Dyplom pochwalny ze Szkoły Aleksandryjskiej

Opublikowano: 1 kwietnia 2014

MUZEALNY  OBIEKT  MIESIĄCA – KWIECIEŃ 2014.

Dyplom pochwalny ze Szkoły Aleksandryjskiej.

dyplom_pochwalny.JPG
Tomaszowska szkoła miejska tzw. Szkoła Aleksandryjska/zwana Aleksandrówką/ była rosyjską szkołą państwową o charakterze elementarnym /niższym 4-klasowym gimnazjum/. Szkoły tego typu powstawały na terenie całego Królestwa/zabór rosyjski/ i były całkowicie finansowane przez państwo.

Pierwszym zakładem oświatowym mającym nieco większe ambicje edukacyjne była w naszym mieście właśnie wspomniana tzw. Szkoła Aleksandryjska założona w roku 1880 w specjalnie wybudowanym dla niej budynku mieszczącym się przy ulicy Tkackiej.

W 1889 r. zrodził się projekt, aby tomaszowską Aleksandrówkę przekształcić w 6-klasowe gimnazjum wyższego stopnia. Zamierzenie to nie zostało zrealizowane, ponieważ koszty utrzymania tego typu szkoły wynoszące 12 tysięcy rubli rocznie musiałoby przejąć miasto, a Magistrat w Tomaszowie nie było stać na takie wydatki.

Uczniowie tej szkoły zapisali piękną kartę podczas rewolucji 1905 roku. Jako pierwsi w Tomaszowie zorganizowali strajk szkolny oraz rozpoczęli walkę o przemianowanie szkoły na szkołę polską z polskim językiem wykładowym i nauczycielami Polakami. W tej sprawie 25 lutego 1905 r. wystosowali specjalną petycję do inspektora szkolnego.

Działania uczniów Aleksandrówki poparli wkrótce ich koledzy z innych tomaszowskich szkół. Po kilkumiesięcznych staraniach ostatecznie żądania tomaszowskich uczniów zostały spełnione i w miejscowych szkołach językiem wykładowym został język polski.

21 marca br. podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości przekazany został do zbiorów działu historii Muzeum w Tomaszowie Maz. dokument związany z historią miejscowej Aleksandrówki.

Darczyńcą dokumentu było I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Wspomniany dokument przez wiele lat przechowywany był właśnie w tej szkole w przekonaniu, że dotyczy on historii Szkoły Handlowej, czyli poprzedniczki obecnego I Liceum. Dopiero przy bliższym zapoznaniu się z treścią dokumentu okazało się , że związany jest on z powstałą nieco wcześniej tzw. Szkołą Aleksandryjską. Współpracująca bardzo aktywnie z tomaszowskim Muzeum dyrektor I Liceum mgr Ewa Męcina bez wahania zgodziła się przekazać dokument do zbiorów muzealnych.

Przekazanym dokumentem jest „List/Dyplom/ Pochwalny” grona pedagogicznego Aleksandrówki przygotowany dla ucznia II klasy tejże szkoły Fiodora Grzegorczyka. Dyplom otrzymał on za bardzo dobre wyniki osiągnięte w nauce podczas roku szkolnego. Dokument wystawiono w Tomaszowie dnia 1 czerwca 1911 r.

mgr Andrzej Kędzierski

Zobacz również

Wykaz ulic Tomaszowa Mazowieckiego – nazwy dzisiejsze i historyczne
Publikujemy wykaz ulic Tomaszowa Mazowieckiego wraz z ich historycznymi nazwami, używanymi w ciągu dwóch wieków dziejów miasta. Na ilustracjach fragmenty planów Tomaszowa...
Więcej
Spotkanie z p. Mieczysławem Górą odwołane!
Niestety jesteśmy zmuszeni odwołać spotkanie z p. Mieczysławem Górą. O nowym terminie spotkania poinformujemy Państwa we właściwym czasie.  
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia
Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 - 15:45
Śr. 10:00 - 15:45
Czw. 10:00 - 15:45
Pt. 10:00 - 15:45
Sob. 10:00 - 15:45
Niedz. 10:00 - 15:45
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00
Bilety na wystawy stałe
Bilet wstępu normalny 8,00 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
Sobota wstęp bezpłatny