Opublikowano: 16 października 2014

W ramach obchodów stulecia Czynu Legionowego Muzeum w Tomaszowie Maz. przygotowało wystawę czasową zatytułowaną „Legiony to żołnierska nuta…” .Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce w dniu 15 października br.

W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. ,radni Rady Miejskiej w Tomaszowie Maz., członkowie Rady Muzeum, dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb., pracownicy Oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Maz., członkowie Związku Piłsudczyków w Tomaszowie Maz., dyrektor Skansenu Rzeki Pilicy, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. Obecne były także lokalne media .Na otwarcie wystawy licznie przybyła młodzież szkół tomaszowskich reprezentująca I Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 3 oraz Gimnazjum nr 7. Uroczystość uświetnił chór z I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie, który zaśpiewał „Marsz Pierwszej Brygady”. Zebranych gości powitała dyrektor Muzeum mgr Dorota Bill-Skorupa. Następnie starszy kustosz Andrzej Kędzierski w krótkim wystąpieniu omówił historię powstania Legionów Polskich oraz przedstawił związki Tomaszowa Maz. z Legionami. Po tym wystąpieniu wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania wystawy.

Nieprzypadkowo wystawa otwarta została właśnie w połowie października. Dokładnie sto lat temu w połowie października 1914 r. wyruszyła z Tomaszowa pierwsza grupa ochotników do Legionów Polskich. Grupę stanowiło 14 skautów –uczniów lub wychowanków ówczesnej Szkoły Handlowej/obecne I LO/. Udali się oni do pobliskiego Piotrkowa, gdzie zaciągnęli się do Legionów. Przez niemal cały październik 1914 r. Piotrków znajdował się w rękach wojsk niemieckich. Wiadomo, że wraz z Niemcami wkroczył wówczas do Piotrkowa pierwszy oddział legionistów. Tomaszowianie zapewne przyłączyli się do tegoż oddziału lub zostali wysłani z Piotrkowa do Małopolski, gdzie formowały się kolejne oddziały legionowe. Za tą pierwszą grupą ochotników do Legionów w latach 1915-1916 podążyli kolejni tomaszowianie oraz mieszkańcy pobliskich wsi. Jak obliczają historycy ogółem szeregi legionowe zasiliło około sto osób wywodzących się z Tomaszowa i najbliższych okolic.
Na wystawie „Legiony to żołnierska nuta…” prezentujemy sylwetki kilkudziesięciu tomaszowskich legionistów. Pokazujemy ich fotografie i dokumenty. Na uwagę zasługują archiwalia wyłożone na ekspozycji -Księga Werbunkowa Legionów Polskich z Piotrkowa Tryb./są tam nazwiska przynajmniej kilkunastu tomaszowian/ z lat 1915-1916 oraz spis tomaszowskich legionistów sporządzony przez miejscowy Magistrat w 1916 r. Całość wystawy uzupełniona jest militariami z okresu I wojny światowej: tzw. sztuką okopową związaną tematycznie z Legionami oraz elementami wyposażenia i uzbrojenia produkcji austriackiej używanymi przez żołnierzy legionowych/Legiony były przecież formalnie częścią armii Austro -Węgierskiej/. Duże zainteresowanie wzbudzi także replika munduru żołnierza Legionów Polskich.

Wystawa zorganizowana została wspólnymi siłami Muzeum w Tomaszowie Maz., Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb., Oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Maz., Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. ,Koła Związku Piłsudczyków w Tomaszowie Maz. oraz kolekcjonerów prywatnych.

Ekspozycję będzie można zwiedzać w tomaszowskim Muzeum do 23 listopada br.

Dla młodzieży szkolnej będą realizowane przez opiekuna działu historii mgr Andrzeja Kędzierskiego lekcje muzealne poświęcone historii Tomaszowa w okresie I wojny światowej oraz związkom naszego miasta z Legionami Polskimi. Uczestnictwo w lekcjach muzealnych będzie dla zainteresowanych grup warunkiem wzięcia udziału w grach miejskich, których tematem będzie poznawanie miejsc szczególnie związanych z historią Tomaszowa z lat 1914-1918.

Wszystkich zainteresowanych historią Legionów Polskich serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy. Zapraszamy także nauczycieli historii i młodzież szkół tomaszowskich do jak najliczniejszego zapoznania się z ekspozycją i wzięcia udziału w grze miejskiej.

Mgr Andrzej Kędzierski

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny