróbel  i uczniowie kl. I d SP 1 oraz p. Sylwia Babicka - Lenarczyk wraz z uczniami kl. Id SP 13)

180 Słuchaczy na II roku i 93 na III roku

I rok prze najbliższe 9 m-cy będzie poznawał zbiory muzealne, wystawy, a także historię, zabytki, osobliwości oraz symbole Tomaszowa, Będą zajęcia, których bohaterem jest miś, 3 x Z , czyli Zabawy, zagadki i zadania cześć grup już zaliczyła pierwsze wizyty w Muzeum….

II i III rok to już bardziej wnikliwe poznawanie specyfiki pracy muzealnika, począwszy od zajęć Muzeum bez tajemnic, po cykl „ Zawód muzealnik - etnograf, archeolog, przyrodnik, bibliotekarz

Wszyscy Słuchacze będą brać udział w spotkaniach autorskich, przewidziane są zajęcia realizowane w scenerii wystaw stałych i czasowych - muzealny mix, spotkania ze sztuką, przyrodą, literaturą, muzyką oraz astronomią

Mam nadzieję, że projekt Muzealnej Akademii Malucha spotka się z dobrym odbiorem, a przede wszystkim spełni oczekiwania słuchaczy MAM, czego sobie i słuchaczom - przyszłym „ Koneserom Kultury” życzę.

Dorota Bill – Skorupa
Koordynator Muzealnej Akademii Malucha
Adiunkt działu oświatowego
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego