Opublikowano: 25 września 2014

27 września br. przypada 75. rocznica powołania do życia POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. Istnienie polskiej konspiracji podczas II wojny światowej zapoczątkowała założona w kapitulującej Warszawie organizacja o  nazwie Służba Zwycięstwu Polski. Polskie Państwo Podziemne nie miało swojego odpowiednika w całej okupowanej przez Niemców Europie.

Dla uczczenia tej doniosłej rocznicy Muzeum w Tomaszowie Maz. zorganizowało w  dniu 23 września br. sesję naukową zatytułowaną  „POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945”,którą prowadził starszy kustosz Andrzej Kędzierski.Rok 2014-w zwiazku z setną rocznicą urodzin Jana Karskiego-ustanowiony został przez Sejm Rzeczpospolitej „Rokiem Karskiego”.Sesja rozpoczęła się w związku z tym prezentacją krótkiego filmu reklamującego wystawę „Jan Karski.Człowiek Wolności” przygotowaną przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.Także pierwszy referat dr Łukasza Jasiny poświęcony był tej wybitnej postaci Polskiego Państwa Podziemnego .Pozostałe referaty dotyczyły różnych wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem polskiej konspiracji w latach II wojny światowej:działalności struktur centralnych armii Polskiego Państwa Podziemnego/SZP-ZWZ-AK/-prof.W.Jarno;lotniczego wsparcia Armii Krajowej-dr T.Matuszak;działań psychologicznych stosowanych przez polską konspirację wobec niemieckich cywilów i żołnierzy -mgr A.Ossowski;form upamiętnienia Polskiego Państwa Podziemnego realizowanych w okresie powojennym-mgr G.Wróbel.Sesja spotkała się z dużym zainteresowaniem przede wszystkim tomaszowskiej młodzieży.Przybyła młodzież reprezentowała m.in.I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące,Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Na sesję przybyli także przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, archiwum państwowego w Tomaszowie Maz.,miejscowego Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zaprezentowane referaty przyczyniły się z pewnością do podniesienia poziomu wiedzy na tak ważny temat jakim jest historia fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego działającego pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945.

Materiały zaprezentowane na sesji wydane zostały drukiem.Wydawnictwo sesyjne nosi tytuł identyczny jak sama sesja”Polskie Państwo Podziemne 1939-1945″. Można je nabyć w cenie 18 zł w tomaszowskim Muzeum.

Andrzej Kędzierski

Zobacz również

Tomaszowianie – ofiary zbrodni katyńskiej
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wiosną 1940 r. stalinowskie NKWD dokonało mordu na co najmniej 21 768...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia
Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 11:00 - 15:00
Śr. 11:00 - 15:00
Czw. 11:00 - 15:00
Pt. 10:00 - 15:00
Sob. 11:00 - 15:00
Niedz. 11:00 - 15:00
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00
Bilety na wystawy stałe
Bilet wstępu normalny 8,00 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
Sobota wstęp bezpłatny