Opublikowano: 24 marca 2014

W dniu 21 marca br. w tomaszowskim Muzeum miały miejsce obchody 220.rocznicy wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Naczelnika Insurekcji stojącym na tomaszowskim Placu nazwanym także Jego imieniem. W delegacji składającej hołd Naczelnikowi z 1794 roku udział wzięli dyrektorzy: I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. mgr Ewa Męcina, Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz. mgr Dorota Bill-Skorupa, starszy kustosz Muzeum w Tomaszowie Maz. mgr Andrzej Kędzierski, nauczyciel historii z I Liceum mgr Wojciech Małagocki oraz grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego. Zebranym przed pomnikiem Naczelnika mgr A. Kędzierski przypomniał najważniejsze fakty dotyczące Insurekcji z 1794 roku oraz historię tomaszowskiego pomnika T. Kościuszki.

Kolejnym punktem obchodów rocznicy Insurekcji był zorganizowany w Muzeum wykład prof. dr. hab. Marka Dutkiewicza/Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb./p.t.”Powstanie Kościuszkowskie-pierwsze powstanie narodowe”. Interesującego wystąpienia wysłuchało około 50 osób, w tym reprezentujący Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. Leszek Dąbrowski-Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Leszek Tomczyk-Naczelnik Wydziału Edukacji; dr Tomasz Matuszak-Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. ,dr Andrzej Wróbel-Kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Maz., członkowie Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Maz. oraz grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunem mgr Wojciechem Małagockim.

Podczas wspomnianych obchodów rocznicowych zorganizowanych przez Muzeum miało miejsce jeszcze jedno bardzo przyjemne wydarzenie.

Wykład prof. dr hab. M. Dutkiewicza poprzedziła uroczystość przekazania przez Dyrekcję I Liceum Ogólnokształcącego do zbiorów działu historii Muzeum tomaszowskiego dokumentu związanego z historią działającej w okresie zaborów w naszym mieście tzw. Szkoły Aleksandryjskiej.

Wspomniany dokument przez wiele lat przechowywany był w I Liceum w przekonaniu, że dotyczy on historii właśnie tej szkoły. Dopiero przy bliższym zapoznaniu się z jego treścią okazało się , że dokument związany jest z powstałą przeszło dwadzieścia lat wcześniej tzw. Szkołą Aleksandryjską. Współpracująca bardzo aktywnie z Muzeum dyrektor I Liceum p. Ewa Męcina bez wahania zgodziła się przekazać dokument do zbiorów muzealnych.

Zgromadzonym na uroczystości osobom dokument dokładnie opisał i przybliżył jego treść historyk z I Liceum p. Wojciech Małagocki.

Przekazanym dokumentem jest „List/Dyplom/Pochwalny” dyrektora i grona pedagogicznego Szkoły Aleksandryjskiej przygotowany dla ucznia II klasy tejże szkoły Fiodora Grzegorczyka. Dyplom otrzymał on za bardzo dobre wyniki osiągnięte w nauce podczas roku szkolnego. Dokument wystawiono w Tomaszowie dnia 1 czerwca 1911 roku. Sporządzony jest oczywiście w języku rosyjskim.

Andrzej Kędzierski

Zobacz również

Wyjątkowy plenerowy spektakl w pałacu Ostrowskich „u Hrabiego”!
1 czerwca 2023 r. tomaszowianie będą mieli niepowtarzalną możliwość obejrzenia wyjątkowego spektaklu pt. „u Hrabiego”. Jest to wydarzenie plenerowe, którego...
Więcej

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 4,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny