Opublikowano: 18 stycznia 2010

W dniach 13-15 stycznia br. w sali wystaw czasowych Muzeum odbyły się bezpłatne warsztaty ekologiczne towarzyszące czasowej wystawie pt. „Dzika Polska”, która będzie eksponowana do 25 lutego.

Warsztaty poprowadziła Pani Iwona Kukowka , przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Pracownia w swej szerokiej działalności odwołuje się do założeń filozofii ekologii głębokiej – nazwanej tak przez profesora Arne Naessa, „filozofii odrzucającej dzielący antropocentryzm i zwracającej się ku tradycjom niepodzielności świata”.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych , gimnazjum i szkoły średniej . W sumie wzięło udział 170 uczniów.

Warsztaty miały na celu uświadomić uczniom , że człowiek i przyroda to jedność. Uczniowie poprzez gry poznali 4 prawdy przyrody :

  1. Wszystko w przyrodzie powiązane jest ze sobą
  2. W przyrodzie wszystko ma swoje miejsce
  3. Nie ma obiadu za darmo
  4. Przyroda wie najlepiej.

Celem warsztatów było uwrażliwienie na piękno przyrody i problemy jej niszczenia, uświadomienie, że ochrona przyrody, to nic innego jak ochrona nas samych, ponieważ jesteśmy jej częścią i bez niej nie możemy żyć.
Myślę, że takie głębsze, bardziej filozoficzne spojrzenie na ekologię wpłynie na kształtowanie się trwałych postaw cechujących się odpowiedzialnością za dobry stan lokalnej przyrody.

Wystawa i warsztaty są częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Szkoły dla przyrody” realizowanej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. W ramach kampanii, w województwach śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim realizowanych jest obecnie 10 szkolnych projektów ochrony lokalnych wartości przyrodniczych.

Wystawa fotograficzna „Dzika Polska” to artystyczne zdjęcia ukazujące najpiękniejsze, najdziksze, najcenniejsze przyrodniczo miejsca w Polsce.
Autorami zdjęć są: Wiktor Wołkow, Jan Walencik, Artur Tabor, Saturnina i Artur Homan, Antoni Kasprzak, Tomasz Ogrodowczyk, Jacek Więckowski, Piotr Fiedorowicz, Piotr Morawski, Jacek Szarek, Przemysław Kunysz, Marta Lelek, Janusz Korbel, Jacek Zachara i Ryszard Kulik.

Celem wystawy jest zachęcenie zwiedzających do zwrócenia uwagi na ginący obok nas świat przyrody . Z wystawą Dzika Polska związane jest istnienie Mapy Dzikiej Polski, która ukazuje zarówno miejsca gdzie wciąż jeszcze żyje dzika przyroda, jak też wskazuje na istniejące zagrożenia. Obrazuje ona skalę zagrożeń cennych obszarów przyrodniczych i wskazuje, co i gdzie powinniśmy chronić pamiętając słowa Henry Davida Thoreau, że „W dzikości jest przetrwanie świata”.

Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne.

Mgr Ewa Przybysz
Kustosz działu przyrodniczego

Zobacz również

Uratujmy wspólnie gąsienice ROSI
„ROSI” to unikatowy transporter opancerzony Sd.Kfz. 251 wydobyty z odmętów rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim w 1996 r. Dzięki staraniom wielu pasjonatów oraz...
Więcej
Wystawa dotycząca fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic
Szanowni Tomaszowianie, pod koniec tego roku tomaszowskie Muzeum planuje otwarcie wystawy dotyczącej fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic. Chcemy sięgnąć...
Więcej

Partnerzy

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny