Opublikowano: 25 września 2014

27 września br. przypada 75. rocznica powołania do życia POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. Istnienie polskiej konspiracji podczas II wojny światowej zapoczątkowała założona w kapitulującej Warszawie organizacja o  nazwie Służba Zwycięstwu Polski. Polskie Państwo Podziemne nie miało swojego odpowiednika w całej okupowanej przez Niemców Europie.

Dla uczczenia tej doniosłej rocznicy Muzeum w Tomaszowie Maz. zorganizowało w  dniu 23 września br. sesję naukową zatytułowaną  „POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945”,którą prowadził starszy kustosz Andrzej Kędzierski.Rok 2014-w zwiazku z setną rocznicą urodzin Jana Karskiego-ustanowiony został przez Sejm Rzeczpospolitej „Rokiem Karskiego”.Sesja rozpoczęła się w związku z tym prezentacją krótkiego filmu reklamującego wystawę „Jan Karski.Człowiek Wolności” przygotowaną przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.Także pierwszy referat dr Łukasza Jasiny poświęcony był tej wybitnej postaci Polskiego Państwa Podziemnego .Pozostałe referaty dotyczyły różnych wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem polskiej konspiracji w latach II wojny światowej:działalności struktur centralnych armii Polskiego Państwa Podziemnego/SZP-ZWZ-AK/-prof.W.Jarno;lotniczego wsparcia Armii Krajowej-dr T.Matuszak;działań psychologicznych stosowanych przez polską konspirację wobec niemieckich cywilów i żołnierzy -mgr A.Ossowski;form upamiętnienia Polskiego Państwa Podziemnego realizowanych w okresie powojennym-mgr G.Wróbel.Sesja spotkała się z dużym zainteresowaniem przede wszystkim tomaszowskiej młodzieży.Przybyła młodzież reprezentowała m.in.I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące,Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Na sesję przybyli także przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, archiwum państwowego w Tomaszowie Maz.,miejscowego Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zaprezentowane referaty przyczyniły się z pewnością do podniesienia poziomu wiedzy na tak ważny temat jakim jest historia fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego działającego pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945.

Materiały zaprezentowane na sesji wydane zostały drukiem.Wydawnictwo sesyjne nosi tytuł identyczny jak sama sesja”Polskie Państwo Podziemne 1939-1945″. Można je nabyć w cenie 18 zł w tomaszowskim Muzeum.

Andrzej Kędzierski

Zobacz również

Uratujmy wspólnie gąsienice ROSI
„ROSI” to unikatowy transporter opancerzony Sd.Kfz. 251 wydobyty z odmętów rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim w 1996 r. Dzięki staraniom wielu pasjonatów oraz...
Więcej
Wystawa dotycząca fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic
Szanowni Tomaszowianie, pod koniec tego roku tomaszowskie Muzeum planuje otwarcie wystawy dotyczącej fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic. Chcemy sięgnąć...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny