Dyplom pochwalny ze Szkoły Aleksandryjskiej

Opublikowano: 1 kwietnia 2014

MUZEALNY  OBIEKT  MIESIĄCA – KWIECIEŃ 2014.

Dyplom pochwalny ze Szkoły Aleksandryjskiej.

dyplom_pochwalny.JPG
Tomaszowska szkoła miejska tzw. Szkoła Aleksandryjska/zwana Aleksandrówką/ była rosyjską szkołą państwową o charakterze elementarnym /niższym 4-klasowym gimnazjum/. Szkoły tego typu powstawały na terenie całego Królestwa/zabór rosyjski/ i były całkowicie finansowane przez państwo.

Pierwszym zakładem oświatowym mającym nieco większe ambicje edukacyjne była w naszym mieście właśnie wspomniana tzw. Szkoła Aleksandryjska założona w roku 1880 w specjalnie wybudowanym dla niej budynku mieszczącym się przy ulicy Tkackiej.

W 1889 r. zrodził się projekt, aby tomaszowską Aleksandrówkę przekształcić w 6-klasowe gimnazjum wyższego stopnia. Zamierzenie to nie zostało zrealizowane, ponieważ koszty utrzymania tego typu szkoły wynoszące 12 tysięcy rubli rocznie musiałoby przejąć miasto, a Magistrat w Tomaszowie nie było stać na takie wydatki.

Uczniowie tej szkoły zapisali piękną kartę podczas rewolucji 1905 roku. Jako pierwsi w Tomaszowie zorganizowali strajk szkolny oraz rozpoczęli walkę o przemianowanie szkoły na szkołę polską z polskim językiem wykładowym i nauczycielami Polakami. W tej sprawie 25 lutego 1905 r. wystosowali specjalną petycję do inspektora szkolnego.

Działania uczniów Aleksandrówki poparli wkrótce ich koledzy z innych tomaszowskich szkół. Po kilkumiesięcznych staraniach ostatecznie żądania tomaszowskich uczniów zostały spełnione i w miejscowych szkołach językiem wykładowym został język polski.

21 marca br. podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości przekazany został do zbiorów działu historii Muzeum w Tomaszowie Maz. dokument związany z historią miejscowej Aleksandrówki.

Darczyńcą dokumentu było I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Wspomniany dokument przez wiele lat przechowywany był właśnie w tej szkole w przekonaniu, że dotyczy on historii Szkoły Handlowej, czyli poprzedniczki obecnego I Liceum. Dopiero przy bliższym zapoznaniu się z treścią dokumentu okazało się , że związany jest on z powstałą nieco wcześniej tzw. Szkołą Aleksandryjską. Współpracująca bardzo aktywnie z tomaszowskim Muzeum dyrektor I Liceum mgr Ewa Męcina bez wahania zgodziła się przekazać dokument do zbiorów muzealnych.

Przekazanym dokumentem jest „List/Dyplom/ Pochwalny” grona pedagogicznego Aleksandrówki przygotowany dla ucznia II klasy tejże szkoły Fiodora Grzegorczyka. Dyplom otrzymał on za bardzo dobre wyniki osiągnięte w nauce podczas roku szkolnego. Dokument wystawiono w Tomaszowie dnia 1 czerwca 1911 r.

mgr Andrzej Kędzierski

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny