Kalendarium

KALENDARIUM  NAJWAŻNIEJSZYCH  WYDARZEŃ
W  HISTORII  MUZEUM  W  TOMASZOWIE  MAZ.


1927 – Tadeusz Seweryn z uczniami Koła Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, działającego przy Seminarium Nauczycielskim im. Tadeusza Rejtana powołuje Muzeum. Pierwsze zbiory gromadzone są w siedzibie SN przy ul. św. Antoniego 57

1933 – Jan Piotr Dekowski zostaje kustoszem. Placówka przenosi się do lokalu przy ul. Mościckiego 6

1935 – zorganizowanie pierwszej wystawy poświęconej malarstwu

1937 – Jubileusz 10 lecia powstania Muzeum i wystawa Jubileuszowa

1939 – likwidacja placówki przez okupanta niemieckiego i zniszczenie 1 739 zgromadzonych przed wojną eksponatów. Zachowują się 73 eksponaty

1945 – reaktywowanie działalności Muzeum przez J.P. Dekowskiego. Organizatorem placówki był Oddział PTK. Zbiory gromadzone były w budynku szkolnym przy ul. św. Tekli 3 (obecnie ul. Barlickiego). Do  czerwca 1945 r. pozyskano 295 nowych eksponatów. Pod koniec roku Muzeum zostaje przeniesione do lokalu przy ul. św. Antoniego 24

1947 – otwarcie pierwszej po wojnie stałej ekspozycji etnograficznej. Zbiory liczą 1 500 eksponatów

1949 – upaństwowienie Muzeum. Funkcje kierownika obejmuje Jan Piotr Dekowski

1950 – przeniesienie Muzeum do pałacu Antoniego hr. Ostrowskiego. Wpisanie pałacu do rejestru zabytków.

1951 – otwarcie stałej ekspozycji etnograficznej

1952 – powołanie działu przyrodniczego

1956 – funkcję kierownika Muzeum obejmuje Józef Jastrzębski

1958 – organizatorem Muzeum zostaje Wydział Kultury Prezydium WRN w Łodzi

1958 - 68 – kapitalny remont pałacu połączony z adaptacją budynku dla celów muzealnych

1961 – przejęcie Muzeum przez Wydział Kultury Prezydium MRN w Tomaszowie Maz. (od 1975 r. Urząd Miejski)

1964 – otwarcie stałej ekspozycji przyrodniczej

1966 – założenie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

1969 – otwarcie pierwszej stałej ekspozycji historycznej

1974 – udostępnienie pierwszej stałej ekspozycji archeologicznej. Zbiory ogółem liczą ponad 10 tys. eksponatów

1976 – powołanie Oddziału Piotrkowskiego STL

1982 – funkcje dyrektora obejmuje Ryszard Kotewicz

1984 – dyrektorem Muzeum zostaje Irena Góźdź.

1991 –  Wiesława Bogurat przejmuje obowiązki dyrektora. Zbiory liczą 20.246 eksponatów.

2006 – rozpoczęcie kolejnego remontu budynku pałacu. Zbiory liczą 27.749 w tym dział :

  • archeologiczny - 2.593
  • etnograficzny -  8.670
  • historyczny i numizmatyczny - 5.465
  • przyrodniczy - 10.147
  • sztuki - 874

2007 – otwarcie pierwszej stałej ekspozycji działu sztuki

2008 – zakończenie remontu wnętrz pałacowych i otwarcie wystaw stałych w nowej aranżacji plastycznej