Opublikowano: 13 maja 2013

Z ekologią na ty – podsumowanie programu edukacyjnego dla klas IV, realizowanego w Muzeum w Tomaszowie Mazowiecki im. Antoniego hr. Ostrowskiego, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Od września 2012 r. do maja br. kustosz działu przyrodniczego realizowała autorski program edukacyjny pt. „Z ekologią na ty” . W Programie uczestniczyło 277 dzieci , byli nimi uczniowie klas III, IV i V reprezentujący wszystkie tomaszowskie szkoły podstawowe oraz jedna grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego . Celem Programu było uświadomienie co to jest ekologia, czym zajmują się ekolodzy oraz kształcenie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi każde zajęcia, były wzbogacone prezentacją multimedialną: Zabytki przyrody powiatu tomaszowskiego, Podstawy ekologii, Las fabryką życia, Ślady zwierząt, Ekologiczny styl życia. Moda czy konieczność?, a zakupione pomoce edukacyjne uatrakcyjniały zajęcia warsztatowe. Uczniowie mogli zapoznać się z gatunkami drzew, posłuchać odgłosów lasu, zabawić się w tropiciela zwierząt leśnych. Wiele emocji wzbudziło Leśne Koło Fortuny, ta forma nauki bardzo się podobała. Każde zajęcia kończyły się testem sprawdzającym stan zdobytej wiedzy. Wyłonieni najlepsi uczniowie przeszli do II etapu wiedzy ekologicznej. W programie przewidziany był również konkurs plastyczny „Ekologia w domu”. Laureaci konkursów oprócz nagród rzeczowych , pojechali na wycieczkę do Przedborskiego Parku Krajobrazowego, którą dofinansował WFOŚiGW w Łodzi.

10 maja odbyło się uroczyste podsumowanie Programu. Gościem specjalnym uroczystości był leśnik z Nadleśnictwa Smardzewice, Tomasz Rogaczewski , który nie tylko opowiedział dzieciom o szkółce, ale przyniósł ze sobą kilka sadzonek drzew, które dzieci mogły dotykać oraz przekonać się jak ciężkie jest poroże jelenia. Każdy uczestnik programu edukacyjnego otrzymał torbę ekologiczną na zakupy i zakładkę – linijkę. Gadżety te mają przypominać , że ekologicznie żyć może każdy z nas świadomie oszczędzając wodę i energię, segregując śmieci. Ekologiczny styl życia jest jedynym ratunkiem dla środowiska.Mam nadzieję, że stanie się stylem życia każdego uczestnika programu.

Na koniec chciałabym podkreślić, że program ten mógł być zrealizowany dzięki nauczycielom, którzy wyrazili chęć poszerzenia wiedzy swoich uczniów i z wielkim poświęceniem przychodzili na zajęcia z uczniami. Chciałabym jeszcze raz serdecznie podziękować i wyrazić wielką wdzięczność. W programie udział wzięli :

  • SP Nr 1 – dwie klasy IV – opiekunowie, panie Krystyna Mazek i Ewelina Harasimowicz oraz dwie klasy III – opiekunowie, panie Anna Pilas i Joanna Walczak
  • SP Nr 7 – klas IV – opiekun pani Ewa Kujda
  • SP Nr 12 – klasa IV – opiekun pani Dorota Kobalczyk, klasa III – opiekun pani Renata Hajduk, klasa V – opiekun pani Wanda Popławska
  • SP Nr 13 – klasa IV – opiekun pani Katarzyna Kowalska
  • SP Nr 14 – klasa IV – opiekun pani Elżbieta Obiała, klasa V – opiekun pani Urszula Gurak
  • ZS Nr 4 – klasa IV – opiekun pan Jerzy Wolaniuk
  • ZS Nr 8 – klasa IV – opiekun pani Halina Malej, klasa V – opiekun pani Adrianna Adamska-Mundzia
  • SOS-W – opiekun pan Ireneusz Zakrzewski.

Ewa Przybysz
Kustosz działu przyrodniczego

Zobacz również

Uratujmy wspólnie gąsienice ROSI
„ROSI” to unikatowy transporter opancerzony Sd.Kfz. 251 wydobyty z odmętów rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim w 1996 r. Dzięki staraniom wielu pasjonatów oraz...
Więcej
Wystawa dotycząca fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic
Szanowni Tomaszowianie, pod koniec tego roku tomaszowskie Muzeum planuje otwarcie wystawy dotyczącej fragmentu przeszłości geologicznej naszego miasta i okolic. Chcemy sięgnąć...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 9:00 – 16:00
Śr. 9:00 – 16:00
Czw. 9:00 – 16:00
Pt. 9:00 – 16:00
Sob. 10:00 – 16:00
Niedz. 10:00 – 16:00

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny