Opublikowano: 25 września 2014

27 września br. przypada 75. rocznica powołania do życia POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. Istnienie polskiej konspiracji podczas II wojny światowej zapoczątkowała założona w kapitulującej Warszawie organizacja o  nazwie Służba Zwycięstwu Polski. Polskie Państwo Podziemne nie miało swojego odpowiednika w całej okupowanej przez Niemców Europie.

Dla uczczenia tej doniosłej rocznicy Muzeum w Tomaszowie Maz. zorganizowało w  dniu 23 września br. sesję naukową zatytułowaną  „POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945”,którą prowadził starszy kustosz Andrzej Kędzierski.Rok 2014-w zwiazku z setną rocznicą urodzin Jana Karskiego-ustanowiony został przez Sejm Rzeczpospolitej „Rokiem Karskiego”.Sesja rozpoczęła się w związku z tym prezentacją krótkiego filmu reklamującego wystawę „Jan Karski.Człowiek Wolności” przygotowaną przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.Także pierwszy referat dr Łukasza Jasiny poświęcony był tej wybitnej postaci Polskiego Państwa Podziemnego .Pozostałe referaty dotyczyły różnych wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem polskiej konspiracji w latach II wojny światowej:działalności struktur centralnych armii Polskiego Państwa Podziemnego/SZP-ZWZ-AK/-prof.W.Jarno;lotniczego wsparcia Armii Krajowej-dr T.Matuszak;działań psychologicznych stosowanych przez polską konspirację wobec niemieckich cywilów i żołnierzy -mgr A.Ossowski;form upamiętnienia Polskiego Państwa Podziemnego realizowanych w okresie powojennym-mgr G.Wróbel.Sesja spotkała się z dużym zainteresowaniem przede wszystkim tomaszowskiej młodzieży.Przybyła młodzież reprezentowała m.in.I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące,Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Na sesję przybyli także przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, archiwum państwowego w Tomaszowie Maz.,miejscowego Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zaprezentowane referaty przyczyniły się z pewnością do podniesienia poziomu wiedzy na tak ważny temat jakim jest historia fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego działającego pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945.

Materiały zaprezentowane na sesji wydane zostały drukiem.Wydawnictwo sesyjne nosi tytuł identyczny jak sama sesja”Polskie Państwo Podziemne 1939-1945″. Można je nabyć w cenie 18 zł w tomaszowskim Muzeum.

Andrzej Kędzierski

Zobacz również

Wykład o modzie romantycznej
Zapraszam Państwa do eksplorowania świata mody z okresu romantyzmu. Jak ubierała się Józefa z Morskich Ostrowska oraz Antonii hrabia Ostrowski? Co to...
Więcej
Polacy ratujący Żydów w okresie II wojny światowej
Zajęcie terytorium Polski przez III Rzeszę Niemiecką oznaczało śmiertelne zagrożenie dla ludności żydowskiej, stanowiącej w chwili wybuchu II wojny światowej ok....
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia
Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 11:00 - 15:00
Śr. 11:00 - 15:00
Czw. 11:00 - 15:00
Pt. 12:00 - 18:00
Sob. 11:00 - 15:00
Niedz. 11:00 - 15:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00

Bilety na wystawy stałe
Ulgowy 2,00 zł
Normalny 3,00 zł
Rodzinny 6,00 zł
Sobota bezpłatnie