Opublikowano: 18 stycznia 2010

W dniach 13-15 stycznia br. w sali wystaw czasowych Muzeum odbyły się bezpłatne warsztaty ekologiczne towarzyszące czasowej wystawie pt. „Dzika Polska”, która będzie eksponowana do 25 lutego.

Warsztaty poprowadziła Pani Iwona Kukowka , przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Pracownia w swej szerokiej działalności odwołuje się do założeń filozofii ekologii głębokiej – nazwanej tak przez profesora Arne Naessa, „filozofii odrzucającej dzielący antropocentryzm i zwracającej się ku tradycjom niepodzielności świata”.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych , gimnazjum i szkoły średniej . W sumie wzięło udział 170 uczniów.

Warsztaty miały na celu uświadomić uczniom , że człowiek i przyroda to jedność. Uczniowie poprzez gry poznali 4 prawdy przyrody :

  1. Wszystko w przyrodzie powiązane jest ze sobą
  2. W przyrodzie wszystko ma swoje miejsce
  3. Nie ma obiadu za darmo
  4. Przyroda wie najlepiej.

Celem warsztatów było uwrażliwienie na piękno przyrody i problemy jej niszczenia, uświadomienie, że ochrona przyrody, to nic innego jak ochrona nas samych, ponieważ jesteśmy jej częścią i bez niej nie możemy żyć.
Myślę, że takie głębsze, bardziej filozoficzne spojrzenie na ekologię wpłynie na kształtowanie się trwałych postaw cechujących się odpowiedzialnością za dobry stan lokalnej przyrody.

Wystawa i warsztaty są częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Szkoły dla przyrody” realizowanej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. W ramach kampanii, w województwach śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim realizowanych jest obecnie 10 szkolnych projektów ochrony lokalnych wartości przyrodniczych.

Wystawa fotograficzna „Dzika Polska” to artystyczne zdjęcia ukazujące najpiękniejsze, najdziksze, najcenniejsze przyrodniczo miejsca w Polsce.
Autorami zdjęć są: Wiktor Wołkow, Jan Walencik, Artur Tabor, Saturnina i Artur Homan, Antoni Kasprzak, Tomasz Ogrodowczyk, Jacek Więckowski, Piotr Fiedorowicz, Piotr Morawski, Jacek Szarek, Przemysław Kunysz, Marta Lelek, Janusz Korbel, Jacek Zachara i Ryszard Kulik.

Celem wystawy jest zachęcenie zwiedzających do zwrócenia uwagi na ginący obok nas świat przyrody . Z wystawą Dzika Polska związane jest istnienie Mapy Dzikiej Polski, która ukazuje zarówno miejsca gdzie wciąż jeszcze żyje dzika przyroda, jak też wskazuje na istniejące zagrożenia. Obrazuje ona skalę zagrożeń cennych obszarów przyrodniczych i wskazuje, co i gdzie powinniśmy chronić pamiętając słowa Henry Davida Thoreau, że „W dzikości jest przetrwanie świata”.

Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne.

Mgr Ewa Przybysz
Kustosz działu przyrodniczego

Zobacz również

Wykaz ulic Tomaszowa Mazowieckiego – nazwy dzisiejsze i historyczne
Publikujemy wykaz ulic Tomaszowa Mazowieckiego wraz z ich historycznymi nazwami, używanymi w ciągu dwóch wieków dziejów miasta. Na ilustracjach fragmenty planów Tomaszowa...
Więcej
Spotkanie z p. Mieczysławem Górą odwołane!
Niestety jesteśmy zmuszeni odwołać spotkanie z p. Mieczysławem Górą. O nowym terminie spotkania poinformujemy Państwa we właściwym czasie.  
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia
Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 - 15:45
Śr. 10:00 - 15:45
Czw. 10:00 - 15:45
Pt. 10:00 - 15:45
Sob. 10:00 - 15:45
Niedz. 10:00 - 15:45
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00
Bilety na wystawy stałe
Bilet wstępu normalny 8,00 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
Sobota wstęp bezpłatny