Działalność Muzeum

 • naukowo-badawcza
  • badania wykopaliskowe
  • badania penetracyjne
  • obserwacje
  • wywiady
 • wystawiennicza
  • ekspozycje stałe
   • etnograficzna
   • archeologiczna
   • historyczna
   • przyrodnicza
   • sztuki
  • ekspozycje czasowe
   • ze zbiorów własnych
   • ze zbiorów innych muzeów
 • oświatowo-edukacyjna
  • sesje-naukowe
  • prelekcje, wykłady
  • lekcje muzealne
  • warsztaty interaktywne
  • zajęcia terenowe
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • konkursy
  • koncerty
  • kiermasze
  • aukcje

Źródło: „ Oferta produktowa i jej znaczenie w działaniach marketingowych instytucji kultury na przykładzie Muzeum w Tomaszowie Maz.”,  Dorota Bill – Skorupa,  2007