Opublikowano: 16 października 2014

W ramach obchodów stulecia Czynu Legionowego Muzeum w Tomaszowie Maz. przygotowało wystawę czasową zatytułowaną „Legiony to żołnierska nuta…” .Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce w dniu 15 października br.

W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. ,radni Rady Miejskiej w Tomaszowie Maz., członkowie Rady Muzeum, dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb., pracownicy Oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Maz., członkowie Związku Piłsudczyków w Tomaszowie Maz., dyrektor Skansenu Rzeki Pilicy, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. Obecne były także lokalne media .Na otwarcie wystawy licznie przybyła młodzież szkół tomaszowskich reprezentująca I Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 3 oraz Gimnazjum nr 7. Uroczystość uświetnił chór z I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie, który zaśpiewał „Marsz Pierwszej Brygady”. Zebranych gości powitała dyrektor Muzeum mgr Dorota Bill-Skorupa. Następnie starszy kustosz Andrzej Kędzierski w krótkim wystąpieniu omówił historię powstania Legionów Polskich oraz przedstawił związki Tomaszowa Maz. z Legionami. Po tym wystąpieniu wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania wystawy.

Nieprzypadkowo wystawa otwarta została właśnie w połowie października. Dokładnie sto lat temu w połowie października 1914 r. wyruszyła z Tomaszowa pierwsza grupa ochotników do Legionów Polskich. Grupę stanowiło 14 skautów –uczniów lub wychowanków ówczesnej Szkoły Handlowej/obecne I LO/. Udali się oni do pobliskiego Piotrkowa, gdzie zaciągnęli się do Legionów. Przez niemal cały październik 1914 r. Piotrków znajdował się w rękach wojsk niemieckich. Wiadomo, że wraz z Niemcami wkroczył wówczas do Piotrkowa pierwszy oddział legionistów. Tomaszowianie zapewne przyłączyli się do tegoż oddziału lub zostali wysłani z Piotrkowa do Małopolski, gdzie formowały się kolejne oddziały legionowe. Za tą pierwszą grupą ochotników do Legionów w latach 1915-1916 podążyli kolejni tomaszowianie oraz mieszkańcy pobliskich wsi. Jak obliczają historycy ogółem szeregi legionowe zasiliło około sto osób wywodzących się z Tomaszowa i najbliższych okolic.
Na wystawie „Legiony to żołnierska nuta…” prezentujemy sylwetki kilkudziesięciu tomaszowskich legionistów. Pokazujemy ich fotografie i dokumenty. Na uwagę zasługują archiwalia wyłożone na ekspozycji -Księga Werbunkowa Legionów Polskich z Piotrkowa Tryb./są tam nazwiska przynajmniej kilkunastu tomaszowian/ z lat 1915-1916 oraz spis tomaszowskich legionistów sporządzony przez miejscowy Magistrat w 1916 r. Całość wystawy uzupełniona jest militariami z okresu I wojny światowej: tzw. sztuką okopową związaną tematycznie z Legionami oraz elementami wyposażenia i uzbrojenia produkcji austriackiej używanymi przez żołnierzy legionowych/Legiony były przecież formalnie częścią armii Austro -Węgierskiej/. Duże zainteresowanie wzbudzi także replika munduru żołnierza Legionów Polskich.

Wystawa zorganizowana została wspólnymi siłami Muzeum w Tomaszowie Maz., Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb., Oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Maz., Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. ,Koła Związku Piłsudczyków w Tomaszowie Maz. oraz kolekcjonerów prywatnych.

Ekspozycję będzie można zwiedzać w tomaszowskim Muzeum do 23 listopada br.

Dla młodzieży szkolnej będą realizowane przez opiekuna działu historii mgr Andrzeja Kędzierskiego lekcje muzealne poświęcone historii Tomaszowa w okresie I wojny światowej oraz związkom naszego miasta z Legionami Polskimi. Uczestnictwo w lekcjach muzealnych będzie dla zainteresowanych grup warunkiem wzięcia udziału w grach miejskich, których tematem będzie poznawanie miejsc szczególnie związanych z historią Tomaszowa z lat 1914-1918.

Wszystkich zainteresowanych historią Legionów Polskich serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy. Zapraszamy także nauczycieli historii i młodzież szkół tomaszowskich do jak najliczniejszego zapoznania się z ekspozycją i wzięcia udziału w grze miejskiej.

Mgr Andrzej Kędzierski

Zobacz również

Tomaszowianie w powstaniu styczniowym
„Nie niewolnicy to byli, na arkanie przemocy do boju ciągnięci, lecz dobrowolni ofiarnicy wysokich ołtarzy. Ze światłem idei w głowach, z ogniem...
Więcej
76. rocznica wyzwolenia Tomaszowa Mazowieckiego. Filatelistyczne ciekawostki ze stycznia 1945 r.
18 stycznia 1945 r. wojska radzieckie I Frontu Białoruskiego (11 Korpus Pancerny pod dowództwem gen. mjr. Iwana Iwanowicza Juszczuka) zajął Tomaszów...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum tymczasowo zamknięte.

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia
Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 11:00 - 15:00
Śr. 11:00 - 15:00
Czw. 11:00 - 15:00
Pt. 12:00 - 18:00
Sob. 11:00 - 15:00
Niedz. 11:00 - 15:00
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00
Bilety na wystawy stałe
Ulgowy 2,00 zł
Normalny 3,00 zł
Rodzinny 6,00 zł
Sobota bezpłatnie