Profesor Tadeusz Seweryn (1894 -1975)

Profesor Tadeusz Seweryn (1894 -1975), etnograf, malarz, grafik, muzeolog i badacz sztuki ludowej. Był jednym z sześciorga dzieci Wojciecha i Antoniny z Kwiecińskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej w  1906 r. uczęszczał do gimnazjum w Nowym Sączu i Krakowie gdzie zdał maturę w 1913 roku. Następnie studiował równolegle historię sztuki, literaturę i prawo, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, u  takich mistrzów jak Pankiewicz, Mehoffer, Weiss. Kiedy wybuchła I wojna światowa T. Seweryn wstąpił do Legionów, jednakże jego wątły stan zdrowia sprawił, że po kilku dniach został zwolniony ze służby i  pracował w Archiwum Legionów.  Po zakończeniu wojny polsko – bolszewickiej na krótki czas związał się z Tomaszowem Mazowiecki, w  którym to, w 1927 roku, założył Muzeum o charakterze regionalnym. Do 1929 roku był związany z seminarium nauczycielskim w Tomaszowie Mazowieckim, prowadził badania terenowe, założył Koło Krajoznawcze. W  roku 1929 opuścił Tomaszów i na stałe przeniósł się do Krakowa gdzie m.in. podjął pracę w Muzeum Etnograficznym. Poza pracą etnografa Tadeusz Seweryn, tworzył obrazy olejne, akwarele i drzeworyty.

Grażyna Srebrzyńska