Rosi - wojenne pamiątki

WystawyHistoria › Rosi - wojenne pamiątki

Wystawa „Rosi – wojenne pamiątki”

rosi-023-640x480.jpg

Wystawa zorganizowana w specjalnie zaadaptowanym pomieszczeniu znajdującym się w budynku stojącym obok pałacu, w dawnych stajniach pałacowych. Ekspozycja ma charakter wystawy stałej.

Główną atrakcją wystawy jest niemiecki transporter opancerzony typu Sdkfz 251 „ROSI”.

Oprócz pojazdu na sali w gablotach prezentowanych jest kilkadziesiąt eksponatów – militariów znalezionych w wydobytym transporterze. Eksponaty stanowiły wyposażenie zarówno samego pojazdu, jak też załogi w nim walczącej.

rosi-083-640x480.jpg
rosi-078-640x480.jpg
rosi-031-640x480.jpg

Całość ekspozycji uzupełniają zdjęcia wykonane podczas akcji wydobywania transportera z Pilicy w lipcu 1996 r. , podczas przewożenia pojazdu z Tomaszowa do Głowna w celu przeprowadzenia remontu i konserwacji, podczas prowadzenia prac remontowych i konserwatorskich w zakładach Centrum – Głowno na przełomie 1996 i 1997 r.

Z transportera wydobyto kilkaset przedmiotów stanowiących zarówno wyposażenie samego wozu, jak i załogi w nim przebywającej. Wśród przedmiotów wydobytych z pojazdu znalazły się m.in.: karabin maszynowy typu MG, karabin Mauser, kilka radiostacji, generator, hełmy, maski przeciwgazowe, menażki, skrzynki amunicyjne z taśmami nabojowymi do MG, telefon polowy, rozkładana, kilkumetrowej wysokości antena radiowa.

Ciekawymi znaleziskami są także zachowane fragmenty mundurów, bielizna, swetry, szaliki, skarpety, buty, przybory do toalety i golenia, zapalniczki, okulary, elementy skórzane oporządzenia żołnierskiego itp.

Bogactwo zachowanych przedmiotów uzupełnia także korespondencja z poczty polowej, należąca najprawdopodobniej do jednego z członków załogi.

Dodać należy, że podobnie jak sam transporter, tak i wszystkie przedmioty z niego wydobyte poddane zostały konserwacji. Zabiegi konserwatorskie przeprowadzono w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi (metale), Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (tkaniny, skóra, drewno) oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (papier).

wyst-rosi na wystawie 1.jpg
wyst-rosi na wystawie.jpg
wyst-ROSI-wnetrze.jpg

Transporter opancerzony ROSI na stałej ekspozycji zatytułowanej „Rosi – wojenne pamiątki” i w terenie.

Militaria wydobyte z transportera ROSI prezentowane na stałej ekspozycji „Rosi – wojenne pamiątki”.