KALENDARIUM  NAJWAŻNIEJSZYCH  WYDARZEŃ
W  HISTORII  MUZEUM  W  TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.


1927 – Tadeusz Seweryn z uczniami Koła Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, działającego przy Seminarium Nauczycielskim im. Tadeusza Rejtana powołuje Muzeum. Pierwsze zbiory gromadzone są w siedzibie SN przy ul. św. Antoniego 57

1933 – Jan Piotr Dekowski zostaje kustoszem. Placówka przenosi się do lokalu przy ul. Mościckiego 6

1935 – zorganizowanie pierwszej wystawy poświęconej malarstwu

1937 – Jubileusz 10 lecia powstania Muzeum i wystawa Jubileuszowa

1939 – likwidacja placówki przez okupanta niemieckiego i zniszczenie 1 739 zgromadzonych przed wojną eksponatów. Zachowują się 73 eksponaty

1945 – reaktywowanie działalności Muzeum przez J.P. Dekowskiego. Organizatorem placówki był Oddział PTK. Zbiory gromadzone były w budynku szkolnym przy ul. św. Tekli 3 (obecnie ul. Barlickiego). Do  czerwca 1945 r. pozyskano 295 nowych eksponatów. Pod koniec roku Muzeum zostaje przeniesione do lokalu przy ul. św. Antoniego 24

1947 – otwarcie pierwszej po wojnie stałej ekspozycji etnograficznej. Zbiory liczą 1 500 eksponatów

1949 – upaństwowienie Muzeum. Funkcje kierownika obejmuje Jan Piotr Dekowski

1950 – przeniesienie Muzeum do pałacu Antoniego hr. Ostrowskiego. Wpisanie pałacu do rejestru zabytków.

1951 – otwarcie stałej ekspozycji etnograficznej

1952 – powołanie działu przyrodniczego

1956 – funkcję kierownika Muzeum obejmuje Józef Jastrzębski

1958 – organizatorem Muzeum zostaje Wydział Kultury Prezydium WRN w Łodzi

1958 – 68 – kapitalny remont pałacu połączony z adaptacją budynku dla celów muzealnych

1961 – przejęcie Muzeum przez Wydział Kultury Prezydium MRN w Tomaszowie Maz. (od 1975 r. Urząd Miejski)

1964 – otwarcie stałej ekspozycji przyrodniczej

1966 – założenie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

1969 – otwarcie pierwszej stałej ekspozycji historycznej

1974 – udostępnienie pierwszej stałej ekspozycji archeologicznej. Zbiory ogółem liczą ponad 10 tys. eksponatów

1976 – powołanie Oddziału Piotrkowskiego STL

1982 – funkcje dyrektora obejmuje Ryszard Kotewicz

1984 – dyrektorem Muzeum zostaje Irena Góźdź.

1991 –  Wiesława Bogurat przejmuje obowiązki dyrektora. Zbiory liczą 20.246 eksponatów.

2006 – rozpoczęcie kolejnego remontu budynku pałacu. Zbiory liczą 27.749 w tym dział :

  • archeologiczny – 2.593
  • etnograficzny –  8.670
  • historyczny i numizmatyczny – 5.465
  • przyrodniczy – 10.147
  • sztuki – 874

2007 – otwarcie pierwszej stałej ekspozycji działu sztuki

2008 – zakończenie remontu wnętrz pałacowych i otwarcie wystaw stałych w nowej aranżacji plastycznej

2014 – na stanowisko dyrektora powołana zostaje Dorota Bill – Skorupa

2019 –zbiory liczą 30484 muzealia

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny